Herpes Simplex virus 1+2 Flashcards Preview

Virus > Herpes Simplex virus 1+2 > Flashcards

Flashcards in Herpes Simplex virus 1+2 Deck (18)
Loading flashcards...
1

Gruppe(herpes simplex)

Herpesviridae

2

Størrelse(herpes simplex)

150 nm(store)

3

Nucleinsyre(herpes simplex)

dsDNA

4

Capsid(herpes simplex)

icosadeltahedral capsid

5

Envelope(herpes simplex)

Capsid omgivet af en lipid-envelope med spikes af glykoprotein. Glykoproteinerne fungerer som VAP, fusionsproteiner og hælper til med at undgå immunsystemet.
Rummet mellem capsid og envelope kaldes tegument og her er virale proteiner og enzymer som hjælper til med at initiere replikation.

6

Stabilitet(herpes simplex)

Følsomme over for udtørring, syre og opløsningsmidler--> envelope

7

Inddeling(herpes simplex)

HHV-1 og HHV-2. HSV-1 og HSV-2 er alpha herpesvirus

8

Epidemiologi(herpes simplex)

P.g.a. latens skaber virus livslang infektion. 80% har antistoffer mod HSV-1.
Er over hele verdenen.

9

Smittekilder(herpes simplex)

HSV smitter via sekreter(vesikelvæske, spyt, og vaginale sekreter) og ved tæt kontakt.
HSV1 overføres generelt oralt, mens HSV2 overføres seksuelt og fra mor til barn i fødselskanalen.

Begge typer kan dog give både orale og genitale læsioner.

10

Replikation(herpes simplex)

Replikation initieres af interaktion af VAP med celleoverfladereceptorer.
Virus fusionerer sin envelope med plasmamembranen og herved afleveres nucleocapsid til værtscellens cytoplasma.
Enzymer og transkriptionsfaktorer bæres ind i cellen via tegument.

Nukleocapsidet docker med kernemembranens porer of afleverer genomet til kernen hvor genomet transkriberes og replikeres.

Replikation foregår i 3 faser:
Immediate early: Proteiner vigtig for gentranskription og overtagelse af celle.
Early: DNA-polymerase, thymidinkinase og andre vigtige proteiner.
Late: Strukturelle proteiner.

Tomme procapsider samles i kernen, fyldes med HPV-DNA, buddes ind og ud af ER, får en envelope via Golgi og forlader cellen via exocytose eller lysis af cellen(p.g.a. inhibition af værtscellens proteinsyntese).

Ved latent infektion transkriberes kun et specielt set af virale gener(LATs) uden genomreplikation.

11

Patogenese(herpes simplex)

HSV skaber generelt lytisk infektioner af fibroblaster og epithelceller og latente infektioner i neuroner.
HSV intierer infektion gennem slimhinde membraner eller revner i huden.
Både HSV1 og 2 inficerer først mucoepitheliale celler og skaber sygdom ved infektionsstedet og etablerer derefter latent infektion i de neuroner som innerverer infektionsstedet.
HSV1 er forbundet med infektioner over taljen, mens HSV2 under.

12

Undvigelse af immunforsvaret(generelt for herpes)

Inhibition af MHC1 præsentation --> svækket aktivering af CD8.
Hæmning af inflammatorisk respons
Hæmmer apoptose via IFN-blokering --> fortsat virusproduktion.
Binder komplement via glykoproteiner --> hæmning.
Udtrykker Fc-receptor på overfladen--> binder antistoffers Fc-del --> humoral svækkelse.
Koder for anti-inflammatoriske cytokiner: IL-10 --> inhiberer inflammatorisk respons
Celle-celle spredning og syncytia dannelse --> undvigelse af antistoffer

13

Kliniske symptomer/sygdomme(herpes simplex)

Skyldes både cytopatogene effekter og immunresponset.

Primær oral herpes:
-Mange små blærer omkring mund og læber -> brister og danner sår.
-Spredes via nervebaner til de sensoriske ganglier (trigenimus) -> latens etableres. Sådan fungerer det også via de andre former.
Er ret sikker på, at ved primære infektioner kan man have feber. Ofte har man gingivostomatitis primært. Hævede lymfeknuder. Kan også være subklinisk.

Reaktivering(skyldes stress, feber, UV-lys, menstruation osv.):
-Orale sår
-Forkølelsessår: Herpes labialis
-Corneainfektioner: Skyldes replikation i corneaepithel: blindhed
-Encephalitis (oftest HSV-1): Betændelse i hjernevæv, spredning via aksoner i hjernen
-Whitlow: Infektion af en finger gennem snit
-Genital herpes: Små blærer eller sår, - på glans og preputium, hos kvinder på labia og cervix, - kan dog findes alle steder i genitalregionen.
-Neonatal herpes: Barnet smittes gennem fødselskanalen -> systemisk infektion grundet uudviklet immunrespons. Påvirker oftest lever, lunger og CNS. Oftest HSV2.
-HSV2: Meningitis, - går ofte over af sig selv efter nogle dage.

14

Diagnose(herpes simplex)

PCR
Virale antigener kan findes via immunflourescens.
Påvisning af antistoffer.
Kan skelne mellem HSV1 og 2 ved specifik primer.

15

Behandling(herpes simplex)

Nukleosidanaloger(acyclovir, valacyclovir) som inhiberer den virale DNA-polymerase. Thymidinkinasen fosforylerer nukleosidanalogen, hvorefter DNA-polymerasen benytter det. Behandling forkorter sygdommen, men kan ikke eliminere latent infektion.

16

Profylakse(herpes simplex)

Specifik immunisering: Ingen vaccine.
Foranstaltninger vdr. smittekilder: Hygiejne og uddannelse og sikker sex!

17

Immunsystemets håndtering (herpes simplex)

CD8 T-celler og IFN-y er vigtige for at holde HSV i latens, - faktorer der nedsætter immunforsvarets funktion, kan gøre at virus bliver reaktiveret.
Innate beskyttelse af NK-celler er også vigtige. TH1 celler er også vigtige.

Antistoffer neutraliserer ekstracellulære virus, men er ikke nok til at løse problemet.

18

Cytopatgen effekt (herpes simplex)

Der akkummulerer virusprotein i kernen.
Cytoskelettet degraderes
Cellulært DNA og RNA nedbrydes
Virusprotein på celleoverfladen medfører celle-celle-fusion (syncytier)
Man kan se intracellulære inklusionslegemer.