JC virus Flashcards Preview

Virus > JC virus > Flashcards

Flashcards in JC virus Deck (12)
Loading flashcards...
1

Gruppe(jc virus)

Polyomavirus

2

Størrelse(jc virus)

45 nm

3

Nucleinsyre(jc virus)

dsDNA(begge strenge koder for virus proteiner)

4

Form(jc virus)

Kubisk symmetri

5

Capsid(jc virus)

Icosahedrone, består af 72 kapsomerer.
Har strukturelle proteiner:
-VP1: VAP
-VP2
-VP3

6

Envelope(jc virus)

Ingen

7

Epidemiologi(jc virus)

De fleste personer er smittet med JC virus inden de 15 år.
Latente infektioner kan reaktiveres i immunsuprimerede personer.

8

Replikation/patogenese(jc virus)

JC virus primær replikation i luftvejene.
Spredes til nyrene via den primære viræmi. Hos immunkompetente er der ingen symptomer.
Immunsupprimerede blusser infektion i nyrene op igen. Hermed skabes en sekundær viræmi, De replikerer i endothelet hvorefter kommer det over blod-hjerne-barrieren

Inficerer gliaceller ved at binde til til sialsyre- og serotoninreceptorer og kommer ind i cellen ved endocytose.
Replikation i kernen (early proteins og late proteins VP1).

JC virus etablerer infektion i nyren, monocytter og andre celler.
JC virus giver en latent infektion.

9

Diagnose(jc virus)

PCR på cerebrospinalvæsken.

10

Kliniske symptomer/sygdomme(jc virus)

PML(progressiv multifocal leukoencephalopathy): Optræder hos AIDS patienter, som ikke behandles ordentligt. Formerer sig i endotelcellerne i blodhjernebarrieren, - inficerer bl.a. af oligodendrocytter--> demyelinisering flere steder i hjernen.
Replikerer i nucleus og fører til celledestruktion og nedbrydning af myelinskeder.

Symptomer: Visuelle, tale og mentale defekter. Hukommelsestab og evt. demens.

Ofte associeret med sygdom hos immunsupprimerede

Reaktivering forekommer ofte hos immunsupprimerede.

PML er fatal 90% af tilfældene.

Replikation er blokeret i immunkompentente personer

11

Behandling(jc virus)

Cidofovir: Bruges oftest til at behandle CMV rinitis hos patienter med AIDS.

12

Smitteveje(jc virus)

Urin, fæces og potentielt aerosoler