Lassa feber virus Flashcards Preview

Virus > Lassa feber virus > Flashcards

Flashcards in Lassa feber virus Deck (12)
Loading flashcards...
1

Gruppe(lassa feber virus)

Arenavirus

2

Struktur(lassa feber virus)

Nucleocapsid med 2 cirkulære ssRNA + transkriptase. L-strengen er negativ sense og koder for polymerasen, mens S-strengen koder for nucleoprotein (N proten), og glykoproteiner, men er ambisense.
Replikerer i cytoplasma.

3

Envelope(lassa feber virus)

Ja.
Får envelope ved at budde ud af cellemembranen

4

Størrelse(lassa feber virus)

120 nm i diameter

5

Udseende(lassa feber virus)

Fremstår sandet grundet ribosomerne, og man mener ikke, at de har nogen funktion.

6

Smittevej(lassa feber virus)

Inhalation af aerosoler (indtørret urin og fæces fra gnavere), kontamineret mad eller kontakt med musespyt -feces og -urin. Bæres altså af gnavere, som er asymptomatiske bærere.
Person-person smitte med kropsvæsker.

7

Sygdomsforløb(lassa feber virus)

Fra lette influenzalignende symptomer til hæmorrhagisk feber og død (50% af dem med Lassa feber dør)
Karakteriseret ved feber, koagulationsproblemer, punktformede blødninger (petekkier) og evt viscerale blødninger samt milt og levernekrose. Blødning og shock sker samt hjerte- og leverskade.
CNS påvirkes ikke.
Pharyngitis, diarré og opkast kan forekomme

8

Patogenese(lassa feber virus)

Inficerer makrofager, øget cytokin og IFN produktion og øget celle- og væskulær ødelæggelse (generelt for arenavirus)

T-celle forsvar forværrer vævsødlæggelsen

9

Diagnose(lassa feber virus)

Rejseanamnese
RT-PCR
ELISA

10

Behandling(lassa feber virus)

Ribavarin - begrænset effekt.
Symptomatisk behandling
Undgå kontakt med gnavere, - man kan fx øge hygiejnen og fange rotterne.

11

Epidemiologi/forekomst (lassa-virus)

Tropisk Afrika og Sydamerika. I Vestafrika er der fx mere end 10.000 tilfælde om året med 100-1000 dødsfald.

12

Hvor lang er inkubationstiden? (Lassa-virus)

Inkubationstid: 10-14 dage