Japansk encefalitis virus Flashcards Preview

Virus > Japansk encefalitis virus > Flashcards

Flashcards in Japansk encefalitis virus Deck (16)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Japansk encefalitis virus)

Flavivirus (arbovirus=arhtropodbårne virus)

2

Størrelse (Japansk encefalitis virus)

40-65 nm (lille til mellem)

3

Nucleinsyre (Japansk encefalitis virus)

+ssRNA

4

Capsid (Japansk encefalitis virus)

Icosahedral capsid

5

Envelope (Japansk encefalitis virus)

Ja, med glykoprotein E1 og E2.

6

Stabilitet (Japansk encefalitis virus)

Enveloped virus må forblive våde, og kan inaktiveres af udtørring, sæbe og opløsningsmidler.

7

Inddeling (Japansk encefalitis virus)

De fleste flavivirus er serologiske relaterede.

8

Epidemiologi/forekomst (Japansk encefalitis virus)

Asien

9

Smittekilder og smitteveje (Japansk encefalitis virus)

Smitte via myg, virus deponeres i myggens spyt og overføres til ekstracellulære væv og kar ved stik.
Reservoir: Vandfugle og grise for virus.
Størst risiko i fugtige landområder.

10

Replikation/patogenese (Japansk encefalitis virus)

Replikerer i cytoplasma -> Får envelope ved at budde fra ER --> frigives fra cellen ved exocytose eller cellelysis.
Myg (vektoren) erhverver flavivirus ved at suge blod fra en viræmisk vertebrae -> virus inficerer myggens tarmsystem -> spredning via cirkulationen til spytkirtler -> persistent flavivirus infektion og stor replikation i spytkirtler -> myg bider vært -> spyt indeholdende flavivirus kommer ind i værtens blodsystem.

Virus erhverves ved stik fra myg.
Primær viræmi (milde influenza symptomer, som skyldes interferon), de fleste virale infektioner kommer ikke videre fra dette stadie.
Sekundær viræmi kan opstå efter replikation i det retikuloendoteliale system (=makrofager, lever, milt og lymfeknuder) -> her replikeres tilstrækkeligt med virus til at nå målorganerne -> CNS, leveren og huden + hudens vaskulatur alt efter hvilken tropisme virus har.

11

Hvad er det primære cellemål for Japansk encefalitis virus

Primære målceller for flavivirus er monocyt-makrofag linjen som udtrykker Fc-receptorer. Flavivirus infektioner bliver stærkt forøgede af ikke-neutraliserende antistoffer, som promoverer binding af virus til Fc-receptorer og dermed optag i monocytter og makrofager.

12

Kliniske sygdomme/symptomer(Japansk encefalitis virus)

Kun én ud af 100 udvikler symptomer.
Encephalitis: hovedpine, feber, myalgi, træthed, kvalme og opkast.
Symptomerne forsvinder efter et par dage, men kan komme tilbage senere og progradiere til encephalitis. Her ses nakkestivhed, paralyse og påvirkning af kranienerver, konfusion og evt. koma. Mortalitet = 30%.
Neurologiske symptomer skyldes skader i thalamus, hjernestammen, cortex cerebri og spinalnerver.

13

Inkubationstid (Japansk encefalitis virus)

6-16 dage

14

Diagnose (Japansk encefalitis virus)

Isolation af virus fra blod, CSV eller væv. Ofte serologisk. ELISA på antistoffer og RT-PCR på RNA genom.

15

Behandling (Japansk encefalitis virus)

Ingen behandling udover symptomatisk behandling.

16

Profylakse/forebyggelse (Japansk encefalitis virus)

Findes vaccine, - både til børnevaccinationsprogram i relevante lande og som rejseprofylakse. Forebyggelse via bekæmpelse af vektoren (myg).