Herpesvirus generelt Flashcards Preview

Virus > Herpesvirus generelt > Flashcards

Flashcards in Herpesvirus generelt Deck (12)
Loading flashcards...
1

Immunsystemets håndtering af herpesvirus

Cellemedierede immunitet er vigtig. Giver dog både symptomer og sørger for at kontrollere infektionen.

2

Hvilke herpesvirus er associeret med human kræft?

Epstein Barr virus (EBV) og human herpes virus 8 (HHV-8)

3

Hvordan er herpesvirus inddelt i grupper?

3 underfamilier (alpha, gamma, beta) på basis af forskelle i virale karakteristika, patogenese og sygdomsmanifestation.

4

Nævn alle vi skal kunne af herpesvirus, hvilke grupper de tilhører, og hvor de er latente

Herpes simplex virus 1 Herpes simplex virus 2 Varicella-zoster virus Epstein-Barr virus Cytomegalovirus Human herpesvirus 6A Human herpesvirus 6B Human herpesvirus 7 Human herpesvirus 8

5

Herpesvirus' struktur

Store, enveloped virus med dobbeltstrenget DNA. 150 nm i diameter. Icosadeltahedralt capsid.

6

Hvad er tegument?

Rummet mellem envelope og capsid, - her findes virale proteiner og enzymer, som hjælper med at starte replikation.

7

Hvordan replikerer herpesvirus?

Tropismen af herpesvirus er meget forskellig på grund af receptorerne på envelope (mange forskellige glykoproteiner). Virus kan fusionere envelope med plasmamembranen, sådan nulceocapsidet bliver leveret til cytoplasma. Nucleocapsidet docker til cellekernen og leverer genomet hertil. Transkription af det virale genom og virale proteinsyntese fortsætter i en koordineret facon. Herpesvirus koder for en DNA polymerase, som fremmer viral DNA replikation og er et godt mål for antivirale lægemidler. Når de tomme procapsider er samlet i kernen, fyldt med DNA, budder de ind og ud af ER og får tegument-proteiner og envelope via Golgi og kommer ud af cellen via exocytose eller lysis af cellen.

8

Sygdomsudfald

Lytisk, persistente og latente infektioner. Epstein-Barr kan gøre celler udødelige.

9

Nævn prævalensen af HSV-1, HSV-2, CMV og EBV af den voksne befolkning (ved 50 år)

HSV-1: Ca. 75%

HSV-2: Ca. 25%

CMV: Ca. 70%

EBV: Ca. 90%

10

Nævn krav på, hvordan en virus bliver latent

•Lytic gene expression must be silenced to prevent cytopathic effects

 

•Host cell responses such af apoptosis and innate immunity must be blocked

 

•The adaptive immune response must be evaded or blocked so that infection is not cleared

Hvis virus begynder at udtrykke immediate early/late dør cellen. LAT blokerer IE gen-udtryk, og hermed blokeres replikationen.

11

Nævn ting som kan svække immunsystemet (og hermed reaktivere en herpes virus)

Svækkelse af immunsystemet faciliterer reaktivering af latente infektioner:

  - Aldring

  - Infektioner

  - Stofmisbrug /medicinsk behandling

  - Cancer

  - Miljø-forårsaget stress

  - Kemisk påvirkning

12