Gul feber virus Flashcards Preview

Virus > Gul feber virus > Flashcards

Flashcards in Gul feber virus Deck (16)
Loading flashcards...
1

Gruppe (gul feber)

Flavivirus (arbovirus)

2

Størrelse (gul feber)

40-65 nm (mellem)

3

Nucleinsyre (gul feber)

+ssRNA

4

Capsid (gul feber)

Icosahedral capsid

5

Envelope (gul feber)

Ja, med glykoprotein E1 og E2.

6

Stabilitet (gul feber)

Enveloped virus må forblive våde, og kan inaktiveres af udtørring, sæbe og opløsningsmidler.

7

Inddeling (gul feber)

De fleste flavivirus er serologisk relaterede.

8

Epidemiologi/forekomst (gul feber)

Sydamerika og tropisk Afrika.

9

Smitterkilder og smitteveje (gul feber)

Smitte via myg, virus deponeres i myggens spyt og overføres til ekstracellulære væv og kar ved stik. Mennesket er involveret som mål og reservoir for virus. Menneske -> myg -> menneske.

10

Replikation/patogenese (gul feber)

Replikerer i cytoplasma -> får envelope ved at budde fra ER --> frigives fra cellen ved exocytose eller cellelysis.
Myg (vektoren) erhverver flavivirus ved at suge blod fra en viræmisk vertebrae -> virus inficerer myggens tarmsystem -> spredning via cirkulationen til spytkirtler -> persistent flavivirus infektion og stor replikation i spytkirtler -> myg bider vært -> spyt indeholdende flavivirus kommer ind i værtens blodsystem.

Virus erhverves altså ved stik fra myg -> primær viræmi (milde influenza symptomer, som skyldes interferon), de fleste virale infektioner kommer ikke videre fra dette stadie. Sekundær viræmi kan opstå efter replikation i det retikuloendotheliale system (=makrofager, lever, milt og lymfeknuder) -> her replikeres tilstrækkeligt med virus til at nå målorganerne -> CNS, leveren og huden + hudens vaskulatur alt efter hvilken tropisme virus har.

11

Hvilke celler inficerer gul feber virus?

Primære målceller er monocyt-makrofag linjen, som udtrykker Fc-receptorer. Flavivirus infektioner bliver stærkt forøgede af ikke-neutraliserende antistoffer, som promoverer binding af virus til Fc-receptorer og dermed optag i monocytter og makrofager.

12

Inkubationstid (gul feber)

3-6 dage - de fleste tilfælde forløber mildt.

13

Kliniske sygdomme/symptomer

Hæmmorhagisk feber
Hepatitis

Efter myggestik spredes virus til regionale lymfeknuder (replikation -> spredning til leveren, milt, knoglemarv, nyrer, CNS og museklvæv. -> Degeneration af lever, nyrer, hjerte.

Spredning til leveren giver ikterus/gulsolt som har givet ophav til sygdommens navn idet virus destruerer hepatocytterne. Sort opkast/afføring grundet gastrointestinal hemmorhage.

Infektionsfase, 3 dage: feber, kulderystelser, hovedpine, myalgi, opkast og næseblod.
Remissionsfase 1-2 dage: Nogle patienter vil få stigende feber, bradycardi, gastrointestinale blødninger.
50% af disse vil udvikle fatal sygdom med alvorlige blødninger og hypotension 7-10 dage efter symptomdebut = intoksikationsfasen. Mortalitet af intoksikationsfase=50%

14

Diagnose (gul feber)

Ofte serologisk. ELISA på antistoffer og RT-PCR på RNA genom.

15

Behandling (gul feber)

Ingen behandling ud over symptomatisk behandling

16

Profylake/forebyggelse (gul feber)

Levende svækket vaccine. Forebyggelse via bekæmpelse af vektoren (myg), - her cuttede siden.