Rotavirus Flashcards Preview

Virus > Rotavirus > Flashcards

Flashcards in Rotavirus Deck (21)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Rotavirus)

Reovirus

2

Størrelse (Rotavirus)

60-80 nm (mellemstor)

3

Nucleinsyre (Rotavirus)

Ds RNA (som den eneste) - segmenteret genom med 11 segmenter!

4

Form (Rotavirus)

Hjulformet/runde (Rota=hjul) i mikroskop, men har icosahedral morfologi.

5

Capsid (Rotavirus)

Nøgent capsid virus med dobbeltlaget capsid - indre og ydre capsid(indeholder VP4 og VP7). Proteolytisk kløvning af ydre capsid aktiverer virus og producerer et "intermediate/infectious subviral particle" (ISVP).

6

Strukturelle proteiner? (Rotavirus)

Ydre lag af ydre capsid: VP4 og VP7 (glykoprotein)
VP4 kløves til V5 og VP8, - ellers er virus ikke infektiøst (ISVP) Sker via trypsin i tarmen.
VP6 (indre capsid), - afgør gruppen.

7

Envelope (Rotavirus)

Ingen

8

Stabilitet (Rotavirus)

Er meget stabilt og modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, pH-ændringer (3,5-10) og temperaturændringer (kan tåle at blive frosset).

9

Inddeling (Rotavirus)

Inddeles i grupperne A-G, hvoraf A-C er humane patogener. A er mest hyppig.

10

Epidemiologi/forekomst (Rotavirus)

Er et allestedsværende virus. Inficerer oftest børn.
Børn fra U-lande: Alle vil have være smittet med virus inden 5-årsalderen. Høj dødelighed.
Børn fra I-lande: 4 ud af 5 vil have været smittet med virus inden 5-årsalderen. Lav dødelighed. Er meget smitsom.
Forhold der øger smitterisiko: Dårlige sanitære forhold + drikkevand der er forurenet med spildevand. Hyppigst infektion om vinteren i Danmark. Hele året i lande med tropisk klima

11

Smitterkilder og smitteveje (Rotavirus)

Særligt andre inficerede mennesker. Smitter via den fækal-orale rute og formentlig også luftbårent. 100 viruspartikler er nok til at etablerer infektion. 10^10 viruspartikler i et gram fæces. Smitter via direkte kontakt og gennem kontamineret vand eller fødevarer. Smitterisiko størst de første 5 dage efter symptomdebut, da det her udskilles mest (kan være længere hos immunsupprimerede). Voksne, som ofte har asymptomatisk infektion, kan også udskille viruspartikler med fæces.

12

Replikation (Rotavirus)

Virus ydre capsid beskytter det indre nukleocapsid mod miljøet i mave-tarm-kanalen. I mave-tarm-kanalen kløves VP4 proteinet af trypsin, VP7 smides, og der dannes ISVP, som (vistnok via det kløvede VP4-produkt) binder til glykoproteiner, der indeholder sialsyre ved epithelceller. Når den kommer ind i cellen mister den det ydre capsid

(VP4 promoter også penetration af virus ind i cellen, - men kan også blive optaget via receptor-medieret endocytose.)

ISVP frigør genomet til cytoplasma, hvor der dannes mRNA som translateres. VP7 og NSP4 syntetiseres som glykoproteiner og er ved ER. De dannede capsider docker til NSP4 og aggregerer ved ER og modtager derved NSP4, VP7, envelope og ydre capsid. Virus mister envelope og forlader cellen ved cellelysis.

Nye virus bliver frigivet allerede efter 8-12 timer efter infektion.

13

Virulensfaktorer/patogenese (Rotavirus)

Diarré-patogenese ved rotavirus infektion: Virus replikerer i tarmceller.
1: Beskadelige af enterocytter (fx atrofi af villi) og nedregulering af enzymer, der er vigtige for absorption -> Malabsorption af vand, næringsstoffer og elektrolytter fører til diarré og dehydrering.
2. Rotavirus-proteinet NSP4 er et enterotoxin (minder om kolera), som aktiverer calcium-influx og chlorid-efflux sammen med vand.
Aktiverering af enterisk nervesystem, som medfører sekretion. Ændringer i tight-junctions med lækage til følge -> diarré og dehydrering.

Kort: Øgning af sekretion og lækage, nedsat resorption (NSP4) og affladning af villi med mindre resoprtiv overflade. Dermed tab af væske og elektrolytter.

14

Inkubationstid? (Rotavirus)

48 timer

15

Kliniske sygdomme/symptomer (Rotavirus)

Akut gastroenterit -> Kraftig diarré, feber, mavesmerter, opkast -> dehydrering.

Rammer oftest børn med symptomatisk sygdom, mens voksne ofte har asymptomatisk forløb. Fuldstændig helbredelse efter 2-6 dage. Kan være fatalt ved børn, der ikke har adgang til IV-væske behandling.

16

Diagnose (Rotavirus)

Detektion af viralt antigen fra fæces via ELISA og RT-PCR. Elektronmikroskopi. Også latex agglutination.

17

Behandling (Rotavirus)

Ingen antiviral behandling. Symptomatisk behandling (væske). Dødfald er relateret til dehydrering og elektrolytubalance, - derfor er målet at give væske og elektrolytter.

18

Profylakse/forebyggelse (Rotavirus)

Specifik immunisering: 2 vacciner:
1. rotarix -> levende svækket human vaccine, - gives oralt x2.
2. rotateq -> levende svækket vaccine (bovin rotavirus), gives oralt x 3.
Man vaccinerer ikke i Danmark, men man gør det i USA.
God hygiejne er en god foranstaltning. Isolering af patienter.

19

Beskriv kort VP7 (Rotavirus)

VP7 - er et komponent af det ydre kapsid, - fås ved budding ind i det endoplasmatiske reticulum. Funktioner:
-Glykoprotein som bestemmer G-serotypen
-Faciliterer binding og indgang til cellen
-Vigtigt mål for neutraliserende antistoffer

20

Differentialdiagnoser

Virale: Adenovirus og norovirus
Bakteriel:

21

Immunsystemets håndtering

Immunitet afhænger primært af IgA i lumen af tarmen. Antistoffer mod VP4 og VP7 neutraliserer virus. Aktiv eller passivt opnåede antistoffer kan nedsætte alvorligheden af sygdommen, men forhindrer ikke altid reinfektion.

En vis immunitet kan forklare at primær infektion hos spædbørn giver de alvorligste symptomatiske forløb, hvorimod voksne hyppigere har asymptomatisk infektion.