Kongenitte og neonatale infektioner - huskeregler Flashcards Preview

Virus > Kongenitte og neonatale infektioner - huskeregler > Flashcards

Flashcards in Kongenitte og neonatale infektioner - huskeregler Deck (3)
Loading flashcards...
1

Hvad står HØHØ for?

Skader ved kongenitinfektioner (konsekvenser af forstyrrelser i dannelse af væv og organer (teratogene skader)).
- Hjerne: microcephali, hydrocephalus, cereberale forkalkninger, mental retardering og spasticitet
- Øjne: Mikrophtalmi, katarakt, glaukom
- Hjerte: Åbent ductus arteriosus, pulmonastenose
- Ører: Cochlear døvhed
Andet: Knogleforandringer

2

Hvad står TORCH for?

Årsager til kongenit infektion:
T=toxoplasmose, terponema pallidum (syfilis)
O=Other infections (Coxsackie)
R=Rubella virus
C=CMV (cytomegalovirus)
H=Herpesvirus (VZV, HSV), hepatitis B virus, HIV, HPV, hydrop foetalis (parvo B19).

3

Beskriv cognetal syfilis

Infektion i uterus
Latent infektion, multiorgan malformation, død af fosteret.
Mange fødes uden tegn på sygdom -> rhinitis (inflammation i næsens mucous membran, + skallende udslæt + knogle og tand malformation, blindhed, døvhed, cardiovasculær syfilis),