Hepatitis C Flashcards Preview

Virus > Hepatitis C > Flashcards

Flashcards in Hepatitis C Deck (15)
Loading flashcards...
1

Gruppe(hepatitis C)

Familie: Flavivirus
Genus: Hepacivirus

2

Størrelse(hepatitis C)

50 nm(lille)

3

Nucleinsyre(hepatitis C)

+ssRNA (stor sekvensvariation)

4

Envelope(hepatitis C)

Ja, der sidder 2 glycoproteiner, E1 og E2, som har betydning for virus' tilhæftning. Mange mutationer p.g.a. en upræcis RNA polymerase. Dette gør det svært at lave en vaccine.

5

Stabilitet(hepatitis C)

Ustabil - inaktiveres ved chloroform, ved tørvarme 80 grader og fugtig varme ved 60 grader.

6

Inddeling(hepatitis C)

6 epidemiologiske genotyper (1-3 i Skandinavien). Inden for hver genotype er der forskelle i genetikken og antigenerne.

7

Forekomst(hepatitis C)

Næsten alle HIV-smittede kanylebrugere har HCV.
Høj forekomst i Centraleuropa, Japan, dele af mellemøsten, Italien og Spanien.
Høj incidens af kroniske asymptomatiske bærer promoverer spredning i populationer.
150-250 nye tilfælde af kronisk HCV - hovedparten smittet via blod ved stofbrug.

8

Smittekilder(hepatitis C)

Den højeste smitterisiko er intravenøse stofmisbrugere, men kan også smitte på måder, der ligner HBV, - dog ikke lige så effektivt.

9

Replikation/patogenese(hepatitis C)

Replikerer i hepatocytter + B-celler, hvor den optages vha. fx CD81 --> Virus samler sig og budder ind i ER(replikerer ligesom andre flavivirus)-->forbliver celleassocieret --> forhindrer apoptose og virkning af INF-a = persisterende infektion.

Kan også binde til tight-junction proteinerne claudin 1 og occludin og scavenger receptor.

Kan også optages ved at coates med LPL, som leveren optager ved LPL-receptoren.

10

Virulensfaktorer og immunsystemets håndtering (hepatitis C)

P.g.a. stor antigenvariation kan virus undslippe CD8+.
Det er svært at danne antistoffer mod mange antigene varianter.
De udviklede antistoffer beskytter ikke efter antigenvariation.
Desuden påvirkes intracellulære mekanismer: Hæmmer IFN-a's virkning og hæmmer cellernes apoptoseapparat, hvilket fremmer risikoen for kroniske infektion --> får leversygdom senere i livet.
Cellemedieret immunitet er ansvarlig for både resolution og vævskader.
Risiko for at udvikle PHC, - det er blevet forslået, at cytokinerne og inflammationen og den konstante reparation af leveren og induktion af cellevækst pga. HCV-infektionen, er grunde til, at man kan udvikle PHC.

11

Inkubationstid(hepatitis C)

Der kan gå 2 uger til 6 måneder før man ser tegn på sygdom. Nogle udvikler symptomer akut (mavesmerter, kvalme, gulsot, lys afføring, mørkfarvet urin), men det er mere almindeligt at være asymptomatisk.

12

Kliniske symptomer/sygdomme(hepatitis C)

3 sygdomsbilleder:
1. akut hepatitis: 15%. Fuld recovery.
2. Kronisk HBC infektion: 70%. Ingen symptomer. Ca. halvdelen vil efter 20-30 år få senfølger i form af kronisk leverbetændelse med leverskade og skrumpelever. Nogle få procent vil udvikle leverkræft, hvis man ikke behandles.
3. Cirrose: 15%. Slem.

Forværring af leverskader ved stort alkohol og medicinforbrug

13

Diagnose(hepatitis C)

Opdages oftest tilfældigt.
Abnormt høje niveauer af ALAT.
ELISA påvisning af antistof(man skal dog være opmærksom på, at der går tid før antistofproduktion starter). ELISA bruges til screening af blod.
RT-PCR af HCV-genom.

14

Behandling(hepatitis C)

Aktuelle: alpha-IFN og ribavirin (OBS! Mange bivirkninger).
Kan suppleres med 2 proteasehæmmere. Fungerer godt pga.
En god del kan helbredes med behanlding.

Fremtidig: Direkte antivirale midler, som hæmmer polymerase og protease. Evt. i kombination med ovenstående. Alder, HIV, mængde virus, genotype og cirroseniveau har indflydelse på behandlingens effekt.

15

Profylakse(hepatitis C)

Ingen vaccine, p.g.a. stor antigenvariation p.g.a. RNA polymerasen.
Undgå risikoadfærd, oplysning og uddannelse.
Screening af blodprodukter.