Tick borne encefalitis virus Flashcards Preview

Virus > Tick borne encefalitis virus > Flashcards

Flashcards in Tick borne encefalitis virus Deck (15):
1

Gruppe(Tick borne encefalitis virus)

Flavivirus(arbovirus)

2

Størrelse(Tick borne encefalitis virus)

40-65 nm

3

Nucleinsyre(Tick borne encefalitis virus)

+ssRNA

4

Capsid(Tick borne encefalitis virus)

Icosahedral capsid

5

Envelope(Tick borne encefalitis virus)

Ja, med glykoprotein E

6

Stabilitet(Tick borne encefalitis virus)

Skal forblive våd. Udtørring, sæbe og opløsningsmidler.

7

Inddeling(Tick borne encefalitis virus)

Centraleuropæisk encephalitis virus (CEEV)
Russian spring-summer encefalitis virus (RSSEV)

8

Epidemiologi(Tick borne encefalitis virus)

Udbredt i Central Europa og Rusland. Benign form af CEE på Bornholm.

9

Smittekilder(Tick borne encefalitis virus)

Flåt=vektor. Overføres til ekstracellulærvæv og kar ved bid. Mange dyrearter fungerer som reservoir.

10

Replikation(Tick borne encefalitis virus)

Flåt erhverver virus ved at suge blod fra en viræmisk vertebrae.

Receptormedieret endocytose -> fusionerer med endosomer -> forsuring -> capsid afleveres i cytoplasma-> replikerer i cytoplasma -> polyproteinet associerer med ER, hvor det kløves -> får envelope ved at budde fra ER -> frigives fra cellen ved exocytose eller lysis.

Ved flåtbid: primær viræmi.
Sekundær viræmi kan opstå efter replikation i det retikuloendotheliale system(makrofager, lever, milt og lymfeknuder) -> her replikeres tilstrækkeligt med virus til at nå målorganerne(CNS, lever, hud afhængigt af tropisme)

Primære målceller for flavivirus er monocyt-makrofaglinjen, som udtrykker Fc-receptorer.
Flavivirus infektioner bliver stærkt forøgede af ikke-neutraliserende antistoffer som promoverer binding af virus til Fc-receptorer og dermed optag i monocytter og makrofager.

11

Kliniske symptomer(Tick borne encefalitis virus)

Encephalitis.
Bifasisk sygdomsforløb hos CEE og monofasisk hos RSSE.
Starter med influenzalignende symptomer: hovedpine, feber, myalgi, træthed, kvalme, og opkast, smerter i ryg og led.
Symptomer forsvinder efter et par dage, men kan komme tilbage senere og progradiere til meningoencephalit. Her ses nakkestivhed, paralyse og påvirkning af kranienerver, konfusion og evt koma.
Alvorlige følgevirkninger ved 20%.

12

Diagnose(Tick borne encefalitis virus)

Isolation af virus fra blod, CSV eller væv.
Ofte serologi.
ELISA på antistoffer og rtPCR på RNA.

13

Behandling(Tick borne encefalitis virus)

Ingen behandling.

14

Profylakse(Tick borne encefalitis virus)

Vaccine. Tjek for flåter efter skovbesøg.

15

Inkubationstid(Tick borne encefalitis virus)

7-14 dage