Rhinovirus Flashcards Preview

Virus > Rhinovirus > Flashcards

Flashcards in Rhinovirus Deck (17):
1

Familie(rhinovirus)

Picornaviridae

2

Størrelse(rhinovirus)

20-30 nm(lille)

3

Nucleinsyre(rhinovirus)

+ssRNA

4

Form(rhinovirus)

Icosahedral capsid

5

Capsid(rhinovirus)

Nøgen capsid virus

6

Envelope(rhinovirus)

Ingen envelope

7

Stabilitet(rhinovirus)

Syrelabile og kan derfor ikke passere ventriklen--> tarmen(ingen smitte fæko-oralt)
Temperaturfølsomme: optimum 33 grader- kan ikke trænge dybt ind i kroppen

8

Inddeling(rhinovirus)

Mere end 100 serotyper -> derfor kan man inficeres igen og igen. Det tyder dog også på, at der forekommer antigen drift (mutationer), - altså samme princip som for influenza.

9

Epidemiologi/forekomst(rhinovirus)

Årstidsvariation - hyppigst sen forår og tidlig efterår

10

Smittekilder og smitteveje(rhinovirus)

Direkte kontakt(via fingre som har pusset næse)
Inhalation af aerosoler

Rhinovirus forårsager kun klinisk sygdom i 50% af de smittede personer, men asymptomatiske personer kan også sprede virus

11

Replikation(rhinovirus)

80% af rhinovirus binder til ICAM-1(adhæsionsmolekyle) som udtrykkes på epithelceller, fibroblaster og endothelceller.
Ved binding bliver VP4 frigivet. Herefter injiceres genomet direkte gennem cellemembranen af en kanal dannet af VP1.
Genomet binder til værtscellens ribosomer og syntese af polyproteinet påbegyndes.
Polyproteinet kløves af virale proteaser.
Den virale RNA-polymerase danner en negativ RNA-streng templaate hvorfra der genereres nyt virus mRNA.
RNA-replikationen inhiberer værtscellens egen syntese--> celledød.
Op til 100.000 viruspartikler kan produceres per celle og frigives ved lysis af cellen.

12

Virulensfaktorer/patogenese(rhinovirus)

Rhinovirus inhaleres --> adhærerer til ciliebeklædte celler i næse, mund og øjne --> spredning fra celle til celle gennem epitheleet --> degeneration af cilier.
Infektion initieres ved så lidt som en enkelt infektiøs partikel, og der udskilles 500-1000 pr. mL sekret.
Inficierede celler frigør bradykinin og histamin som forårsager løbende næse.
IFNer som dannes i respons på infektion kan limitere progressionen af infektionen, men også bidrage til symptomer.

13

Kliniske sygdomme/symptomer(rhinovirus)

Forkølelse: Begynder med nysen, hvorefter man får løbende næse (rhinorrhea). Rhinorrhea kan medføre nasal obstruktion. Ondt i halsen kan også forekomme, sammen med hovedpine og utilpashed men oftest uden feber. Hoste og nasale symptomer aftager oftest efter 7-10 dage.
Ca. 50% af alle forkølelser skyldes rhinovirus.
Differentialdiagnoser kan være enterovirus, coronavirus, adenovirus og parainfluenza virus.

14

Inkubationstid(rhinovirus)

1-3 dage

15

Diagnostik(rhinovirus)

Karakteristikken er som regel så distinktiv, at der ikke er brug for laboratorieundersøgelser.
Ingen serologi p.g.a. mange serotyper.
Identifikation ved RT-PCR.

16

Behandling(rhinovirus)

Ingen antivirale produkter

17

Profylakse(rhinovirus)

Ingen vaccine.
Immunitet erhverves overfor den specifikke virus serotype(IgG persisterer i årevis), men man inficeres gang på gang. Man danner også IgA, men disse antistoffer forsvinder efter 18 måneder efter infektion.
Antistoffer optræder efter 1-2 uger, men spiller igen rolle i det akutte forløb.
Cellemedieret immunitet spiller sandsynligvis ingen rolle.
God hygiejne og disinfektion af smittede objekter kan forhindre spredning af virus.