Cytomegalovirus Flashcards Preview

Virus > Cytomegalovirus > Flashcards

Flashcards in Cytomegalovirus Deck (15):
1

Gruppe (Cytomegalovirus)

Herpes virus

2

Størrelse (Cytomegalovirus)

150 nm

3

Nucleinsyre (Cytomegalovirus)

dsDNA

4

Capsid (Cytomegalovirus)

Icosadeltahedral capsid - uden om denne findes tegmentum = proteinrigt lag.

5

Envelope (Cytomegalovirus)

Ja. Lipidenvelope deriveret fra lipidmembraner. Her ses spikes fra virale glykoproteiner.

6

Inddeling (Cytomegalovirus)

Beta-herpes virus, som har monocytter, granulocytter, lymfocytter og epithelceller som målcelle.

7

Epidemiologi/forekomst (Cytomegalovirus)

Er den hyppigste årsag til viral kongenit infektion!

Virus skaber livslang infektion. Kan reaktiveres ved immunsupprimering. Virusbærere kan være asymptomatiske og smitter stadig. Ved 40-års alderen er op til 85% smittede med CMV.

8

Smittekilder og smitteveje (Cytomegalovirus)

Virus kan smittes til andre individer via kropssekreter, blodtransfusioner, organtransplantationer, over placenta eller via smitte fra cervix under fødsel, - desuden også via brystmælk fra moder til barn. CMV er en sexuelt overført sygdom og kan smitte via sæd. Virus replikerer nemlig ofte i kirtler, men også i nyren (derfor man kan finde virus i urinen). Asymptomatisk smitte.

9

Replikation (Cytomegalovirus)

Cellerne svulmer op ved replikation -> jf. navnet.
Virale glykoproteiner interagere med receptorer på værtscellen -> envelope fusionerer med værtscellemembranen -> nucleocapsid ind i kernen via pore -> replikation i cellekernen og ekspression af det virale genom er nøje sytret -> immediate early proteins -> late proteins -> viralt DNA indsættes og lokaliseres i den indre skal -> golgi apparat -> vakuole -> fusion m. cellemembran -> envelope dannes og virus frigives.
Produktion af komplette viruspartikler fører til lysis og dermed cellens død.

10

Virulensfaktorer/patogenese (Cytomegalovirus)

Undgåelse af immunsystemet:
Virus forhindrer antigenpræsentation ved at forhindre ekspression af MHC-I og MHC-II.
Viralt protein blokerer NK-cellers angreb på CMV-inficerede celler.
CMV koder for IL-10 som inhiberer TH1 immunresponset.
Generelt virusforløb:
Infektion -> Virusreplikation (sandsynligvis først i epitelceller) -> Latens i T-celler og makrofager og myeloide stamceller i knoglemarven (etableres efter primær infektion, virus ligger latent i cellerne) -> reaktivering. Reaktivering sker ved immunsupression, fx kemobehandling, HIV-infektion osv..

11

Kliniske sygdomme/symptomer(Cytomegalovirus)

-CMV er asymptomatisk i de fleste tilfælde.

-Kongenitinfektion: Meget få vil få CMV-relateret problemer. Sygdom inkluderer lille størrelse, trombocytopeni, microcephali, intracerebral calcification, gulsot og hepatosplenomegali samt udslæt (cytomegalic inclusion disease). Ydermere kan ses bilateral/unilateral døvhed og mental retardering.
Højere risiko, hvis moderen er seronegativ under graviditeten.

Erhvervet:
-Hos immunsuprimerede personer: CMV er en opportunistisk infektiøs virus:
-Symptomer: Interstitiel pneumoni, retinitis, colitis, eosophagitis, encephalitis.
- Derudover mononucleose symptomer hos alm. personer som har erhvervet CMV-infektion, - dog vil der ikke blive produceret heterofile antistoffer og ikke lige så slemme symptomer.

12

Diagnose (Cytomegalovirus)

Påvisning af CMV i urin inden for de første 14 dage ved kongenit infektion.
Påvisning af cytomegaloceller, - en forstørret celle, som har et stort inklusionslegeme i kernen, som kaldes for "owl's eye".
Inficerede celler kan fremskaffes fra urin, blod og svælgsekret.
ELISA-påvisning af viralt antigen og antistof + PCR.

13

Behandling (Cytomegalovirus)

Immunsupprimerede personer kan behandles med Ganciclvoir, valganciclovir, cidofovir og foscarnet.
Ganciclovir ligner ACV, - det bliver fosforyleret og aktiveret af en CMV-kodet protein kinase - hermed bliver DNA polymerasen inhiberet og gør at virus ikke kan replikere.

14

Profylake/forebyggelse (Cytomegalovirus)

Forebyggelse af sexuelt overført CMV infektion via kondom.
Der findes ingen vaccine.
Man kan screene donorblod og organer ved transplantation.

15

Immunsystemets håndtering (Cytomegalovirus)

Cellemedierede immunitet er det vigtig for at sørge for, at sygdommen forbliver latent og bekæmper den, hvis den reaktiveres.
Antistoffers rolle er begrænset.