Coronavirus Flashcards Preview

Virus > Coronavirus > Flashcards

Flashcards in Coronavirus Deck (16):
1

Gruppe(coronavirus)

Coronavirus

2

Størrelse(coronavirus)

80-160 nm

3

Nucleinsyre(coronavirus)

+ssRNA (længste +ssRNA-genom)

4

Capsid(coronavirus)

Det store +ssRNA associerer med N-proteinet har form som et helicalt nucleocapsid.

5

Envelope(coronavirus)

Envelope med glykoproteiner der danner "corona" gør at virus, modsat andre enveloped virus, kan klare forholdende i gastrointestinaltrakten og kan spredes via den fækal-orale rute.

6

Glykoproteiner(coronavirus)

E1: Transmembrant matrixprotein
E2: VAP og membran fusion og er mål for neutraliserende antistoffer
N: Kerne nukleoprotein (associerer med genomet)

7

Stabilitet(coronavirus)

Termolabil- har temperatur optimum ved 33 grader og inficerer øvre luftveje.

8

Epidemiologi(coronavirus)

Infektioner er hyppigt forekommende. Den anden mest prævalente årsag til forkølelse (rhinovirus er den mest prævalente)
Ses oftest hos spædbørn og børn.
Typisk vinter/forår.

9

Smittekilder(coronavirus)

Smitter fra andre inficerede via dråbeinfektion eller v.h.a. aerosoler fra host og nys.

10

Replikation og patogenese(coronavirus)

E2(VAP) binder til receptorer på epithelceller og envelope fusionerer med cellemembranen. Genomet frigøres til cytoplasmaet. Proteinsyntese delt i tidlig og sen fase.
Tidlig fase: Genomet binder til ribsomer og danner en RNA-polymerase.
Sene fase: Polymerasen danner en template som bruges til at producere nye virusgenomer, som giver ophav til strukturelle og nonstrukturelle proteiner. Der dannes også 6 individuelle mRNA-strenge til de andre coronavirus-proteiner --> budder ind i ER og samles (modificeret af virale proteiner) --> Golgi -> plasmamembran --> exocytose.
Kompromitterer funktionen af cilieret epitel.

11

Virulensfaktorer/patogenese(coronavirus)

Optimale temperatur for coronavirus replikation er 33 grader og derfor sker replikation i de øvre luftveje.

SARS-CoV og MERS-CoV kan dog replikerer ved 37 grader og dermed give systemisk sygdom.

12

Inkubationstid(coronavirus)

3 dage - har altså længere inkubationsperiode end rhinovirus.

13

Kliniske symptomer/sygdomme(coronavirus)

Anden hyppigste årsag til almindelig forkølelse.
Mild øvre luftvejsinfektion og evt. subklinisk, - minder om rhinovirus.
Klinisk betydning størst for exacerbation(forværring) af en i forvejen tilstedeværende sygdom:
-Asthma
-Bronchitis
Kan i sjældne tilfælde give pneumoni.
Reinfektion er almindelig - immunitet er ikke varig, derfor kan man inficeres igen og igen.

SARS: Acute respiratory distress syndrome
-Sygdommen er oprindeligt overført fra vilde dyr, men spredes nu fra menneske til menneske.
-Symptomer: Myalgi, feber, utilpashed, diarré.
-Mortalitet: 10%.

14

Diagnose(coronavirus)

RT-PCR til detektion af viralt RNA.
Ved forkølelse gør man det dog oftest ikke.

15

Behandling(coronavirus)

Ingen behandling

16

Profylakse(coronavirus)

Ingen vaccine