West Nile virus Flashcards Preview

Virus > West Nile virus > Flashcards

Flashcards in West Nile virus Deck (15):
1

Gruppe(West nile)

Flavivirus(arbovirus)

2

Størrelse(West nile)

40-65 nm(mellem)

3

Nucleinsyre(West nile)

+ssRNA

4

Capsid(West nile)

Icosahedral capsid

5

Envelope(West nile)

Ja, med glykoprotein E1 og E2 -->

Gælder for alle flavivirus:
Det ene protein folder over og parrer sig med et andet -->
lægger sig flat -->
danner et ydre proteinlag

6

Stabilitet(West nile)

Må forblive våde og kan inaktiveres af udtørring, sæbe og opløsningsmidler.

7

Inddeling(West nile)

De fleste er serologiske relaterede

8

Epidemiologi(West nile)

Vidt udbredt: Afrika, Asien, Sydeuropa, Nordamerika.
Virus er sandsynligvis også i DK med fugle, men for koldt til replikation i myg, så spredning til dyr og mennesker i DK er ikke mulig.

9

Smittekilder(West nile)

Myg=vektor. Smitte via disse, virus deponeres i myggen/flåtens spyt og overføres til extracellulær væv og kar ved stik.
Reservoir= Store vertebrae og fugle. Fugle spreder smitte når de migrerer fra sted til sted.

10

Replikation(West nile)

Receptormedieret endocytose -> fusionerer med endosomer -> forsuring -> capsid afleveres i cytoplasma-> replikerer i cytoplasma -> polyproteinet associerer med ER, hvor det kløves -> får envelope ved at budde fra ER -> frigives fra cellen ved exocytose eller lysis.

Ved myggestik: primær viræmi.
Sekundær viræmi kan opstå efter replikation i det retikuloendotheliale system(makrofager, lever, milt og lymfeknuder) -> her replikeres tilstrækkeligt med virus til at nå målorganerne(CNS, lever, hud afhængigt af tropisme)

Primære målceller for flavivirus er monocyt-makrofaglinjen, som udtrykker Fc-receptorer.
Flavivirus infektioner bliver stærkt forøgede af ikke-neutraliserende antistoffer som promoverer binding af virus til Fc-receptorer og dermed optag i monocytter og makrofager.

11

Kliniske sygdomme/symptomer(West nile)

West Nile feber: 20%. Feber, hovedpine, træthed, myalgi, indimellem udslæt og hævede lymfeknuder.
Encephalitis, meningitis eller meningoencephalitis: 1%.

12

Diagnose(West nile)

Isolation af virus fra blod, CSV eller væv. Ofte serologi. ELISA på antistoffer og rtPCR på RNA-genom.

13

Behandling(West nile)

Ingen behandling ud over symptomatisk behandling.

14

Profylakse(West nile)

Ingen vaccine. Forbyggelse via bekæmpelse af vektor

15

Inkubationstid(West nile)

1-6 dage