Enterovirus Flashcards Preview

Virus > Enterovirus > Flashcards

Flashcards in Enterovirus Deck (18)
Loading flashcards...
1

Familie(enterovirus)

Picornaviridae

2

Størrelse (enterovirus)

25-30 nm(lille)

3

Capsid og proteiner(enterovirus)

Nøgent icosahedralt capsid indeholdende: 

 • VP1, VP2, VP3 og VP4

  VP1: Har en kløft, hvor receptoren binder. Mål for lægemidler. Når den binder til en receptor, danner den en kanal, sådan genomet kan injiceres direkte ind i cellen.
  VP4: stabiliserer capsidet. Når VP1 binder frigives VP4 og capsidets stabilitet svækkes. 

4

Envelope(enterovirus)

Ingen

5

Stabilitet(enterovirus)

Meget stabilt --> syrestabilt(pH 3-9), tåler opløsningsmidler, mild spildevandsbehandling og varme(op til 55 grader), samt udtørring.
I modsætning til rhinovirus (også en picornavirus), som er syrelabil, og som kun kan formere sig ved 33 grader.

6

Inddeling(enterovirus)

Enterovirus:

 • Poliovirus serotype 1-3
 • Coxsackie A serotype 1-22 og 24
 • Coxsackievirus B serotype 1-6
 • Echovirus serotype 1-9, 11-27 og 29-34
 • Enterovirus 68-71

Ydermere er Hepatovirus også en picornavirus, som indeholder Hepatitis A virus.

7

 Epidemiologi/forekomst(enterovirus)

Oftest i sensommeren - sæsonvariation.

I DK, EU og USA betragtes vi som poliofri, men i andre dele af verdenen forekommer det stadig.

Hand Foot Mouth Disease: Hyppigst børn under 5 år.

Bornholm disease: Hyppigst blandt unge og voksne mennesker, - børn har mildere sygdom.

Herpangina: Oftest børn mellem 3-10 år

Polio: Børn får mildere symptomer end voksne. Voksne er også ofte asymptomatiske, men er i risiko for at udvikle paralyse.
 

8

Replikation(enterovirus)

VP4 frigives, når virus binder til målcellen. (nogle binder til ICAM-1 eller CD55. Polio: CD155). Det er forskelligt, hvad de binder til, og det er virus' målceller, der afgør sygdommen. Herefter injiceres genomet via en kanal dannet af VP1.

Genomet binder direkte til cellens ribosomer og der dannes polyprotein som kløves af virale proteaser. Genomet er infektiøst i sig selv.

Viral RNA polymerase danner et negativ-RNA-template hvor fra der syntetiseres nyt mRNA.

Værtcellens egen syntese inhiberes ved bl.a. at virus modficierer ribosomerne --> lysis --> spredning af virus. Ydermere tager virus mRNA pladserne fra cellens.

100.000 virioner pr celle ved lysis.

Indgangsport: Oropharynx, tarmets slimhinde eller øvre luftveje.

Replikation i slimhinderne og lymfevævet af tonsillerne, pharynx, og virus inficerer M celler og lymfocytterne i de Peyerske plaques og enterocytterne i den intestinale slimhinde.
-> inficerer altså det underlæggende lymfatiske væv. 

Spredning til målorganer via blodet. Kan forhindres med serumantistoffer.

9

Angiv målorganerne for de enkelte serotyper af Enterovirus

ECHO: Hud, meninges og muskel.

Coxsackie: Hud, hjerne, meninges og muskel

Polio: Hjerne og meninges.

Forskellige virus kan give samme symptomer. Samme virus kan give forskellige symptomer.

10

Immunsystemets håndtering (enterovirus)

IgA: Forhindrer infektion i tarm og øvre luftveje.

IgG: Forhindrer virus i spredning til målorganer (når der er viræmi)
Cellemedieret respons er ikke vigtig i bekæmpelsen af virus.

11

Kliniske sygdomme/symptomer af poliovirus

Polio får adgang til hjernen ved at inficerer skeletmuskler og så "kravle" op ved hjælp af de innerverende nerver (ligesom rabiesvirus). Kan også bare opformeres i lymfoidt væv i svælg og tyndtarm, hvorfra det ved en efterfølgelnde viræmi kan sprede sig til målorganer.

Virus er cytolytisk for motorneuroner --> paralyse

Kan inddeles i 3 undertyper, hvor det oftest er type 1 som giver paralyse.

Inkubationstid: 7-14 dage.

