Parvovirus (B19) Flashcards Preview

Virus > Parvovirus (B19) > Flashcards

Flashcards in Parvovirus (B19) Deck (16)
Loading flashcards...
1

Gruppe(parvovirus B19)

Parvovirus - læs mere i kapitel 45

2

Størrelse(parvovirus B19)

18-26 nm

3

Nucleinsyre(parvovirus B19)

ssDNA(det mindste DNA virus) - lineært. Kan både være + eller - sense.

4

Form(parvovirus B19)

Icosahedral capsid

5

Capsid og envelope(parvovirus B19)

Nøgent capsid med VP1 og VP2

6

Stabilitet(parvovirus B19)

Modstandsdygtig over for inaktivering (den har ingen envelope)

7

Inddeling(parvovirus B19)

Kun 1 serotype

8

Epidemiologi(parvovirus B19)

I Danmark er 2/3 smittet ved 20-års alderen.
Optræder hyppigst ved børn og unge i 4-15 års alderen.
Ses oftest i sen vinter og forårsperioden.

9

Smittekilder(parvovirus B19)

Smitter via respiratoriske dråbeinfektioner(droplets) og orale sekretioner, samt via blod(ved transplantationer fra asymptomatisk bærer).
Kan også smitte fra moder til foster ved at krydse placenta.

10

Replikation(parvovirus B19)

Kan kun replikere sig i aktivt delende cellers kerne, fordi den er for lille til at kode for vækststimulerende gener.
Dens cellulære receptor er blodtype P-antigen som er på overfladen af erythrocyt-forstadier i knoglemarven.
Virus forsager celledød i blod-stamceller, idet virus frigives fra værtscellen ved lysis.

11

Virulensfaktorer(parvovirus B19)

Har et bifasisk forløb.
Primære replikation i øvre luftveje -> primære viræmi -> infektion af erythrocytforstadier i marven(hvor inficerede celler dræbes).

1) Det infektiøse stadium, - erytrhocytproduktionen stopper i en uge på grund af drab af blodcelle forstadier. Influenzalignende symptomer. Et stort antal virus frigives til orale og respiratoriske sekretioner.

2) Det symptomatiske stadium, hvor udslæt og gigt ses, - falder sammen med fremkosten af viruspecifik antistoffer, hvilket laver immunkomplekser. Her smitter man ikke. Dette stadie er altså immunmedieret.

12

Kliniske symptomer(parvovirus B19)

Initialt ses influenzaagtige symptomer som alment ubehag, feber, ondt i halsen og et lille fald i hæmoglobin grundet lyse af inficerede blodlegemer.
Senere opstår erythemet som er et udslæt der især giver rødmen af kinderne og det har givet sygdommen dens navn (fifth disease/lussingesyge). Mange smittede får dog ingen symptomer.

Føtal infektion:
Hvis Parvovirus B19 overføres til fostret vil det ligesom hos øvrige der inficeres give ophav til hæmolyse af forstadier til de røde blodlegemer. Hos fostret (eller hos i forvejen anæmiske individer) kan dette få alvorlige følger.
Hæmolysen fører til hypoxi hos fostret. Dette får fostrets hjerte til at arbejde hårdere, men pga. hypoxien og dermed iskæmi af hjertet vil der alligevel opstå hjerte insufficiens. Der ses også ødemer (hydrops fetalis). Resultatet kan være spontan abort eller dødfødsel. Inficerede gravide overvåges med ultralyd, og ved tegn på anæmi hos fostret kan risikoen for skade nedsættes ved intrauterin blodtransfusion af fosteret.

13

Diagnose(parvovirus B19)

IgM kan påvises ca. 10 dage efter eksponering. Ved IgM positiv -> henvis til obstetrisk afdeling. Gøres via ELISA

IgG forbliver højt i årevis og kan indikere tidligere infektion (også ELISA)

Gentage prøve
- Hvis den gravide er seronegativ, men er udsat for smitte, gentages serologi efter 2 uger.

PCR
- Blod, fostervand, placenta, navlesnorsblod

14

Behandling(parvovirus B19)

Ingen antiviral behandling. Ingen vaccine.

15

Inkubationstid (parvovirus B19)

Inkubationstid på 1-2 uger.

16

Immunsystemets håndtering

Antistoffer er vigtig for helbredelse og profylakse, da det stopper viræmien. Dog er det også med til at lave symptomerne (immunkomplekser).