Ebola og Marburg virus Flashcards Preview

Virus > Ebola og Marburg virus > Flashcards

Flashcards in Ebola og Marburg virus Deck (16)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Ebola og Marburg)

Filoviridae

2

Størrelse (Ebola og Marburg)

800-1400 nm i længde (stort)
80 nm i diameter

3

Nucleinsyre (Ebola og Marburg)

-ssRNA

4

Form (Ebola og Marburg)

Filamentøse

5

Capsid (Ebola og Marburg)

Helicalt nucleocapsid

6

Envelope (Ebola og Marburg)

Ja, med ét glykoprotein (GP)

7

Epidemiologi/forekomst (Ebola og Marburg)

Ebolaepidemier i Afrika. Under et udbrud er Ebola så dødelig, at den eliminerer modtagelige populationer før den for alvor spredes.

8

Smittekilder og smitteveje (Ebola og Marburg)

Man ved ikke helt hvordan det smitter.
Zoonistiske patogener -> Er endemiske i flagermus.
Kan også spredes mellem menesker, - kontakt med inficeret blod eller sekretioner kan sprede sygdommen.

9

Replikation (Ebola og Marburg)

Binder til Niemann-Pick C1 proteinet(et cholesterol transfer protein) og TIM-1(samme som Hepatitis A virus binder til) og trænger ind i cellen og replikerer på samme måde som rhabdoviridae.

10

Virulensfaktorer/patogenese (Ebola og Marburg)

Filovirus replikerer hurtigt og effektivt og producerer store mængder virus i monocytter, makrofager, dedritiske celler og andre.
Replikation i monocytter -> Cytokinstorm, som ligner det, som man kan se superantigener gør.

Virus' cytopatologiske effekter skaber vævsnekrose i parenchymet af leveren, milten, lymfeknuder og lungerne. Ødelægger endotelceller og medfører derfor vaskulær skade som forårsages af ebola glykoproteinet! -> Indre blødninger -> Ødem + hypovolæmisk chok.

11

Hvad er inkubationstiden? (Ebola og Marburg)

4-10 dage

12

Kliniske sygdomme/symptomer (Ebola og Marburg)

Blødningsfeber (hemoragisk feber): Starter med influenzasymptomer (hovedpine og ømme muskler), derefter kvalme, opkast og diarré efter få dage, evt. også et udslæt. Den udtalte hemorrage (mest mave-tarmkanalen), som opstår i de smittede patienter forårsager ødem og hypovolæmisk shock. Døden indtræffer hos 90% af inficerede patienter med klinisk sygdom.
Nogle mennesker har antistoffer mod sygdommen -> subklinisk forløb.

13

Diagnose (Ebola og Marburg)

Det kliniske billede.
Antigendetektion via ELISA.
RT-PCR til detektering af genomet.
Inficerede celler har store eosinofile cytoplasmatiske inklusionbodies - mikroskopi

14

Behandling (Ebola og Marburg)

ZMAPP: Antistof-serum og kunstigt produceret antistof.
Interferoner.
Ribavirin.

15

Profylakse/forebyggelse (Ebola og Marburg)

Ingen vaccine -> level 4 isolation. Smittede patienter skal isoleres og brug af beskyttelsestøj hos plejepersonale og læger.

16

Immunsystemets håndtering (Ebola og Marburg)

Virus kan undgå immunresponset. Et opløseligt glykoportein secerneres, som inhiberer aktivering af neutrofile granulocytter og blokerer antistofproduktion. Kan også inhibere interferon produktion og virkning.
Sandsynligvis subklinisk sygdom, da 18% i dele af Afrika har antistof mod virus.