Varicella Zoster Virus Flashcards Preview

Virus > Varicella Zoster Virus > Flashcards

Flashcards in Varicella Zoster Virus Deck (17):
1

Gruppe(Varicella Zoster)

Herpesvirus

2

Størrelse(Varicella Zoster)

150 nm

3

Nucleinsyre(Varicella Zoster)

dsDNA

4

Capsid(Varicella Zoster)

Icosadeltahedral capsid

5

Envelope(Varicella Zoster)

Glykoprotein-indeholdende lipid-envelope

6

Stabilitet(Varicella Zoster)

Følsom for syre, opløsningmidler og udtørring.

7

Inddeling(Varicella Zoster)

HHV-3. Er et alfa-herpes virus.

8

Epidemiologi(Varicella Zoster)

2 sygdomsbilleder: Skoldkopper og helvedesild (herpes zoster).
Mere end 90% har antistoffer mod VZV.
Ældre og immunsupprimerede i højere risiko for at udvikle herpes zoster.

9

Smittekilder(Varicella Zoster)

Respiratoriske dråber og gennem direkte kontakt med hudlæsioner/vesiklerne.
Patienterne smitter både før og under symptomerne.
Virus er meget smitsomt.

10

Replikation(Varicella Zoster)

Replikation initieres af interaktion af VAP med celleoverfladereceptorer.
Virus fusionerer sin envelope med plasmamembranen og herved afleveres nucleocapsid til værtscellens cytoplasma.
Enzymer og transkriptionsfaktorer bæres ind i cellen via tegument.

Nukleocapsidet docker med kernemembranens porer of afleverer genomet til kernen hvor genomet transkriberes og replikeres.

Replikation foregår i 3 faser:
Immediate early: Proteiner vigtig for gentranskription og overtagelse af celle.
Early: DNA-polymerase, thymidinkinase og andre vigtige proteiner.
Late: Strukturelle proteiner.

Tomme procapsider samles i kernen, fyldes med HPV-DNA, buddes ind og ud af ER, får en envelope via Golgi og forlader cellen via exocytose eller lysis af cellen(p.g.a. inhibition af værtscellens proteinsyntese).

Produktion af komplette viruspartikler fører til lysis. Kan også spredes direkte fra celle til celle (syncytier).
Primær replikation i tonsiller.

11

Patogenese(Varicella Zoster)

Generelt infektionsforløb: Infektion--> replikation -> latens-> reaktivering

Infektion i tonsiller og mucosa i luftvejssystemet -> spredes med blodet (primær viræmi) og lymfesystemet til blandt andet milt og lever -> sekundær viræmi, - inficerer T-celler, som homer til huden og overfører virus til epitelcellerne i huden. Ydermere inficeres lungerne også, hvilket er en stor smittekilde.

Den ligger latent i dorsalrødderne eller kranienerveganglierne, hvor den kan reaktiveres til Herpes Zoster: helvedesild.

12

Kliniske sygdomme(Varicella Zoster)

Inkubationstid: 14 dage efterfulgt af feber og maculopapulært udslæt(skoldkopper). Virus spredes efter viræmi til huden via inficerede T-celler-> vesikler -> sår og skorpedannelse. De sensoriske neuroner til epitelcellerne inficeres, hvor der kommer en latent infektion

Herpes zoster: helvedesild. Udslæt over et dermatom. Ældre og immunsupprimerede er i risiko for dette. Kan i nogle tilfælde give et kronisk smertesyndrom postherpetisk neuralgi.

Immunsupprimerede og nyfødte er i risiko for livstruende pneumoni, encephalitis og progressiv dissemnineret vaircella

Primær infektion er ofte mere alvorlig hos voksne. Giver interstitiel pneumoni i 20%-30% af alle tilfælde hos voksne.

Kan give kongenitte misdannelser, hvis en kvinde smittes for første gang under graviditeten.

13

Behandling(Varicella Zoster)

VZV kan behandles med visse nucleosidanaloger:
Nucleosidanaloger er stoffer der minder om de nucleosider der i forbindelse med syntese af DNA og RNA fosforyleres og benyttes i replikation og
transskription. Blot er de modificeret på en sådan måde at syntesen stoppes når de indsættes i DNA eller RNA strengen.

Herpesvirus producerer forskellige enzymer der medvirker til at sikre en fast forsyning af nucleotider når vira replikeres. Et af disse er thymidinkinasen, der fosforylerer nucleosidet thymin. Dette enzym udnyttes ved behandling af VZV således at det er thymidinkinasen, der fosforylerer den givne nucleosidanalog og midlet virker derfor kun på inficerede celler.
Et sådant stof kunne være acyclovir, som er lavet af guanosin.

Varicella-zoster immunoglobin kan gives til immunkomprommiteret eller nyfødte.
Der er også lavet en levende svækket vaccine, som bruges i USA.

14

Diagnose(Varicella Zoster)

ELISA bruges til at finde ud af, om man har antistoffer i blodet.
PCR kan også bruges.

15

Patogenese for skoldkopper(Varicelle Zoster)

Skoldkopper spredes ved at virus inhaleres i respiratoriske dråber eller på anden vis via
respiratorisk sekret. Desuden kan virus smitte ved direkte kontakt med skoldkopperne. Virus invaderer epithelet i luftvejene hvor det replikerer og derefter opstår en primær viræmi. Virus opformeres i det reticuloendotheliale system incl. lever og milt hvor det kan spredes fra celle til celle ved syncytiadannelse (kan sprede fra cele til celle) og efter en sekudær viræmi, når det huden formentlig via CD4 T-celler. Der sker en lytisk infektion af keratinocytterne og resultatet er udslæt med versikler der udtørrer og skaller af – alle stadier kan ses samtidig. Det giver ikke ar med mindre man klør i dem. Symptomer med feber skyldes det cellulære immunrespons. Virus kan skabe latent infektion i de innerverende sensoriske nervers ganglier.

16

Beskriv kort hvilke dele af immunresponset der er specielt vigtigt for bekæmpelse af sygdommen skoldkopper(Varicella Zoster)

Antistoffer: Bekæmpelse og mindske spredning
Cellulære immunrespons: Bekæmpelse, men også del af patogenese. Tc-celler og Th1(som aktiverer makrofager).

Det skal understreges at immunsystemet ikke kan bekæmpe latent infektion fordi der under en sådan ikke præsenteres virale proteiner på MHC-I på de inficerede celler. Dels har neuroner generelt ikke ret meget MHC på overfladen og dels vil den latente virus ikke producere proteiner.
Der udtrykkes kun LAT-gener (latens associatet transskripts), som transkriberes men ikke translateres.

17

Immunsystemets håndtering (Varicella Zoster)

IFN-alfa, interferonstimulerede beskyttelse og NK og T-celler mindsker spredning af virus. Kontrollerer ydermere latente infektioner, - hvis det cellemedierede immunforsvar nedsættes, får man lettere udbrud af herpes zoster.
Antistoffer er også vigtigt for at begrænse spredning i blodet.