Human papillomavirus Flashcards Preview

Virus > Human papillomavirus > Flashcards

Flashcards in Human papillomavirus Deck (19)
Loading flashcards...
1

Gruppe(human papillomavirus)

Papillomavirus

2

Størrelse(human papilomavirus)

50-55 nm

3

Nucleinsyre(human papilomavirus)

Cirkulært dsDNA
Tidlige gener: E1-E8
Sene gener: L1-L2. Strukturelle gener. L1 =VAP.

4

Capsid og envelope(human papilomavirus)

Icosahedral. Ingen envelope.

5

Stabilitet(human papilomavirus)

Meget stabilt.

6

Inddeling(human papilomavirus)

100 typer klassificeret under 16 grupper.
Inddeles bl.a. efter den potentielle risiko for at virke oncogent (lav, mellem, høj risiko).
Inddeles for om de er kutane eller mukosale.

7

Epidemiologi(human papilomavirus)

Et allestedsværende virus.
HPV er tilstede ved 99,7% af alle cervicale cancer, og med HPV-16 og 18 i 70% af dem.
Immunsuprimmerede personer får oftere HPV infektion.

Årligt dør 110 i DK af cervix cancer.
HPV-typer som inducerer hånd- og fodvorter ses oftest hos børn.
Slimhinde-typerne ses oftest hos seksuelt aktive.

8

Smittekilder(human papilomavirus)

Smitter ved direkte eller indirekte kontakt(fx badeværelsesgulv)
Erhvervelse af HPV infektion gennem revner i huden eller slimhinder under seksuelt samleje eller ved spædbarns passage gennem en inficeret fødselskanal.

9

Replikation(human papilomavirus)

1) Virus får adgang til det basale cellelag gennem sprækker i huden via L1=VAP.
2) Replikationstrinnene afhænger af type epithel.
3) Virusreplikation sker i kernen af værtscellen. Ekspressionen af de virale gener falder sammen med ekspressionen af specifikke keratiner.
4) De sene gener som koder for de strukturelle proteiner udtrykkes kun i de øverste lag af huden og det er således her virus samles i kernen.
5) Når den inficerede hud modner og arbejder sig mod overfladen modnes virus og udskilles sammen med de døde celler fra huden.

10

Virulensfaktorer/patogenese(human papilomavirus)

Replikationen er koblet til livscyklus af epitelcellerne i huden og mucosa. L1-proteinet af HPV er VAP og iitierer replikation ved bl.a. at binde til intreginer og andre receptorer på celleoverflader. "Early genes" stimulerer cellevækst, som faciliterer replikation af det virale genom af værtscellens DNA polymerase,n år celler deler sig. Denne formering af celler får statum basale og stratum siponsum til at blive tykkere (bliver til en vorte). Når basalcellerne differentierer er der forskellige nukleære faktorer, som bliverudtrykt, og dette fremmer transkription af forskellige virale gener. De sene gener, som koder for de strukturelle proteiner bliver kun udtrykt i det terminalt differentierede øvre lag. Arbejder sig op og udskiller virus med de døde celler øverst.

Kan supprimerer immunsystemet(innate og cellulære immunitet vigtigt for kontrol og resolution af HPV infektion)
Udvigelse af immunsystemet

11

Transformation(human papilomavirus)

E5,E6 og E7: Onkogener

E6: Modvirker apoptose ved at binde til p53, som normalt stopper skadede celler i cellecyklus, sender dem til DNA repair. Skadede celler får lov til at leve.
E7: Binder til retinoblastom(Rb) og inaktiverer dette.(Rb er normalt et tumor-suppressor gen, som modvirker indgang til S-fasen af cellecyklus)
E5: Interagerer med vækstfaktorer. Gør cellen mere følsom for vækstsignaler.

Hvis genomet ved en fejltagelse integrereres i værtscellens genom kan der opstå cancer.

12

Kliniske sygdomme/symptomer(human papilomavirus)

Kutane vorter: Benigne - skaber hypertrofi og øget keratinisering i det underliggende væv. På hænder og fødder- forsvinder oftest af sig selv.
Kønsvorter(kondylomer): 90% er forårsaget af type 6 og 11. Findes typisk hos voksne seksuelt aktive. Er sjældent maligne hos rakse voksne. Kvinde: Vagina, labia, cervix. Manden: Skaftet, perianale, analt.

For kvinder:
-Svie, rødme, udflød fra skeden

Orolaryngeale vorter: Er de mest benigne epitheliale tumorer af cavum oris og larynx. Type 6 og 11.

Cancer: Type 16 og 18. Laver ofte subkliniske eller latente infektioner, ingen synlige vorter. Cervixcancer: starter med forandringer i epithelet i cervix kan progradiere til invasiv cancer. 40-70% af de milde dysplasier forsvinder af sig selv.

Cervical cancer: HPV-infektion og replikation af celler i cervix --> vækststimulation af basalceller --> vortedannelse --> cirkulære HPV-genom integreres i værtscellens kromosomer og inaktiverer E2-genet --> ekspression af de andre gener uden virus produktion stimulerer vækst af celler og mulig progression til neoplasi.

13

Diagnose(human papilomavirus)

Klinisk ved synlige vorter.

Molekulær testning(immunokemisk signal amplifikation), PCR og serologi.
Celleskrab(histologi).

14

Behandling(human papilomavirus)

Mange vorter forsvinder af sig selv.
Hos de fleste forsvinder virus af sig selv efter 8-18 måneder. Nogle bliver kroniske.
Nogle vorter fjernes, p.g.a. kosmetik, smerter og for at forhindre spredning til andre dele af kroppen eller andre personer.
Fjernes kirurgisk, kemisk, frysning.
Stimulation af innate immunforsvar medicinsk.

15

Profylakse(human papilomavirus)

Vaccine med den tetrevalente vaccine(Gardasil: 6,11,16,18) anbefales til piger ved 11 årsalderen før seksuel debut.
Består af L1-proteinerne. og L2 i "virus-like-particles" uden virus DNA.

Fortsat celleskrab screening, da vaccine ikke beskytter mod de andre typer af HPV.
Derudover forebyggelse ved sikker sex.

16

Inkubationstid(human papilomavirus)

3-4 måneder: Giver anledning til vorter og papilomer.

17

Cancerpatogenese

Hvis det cirkulære genom brydes i E1 eller E2 genet for at integrere det i cellen, så bliver generne inaktiveret, hvilket forhindrer viral replikation uden at forhindre ekspressionen af andre HPV gener, - fx E5, E6 og E7. E5, E6 og E7 ved HPV-16 og 18 er onkogener.
E6 og E7: Binder og forhindre funktion af væksthæmmer proteiner, - p53 og RB. E6 binder p53 og degradere det.
Uhæmmet cellevækst gør bl.a. cellen mere modtagelig over for mutationer og dermed cancer.

18

Immunsystemet håndtering

Svært for immunsystemet at opdage HPV. Laver ikke cellelysis (frigives ingen antigen). Laves ingen viræmi. Ydermere er ustimulerede keratinocytter ikke gode til at præsentere HPV. Ydermere mener man, at HPV muligvis hæmmer interferons virkning.

19

Hvilke type vorter hænger sammen med hvad?

Almindelige vorter eller håndvorter: HPV type 2 og 4
Flade vorter: 3 og 10
Fodvorter: 1 og 4
Larynxpapillomer og condylomer: 6 og 11
Præmaligne forandringer på cervix: 16 og 18 (høj risiko for cancer)