Hepatitis D Flashcards Preview

Virus > Hepatitis D > Flashcards

Flashcards in Hepatitis D Deck (17):
1

Gruppe (Hepatitis D)

Deltavirus

2

Størrelse (Hepatitis D)

35-37 nm (nogenlunde samme størrelse som HBV-virionet)

3

Nucleinsyre (Hepatitis D)

Cirkulært ssRNA ulig andre virus. Genomet er omringet af delta antigen core, som igen er omringet af HBsAg indeholdende envelope

4

Capsid (Hepatitis D)

Ja

5

Envelope (Hepatitis D)

Ja, er dog relativt modstandsdygtig (som HBV). Har HBsAg.

6

Hvad er specielt ved Hepatitis D?

Det er en inkomplet virus. Replikerer kun ved tilstedeværelse af HBV, (=viral parasit), og man kan derfor ikke inficeres, hvis man ikke har en HBV infektion. "HDV is unique in that it uses HBV and target cell proteins to replicate and produce its one protein."

7

Antigener (Hepatitis D)

Delta-antigen

8

Forekomst/epidemiologi (Hepatitis D)

Inficerer børn og voksne med HBV-infektion over hele verdenen.

9

Smittekilder og smitteveje (Hepatitis D)

Sexuel overførsel eller via blod og blodprodukter (samme ruter som HBV)

10

Smittertyper (Hepatitis D)

1. Co-infektion -> samtidig infektion med begge virustyper (HBV + delta core). 2.

Superinfektion -> Smitte af kronisk HBV patient, - dette kan føre til udbrud af akut hepatitis -> kronisk leverskade. -> Ofte værre forløb idet HDV kan replikere med det samme uden at vente på HBV.

Replikation af delta-antigen resultere i cytotoxicitet og leverødelæggelse. Ofte persisterende HDV-infektion i HBV-bærere.

11

Replikation (Hepatitis D)

Kan ikke replikere uden HBV. Bliver internaliseret i cellerne på samme måde som HBV på grund af HBsAg i membranen. RNA-genomet replikeres og der dannes et rybozym (RNA-struktur), som kløver RNA-cirklen, til små mRNA'er, som koder for delta antigenet. Skal bruge HBsAg til forme virionet, sådan den kan frigives fra cellen.

12

Virulensfaktorer/patogenese (Hepatitis D)

Delta-antigenet er skyld i cytopatisk effekt --> celledød. Kombineret med HBV's immunopathologiske effekt gør det sygdommen endnu værre.

13

Kliniske symptomer/sygdomme (Hepatitis D)

Samme symptomer som HBV, tilstedeværelse af HDV delta antigen forværrer disse. Almen utilpashed, herefter kan akut leverskade ses pga. immunrelateret drab af hepatocytter -> icterus, leerfarvet fæces, mørkfarvet urin. Oftere fulminant hepatitis, når man er inficeret med hepatitis D. Fulminant hepatitis kan give hepatic encephalopathy, slem gulsot og massiv hepatisk nekrose, - fatal i 80% af tilfældene. 

14

Inkubationstid (Hepatitis D)

2-8 uger (mener ikke står i bogen).

15

Diagnose (mikroskopiering, kultur, prøver, indsendelse, vurdering af svar) (Hepatitis D)

Påvisning af delta-antigen og antistoffer herfor. (ELISA). RT-PCR.

16

Behandling (incl. antibiotika resistens) (Hepatitis D)

Ingen behandling udover den som gives for HBV.

17

Profylakse (Hepatitis D)

Specifik immunisering: Vaccination mod HBV beskytter mod denne. Der findes ingen profylakse mod HDV for HBV patienter. Foranstaltninger vedr. smittekilder og smitteveje: Er man HBV-patient bør risikoadfærd undgås.