Poliovirus kan medføre følgende fire udfald ved uvaccinerede:

 1. Asymptomatisk(90%).
 2. Mislykket poliomyelitis(5%). Feber, hovedpine, utilpashed, ondt i halsen og opkast 3-4 dage efter infektion.
 3. Viral meningitis(nonparalytisk poliomyelitis)(1-2%). Spredning til CNS og meninges --> nakkestivhed.
 4. Paralytisk polio. Forekommer hos 0,1 til 2%. Virus invaderer motorneuroner i rygmarven. Inddeles i:
  Spinal polio:  Virus invaderer  motor neuroner  i  rygmarven. Medfører svækkelse/ødelæggelse af muskelkontrol   af de interkostale muskler og trunkus og lemmer. Progression til fuldstændig paralyse  meget hurtig (få dage). Oftest asymmetrisk . Dødelighed: 2%-5% for børn, 15%-30% for voksne

  Bulbær polio:
  Virus ødelægger f.eks. glossopharynx-, vagus-  og trigeminus nerverne. Medfører svækkelse/ødelæggelse af  muskelkontrol af vejrtrækning, tale, synkebevægelser etc. Dødelighed: 25% - 75%

Bulbospinal polio (ikke i bogen, kombination af de ovennævnte) (omkring 20%)   Virus ødelægger  rygmarven mellem C3 og C5. Medfører også svækkelse/ødelæggelse af muskelkontrol af diafragmet.  Hæmmer vejrtrækning, hæmmer hjertefunktion.  

 

Postpolio syndrom: Forringelse af muskler efter virus er væk.

12

Kliniske sygdomme/symptomer af Coxsackie

Inddeles i A og B.

Type A:

 • Viral menigitis
 • Herpangina: Akut febersygdom ledsaget af små vesikler/sår omkring uvula og palatum molle. Smerter ved synkning. Oftest overstået på mindre end en uge.
 • Hand-foot-mouth disease: Vesikulære læsioner på disse områder og giver let feber. Oftest overstået på mindre end en uge.
 • Forkølelsesymptomer

Type B:

 • Viral meningitis
 • Bornholmsk syge (pleurodynia)
  • Pludselig begyndelse af feber og unilateral uudholdelig smerte i brystet, opkast.
  • Oftest overstået på mindre end en uge.
 • Myocardiel eller pericardielle infektioner.
  • Sker sporadisk -> mest alvorlig hos nyfødte -> cyanose, tachycardy, cardio+hepatomegali, EKG forandringer

Kan smitte fra moder til foster via placenta. Ydermere kan coxsackievirus give ophav til uspecifikke udslæt.

13

Kliniske sygdomme/symptomer af ECHO-virus

Viral mengitis --> akut feber + nakkestivhed + evt. udslæt

Forkølelsessymptomer

Paralyse

Udslæt (petekkier, maculopapulær eller vesikulær)

Kan smitte fra moder til foster via placenta

14

Diagnose(enterovirus)

Cerebrospinalvæske fra enterovirus.

 • Viral meningitis, som man kan skelne fra bakteriel menigitis.
 • Menigitis: mangler neutrofile, glukoseniveau er normalt eller lavt.

Dyrkning af fæces i cellekultur

RT-PCR

ELISA

Serologi: Detektion af IgM via ELISA og PCR --> eller four fold af titer fra tiden, hvor meget havde akut sygdom til det tidspunkt, hvor man er i bedring.

15

Behandling(enterovirus)

Der er vacciner for polio, som næsten har udryddet sygdomen.
Ingen vacciner for coxsackievirus og echovirus, - disse kan forebygges med forbdret hygiejne.

Der findes også antiviral behandling med pleconaril, som inhiberer penetrationen af picornavirus ind i cellen (VP1), - skal dog gives tidligt i forløbet og er nok ikke det mest effektive.

16

Profylakse(enterovirus)

Vaccination for poliovirus(specifik immunisering):

 • Salk-vaccine:
 • Inaktiveret poliovirus-->2,4,15 måneder, 4,6 år.
 • Sabin: Levende svækket virus.
  • Lille risiko for at den kan mutere tilbage til en infektiøs form igen. Ydermere kan den give sygdom til immunsupprimerede.
  • Udskilles med fæces--> masseimmunitet.

 

Fordele ved levende virus: Giver også immunitet på slimhinderne (IgA), da den laver en mere realistisk infektion end den inaktiverede. Ydermere behøver man ikke at give boostervaccine.
I Danmark bruger vi en inaktiveret form af poliovirus. D

17

Foranstaltninger vdr. smittekilder og smitteveje(enterovirus)

Generelle hygiejniske forholdsregler.

Enterovirus er dog ret sejllivet.

18

Smitteveje(enterovirus)

Fækal-oral. Asymptomatisk spredning kan forekomme op til en måned. Infektionerne er nemlig ofte asymptomatisk eller give mild, influenzalignende eller forkølelseslignende sygdom.

Transmissionen kan fx ske ved at spise forurenet mad/drikke forurenet mad og via hænder og fomitter.

Coxsackie og echo: Også via aerosoler(infektion: respiratorisk tragt), - disse kan altså også indåndes.