Respiratorisk syncytialvirus (RSV) Flashcards Preview

Virus > Respiratorisk syncytialvirus (RSV) > Flashcards

Flashcards in Respiratorisk syncytialvirus (RSV) Deck (16)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Respiratorisk syncytialvirus)

Paramyxovirus (meget stor)

2

Størrelse (Respiratorisk syncytialvirus)

156-300 nm

3

Nucleinsyre (Respiratorisk syncytialvirus)

-ssRNA

4

Form (Respiratorisk syncytialvirus)

Helicalnucleocapsid

5

Capsid (Respiratorisk syncytialvirus)

Ja

6

Envelope (Respiratorisk syncytialvirus)

Ja, med glykoproteinerne G og fusionsproteinet F. Har ingen hemagglutin og binder ikke til sialsyre. Har altså ikke neuraminidase.

7

Inddeling (Respiratorisk syncytialvirus)

Generaliserende infektioner - lang inkubationstid + livslang immunitet.
- Mæslingevirus
- Parotitis virus
Lokaliserende infektioner - kort inkubationstid + kort immunitet:
- Parainfluenza
- RSV - ifølge kompendiet findes typerne A og B.
- Metapneumovirus

8

Epidemiologi/forekomst (Respiratorisk syncytialvirus)

Er den mest forekommende årsag til fatal akut respiratorisk luftvejsinfektion hos spædbørn. -> Rammer ofte nedre luftveje. Inficerer næsten alle mennesker inden 2-års alderen. Reinfektioner gennem hele livet (med mildere symptomer). RSV infektioner forekommer næsten altid om vinteren. Hvert år ses epidemier.

9

Smittekilder og smitteveje (Respiratorisk syncytialvirus)

Meget smitsom virus. Smitter via aerosoler, men også via hænder og via kontaminerede genstande. Næsten alle under 2 år har været inficeret.
Smitter før og under symptomer.

10

Replikation (Respiratorisk syncytialvirus)

Replikation via G-glykoproteinet, som binder til værtscellens membran. F-proteinet medierer fusion af envelope med cellemembranen - F proteinet kan også inducere celle-celle fusion = syncytia. Virusreplikation foregår i cytoplasma. RNA polymerasen bæres ind i cellen som en del af nukleocapsidet. Transkription, proteinsyntese og replikation af genomet foregår i cytoplasma. Modne virons budder fra værtscellemembranen og forlader cellen uden at dræbe cellen.

11

Virulensfaktorer/patogenese (Respiratorisk syncytialvirus)

RSV primær replikation i luftveje. Inducerer syncytiadannelse. Den patologiske effekt af RSV skyldes den virale invasion af det respiratoriske epithel, som bliver ødelagt af den immunologiske forsvarsreaktion, som ødelægger cellerne.
Nekrose af bronkier og bronkioler fører til dannelse af 'propper' af mucin fibrin og nekrotisk materiale i de små luftveje. De små luftveje hos spædbørn bliver nemt blokeret.
Giver ikke viræmi eller systemisk spredning.

12

Inkubationstid (Respiratorisk syncytialvirus)

4-5 dage

13

Kliniske sygdomme/symptomer(Respiratorisk syncytialvirus)

Akutte nedre eller øvre luftvejsinfektioner hos børn under 2 år. En ret stor del af spædbørn får især bronchiolitis (nedre luftveje). Kan tilstoppe luftvejene på grund af virusinducerede patologiske effekter, - tilstoppes af plugs af mucus, fibrin og nekrotisk materiale i de smalle luftveje. Giver lav feber, hurtig vejrtrækning. Reinfektion sker gennem hele livet.
Kan også i slemme tilfælde give pneumoni hos spædbørn og stærkt immunsupprimerede.
Hos ældre børn og voksne er infektionen oftest begrænset til øvre luftveje og er af mildere karakter (forkølelse og rhinorrhea). Reinfektioner er almindelige.
Når man med alderen bliver lidt immunsvækket, så kan man få symptomer igen, og i slemme tilfælde give pneumoni.

For immunsupprimerede og for tidligt fødte kan forløbet være fatalt som følge af viral pneumoni/bronchiolitis.

14

Diagnose (Respiratorisk syncytialvirus)

Diagnose stilles via identifikation af det virale genom via RT-PCR og ELISA på luftvejssekret.

15

Behandling (Respiratorisk syncytialvirus)

Symptomatisk behandling: Ilt, IV-væske. Forstøvet damp. Ribavirin til immunsupprimerede personer og spædbørn.
Bronchiolitis ved spædbørn er ofte selvlimiterende, men kan virke skræmmende.

16

Profylakse/forebyggelse (Respiratorisk syncytialvirus)

Ingen vaccine. Passiv immunisering med anti-RSV kan gives til for tidligt fødte. Man isolerer inficerede børn. Hospitalspersonale bærer handsker, briller osv.. for at undgå smittespredning.