Mæslingevirus (rubeola) Flashcards Preview

Virus > Mæslingevirus (rubeola) > Flashcards

Flashcards in Mæslingevirus (rubeola) Deck (20)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Mæslingevirus)

Paramyxovirus - mæslingevirus kaldes også rubeola

2

Nucleinsyre (Mæslingevirus)

-ssRNA

3

Capsid (Mæslingevirus)

Helical nucleocapsid. Består af -ssRNA, N (nucleoprotein), polymerasephosphoprotein (P) og large protein (RNA polymerase).
Dette gælder for alle paramyxoviridae.

4

Envelope (Mæslingevirus)

Ja, envelope (to glykoproteiner F (fusionsproteinet) og H (hemaglutinin=VAP))

5

Stabilitet (Mæslingevirus)

Envelope kan inaktiveres ved udtørring og syre.

6

Inddeling (Mæslingevirus)

Kun én serotype -> får altid symptomer.
Generaliserede infektion - lang inkubationstid + livslang immunitet:
-Mæslingevirus
-Parotitis virus

Lokaliserede infektioner - kort inkubationstid + kort immunitet:
-Parainfluenza
-RSV
-Metapneumovirus

7

Epidemiologi/forekomst (Mæslingevirus)

Er en af de fem klassiske børnesygdomme (rubeola, rubella, roseola, fifth disease og skoldkopper)
Giver symptomatisk sygdom hos stort set alle. Er meget smitsom. Giver livslang immunitet. Uden vaccination ses epidemier som peaker om vinteren og i foråret (1-3 års mellemrum). Mæslingevirus er stadig normalt forekommende i udviklingslande, hvor der ikke vaccineres. -> Mange dør.

8

Smittekilder og smitteveje (Mæslingevirus)

Mæslingevirus er MEGET smitsomt og overføres fra person til person via respiratoriske dråber (aerosoler). Smitter både før og efter de karakteristiske symptomer.
Findes fra efterår til forår, - muligivs på grund af, at man holder sig indendøre.

9

Hvad er inkubationstiden? (Mæslingevirus)

Inkubationstiden er på 7-13 dage.

10

Replikation (Mæslingevirus)

Mæslingevirus binder til værtscellen via hemaglutininproteinet. Mæslingevirus binder til CD46, nectin 4 på epithelceller og CD150. Fusionsproteiner F, medierer fusion af envelope med plasmamembranen. RNA-polymerasen kommer ind i værtscellen som en del af nucleocapsidet. Transkription, proteinsyntese og replikation af genomet sker i værtcellens cytoplasma. Replikerer lige som rhabdovirus, - individuel mRNA for hvert protein og en fuld template bliver transkriberet fra genomet, og det sker i cytoplasmaet. Modne virus budder (knopskyder) fra værtcellens membran. Virusproduktion kan medføre cellelysis.

11

Virulensfaktorer/patogenese (Mæslingevirus)

Inhalation -> Primær replikation i luftvejene -> Inficerer mono- og lymfocytter -> Spredning via lymfesystemet -> viræmi -> Spredning og opformering i målorganer (conjuctiva, respirationsvejene, urinvejene, små blodkar, lymfesystemet og centralnervesystemet)) ->
Udslæt: Skyldes T-celler der angriber mæslingeinficerede endothelceller i de små kar. ->
Recovery -> livslang immunitet.

12

Hvordan undgår mæslingevirus immunsystemet?

-Kan undgå immunsystemet ved celle-cellefusion -> formation af gigantiske celler. Herved spredes virus og undgår antistoffer.
-Under inkubationsperioden hæmmer mæslingevirus immunresponset ved at inficere monocytter og lymfocytter og ved at mindske produktionen af IL-12 og hæmmer TH1 repons. Nedsætter immunforsvaret.

13

Kliniske sygdomme/symptomer (Mæslingevirus)

Mæslinger: Inkubationsperiode på 7-13 dage. Prodome (varer 2 dage) starter med høj feber og CCC (=cough, coryza (forkølelse), conjuctivitis) og lysfølsomhed. Herefter dannes kopliks pletter (mucosale membranlæsioner i mundslimhinden) i form af vesikler som varer ca. 2 dage.

Et døgn efter kopliks pletter kommer mæslingeudslættet (starter under ørerne og spreder sig). Patienten har højest feber og er mest syg, når udslættet opstår. Udslættet er maculopapular, - tager 1-2 dage at dække kroppen og herefter forsvinder det i samme rækkefølge, som det opstod.

14

Hvad er de mulige komplikationer, hvis en immunsupprimeret person smittes med mæslinger? (Mæslingevirus)

Meget alvorlig form for mæslinger, - kan være fatalt, - især hvis det cellemedierede immunrespons er nedsat. -> Giant cell pneumoni uden udslæt. "kæmpecellepneumoni"
Kan også give akut encefalitis.

15

Hvad er de mulige følgesygdomme/komplikationer? (Mæslingevirus)

-Pneumoni (årsag til 60% af dødeligheden af sygdommen)
-Bakteriel superinfektion (fx mellemørebetændelse)
-Postinfektiøs encephalitis -> 7-10 dage efter. Immunpatologiske reaktioner, og der forekommer blandt andet demyelinering af neuroner. Rammer oftest ældre børn og voksne.
-Subakut scleroserende panencephalitis -> 7 år efter infektion. Skyldes en defekt virus, som forbliver i hjernen og replikerer langsomt. Rammer ofter små børn.
-Atypisk mæslinger -> Folk som har fået den tidligere vaccine og smittes af wild-type -> værre sygeforløb.

16

Diagnose (Mæslingevirus)

Bør verificeres serologisk ved at indsende blodprøve til bestemmelse for antistoffer. Endvidere kan virus påvises i svælgpodning eller urinprøve. Anmeldelsespligtig.

Histologiske tegn:
-Giant cell formation -> syncytier.
-Inclusionbodies

Bog:
Prøver -> Respiratoriske prøver, urin, blod, hjernevæv.

17

Behandling (Mæslingevirus)

Patienter, der er immunsupprimerede kan få immunoglobulin behandling. Desuden også behandling med høj dosis A-vitamin (vitamin A er vigtig for optimal funktion af cytotoxiske T-celler). Der findes ingen specifik antiviral behandling for mæslingevirus.

18

Profylake/forebyggelse (Mæslingevirus)

Vaccination (levende, svækket vaccine) - en del af børnevaccinationsprogrammet og børnevaccinationer er også rejsevaccinationer. -> Gives via MFR-vaccinen = 2 års alderen -> 95% af vaccinerne, som resulterer i livslang immuniserin, - der gives en booster (i hvert fald i USA)

19

Størrelse (Mæslingevirus)

156-300 nm

20

Immunsystemets håndtering

Mæslinger og andre paramyxovirus er gode til at inducere dannelsen af interferon alfa og beta -> øger antallet af NK-celler.
-Cellemedieret immunforsvar giver symptomer + helbreder.
Antistoffer kan blokere viræmien, men ikke celle-celle spredning af virus.