Norovirus Flashcards Preview

Virus > Norovirus > Flashcards

Flashcards in Norovirus Deck (15)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Norovirus)

Caliciviridae familien

2

Størrelse (Norovirus)

35-40 nm (små)

3

Nucleinsyre (Norovirus)

+ssRNA

4

Capsid (Norovirus)

Nøgent capsid virus

5

Envelope (Norovirus)

Ingen

6

Stabilitet (Norovirus)

Er resistente over for opløsningsmidler, udtørring og syre.. Også varme, - ifølge PP-slide skal man koge i 1-2 min.

7

Epidemiologi/forekomst (Norovirus)

Forekommmer over hele verdenen, og rammer oftest voksne og ældre. Ingen immunitet - reinfektion er mulig, idet virus har en høj mutationsrate og mange "strains". Optræder som udbrud. Årsag til 50% af alle tilfælde af fødevarebårne gastroenteritter. Hyppigst infektion om vinteren.

8

Smittekilder og smitteveje (Norovirus)

Smitter via den fækal-orale rute + aerosoler fra opkast/diarré og smitter også via kontamineret vand og fødevarer (skaldyr - høstet fra fæces forurenet vand, hvor virus opkoncentreres grundet skaldyrets filtrering. Et eksempel er også frosne hindbær).
Udskillelse af virus i op til 3 uger efter symptomerne er stoppet via fæces. Ved den højeste udskillelse er der op til 10^11 viruspartikler pr. gram fæces.
Op mod 30% af inficerede personer er asymptomatiske, men de spreder stadig virus.

9

Replikation (Norovirus)

Replikerer i cytoplasma af tarmceller i jejunum, - receptormedieret.

10

Virulensfaktorer/patogenese (Norovirus)

Kræver kun 10 partikler for at der kan opstå infektion. Ødelægger tarmcellernes villi og forhindrer absorption af vand og næringsstoffer og forårsager diarré.

11

Inkubationstid? (Norovirus)

12-48 timer (meget kort tid)

12

Symptomer (Norovirus)

Akut opståelse af diarré, kvalme, opkast og mavekramper = Roskildesyge. Eventuelt feber. Sygdommen er ofte overstået inden for 1 til 3 dage uden problemer, men kan vare op til 6 dage.

13

Diagnose (Norovirus)

Prøvetagning fra opkast eller diarré og analyseres med PCR. Virus kan ikke dyrkes. ELISA kan også bruges.

14

Behandling? (Norovirus)

Ingen antiviral behandling. Symptomatisk behandling af alvorlig dehydrering.

15

Profylakse/forebyggelse (Norovirus)

Ingen vaccine, - men god hygiejne i køkkenet og på syge huse er godt. Undgå kontakt med smittede. Er resistent over for varme op til 60 grader, ph=3. Håndsprit er god.