HTLV-1 Flashcards Preview

Virus > HTLV-1 > Flashcards

Flashcards in HTLV-1 Deck (17):
1

Gruppe(HTLV-1)

Retrovirus - oncovirus

2

Størrelse(HTLV-1)

80-120 nm

3

Nucleinsyre(HTLV-1)

+ssRNA x2 (idet der er 2 identiske kopier i core)

4

Form(HTLV-1)

C-type morfologi med et centralt og symmetrisk nukleocapsid

5

Capsid(HTLV-1)

Kubisk nukleosidkapsid, omgives af et icosahedralt capsid

6

Envelope(HTLV-1)

Ja, med glykoproteiner

7

Core(HTLV-1)

Med 10-50 kopier af reverse transkriptase-enzymet, integrase, protease og tRNA-enzymer

8

Stabilitet(HTLV-1)

Virus dræbes af de fleste desinfektionsmidler og ved ekstrem pH. I sekreter, som tårer og spyt, er virus meget lidt stabil og overlever næppe længe nok her til at udgøre en smittefare

9

Epidemiologi(HTLV-1)

Endemisk i Sydlig Japan, Karribien, Central Afrika og hos afroamerikanere i USA.
Oncovirus er de eneste retrovirus der kan uddødeliggøre eller transformere målceller

10

Smittekilder(HTLV-1)

Smitteveje er blodtransfusioner, seksuelt samleje og amning. HTLV-1 smitter og overføres via de samme veje som HIV

11

Replikation(HTLV-1)

Replikerer og producerer viralt RNA fra et DNA-kopi af det virale RNA.

Samme replikation som HIV, ved binding til målcelle via envelope glykoproteiner, og fusion, transkription af RNA til cDNA via revers transkriptase, ind i kernen og integrereres i værtcellens kromosomer.
HTLV-1 har et Tax-protein, som er en transkriptionel regulator som er i stand til at aktivere promotere og specifikke cellulære gener, fx vækstkontrollerende gener og cytokin-gener som koder for IL-2 og IL-2-receptor og granulocyt-makrofagkoloni-stimulerende faktorer -> medierer vækst i den inficerede T-celle.
Er også kompetent for replikation, da den har GAG, env og pol-generne.

12

Virulensfaktorer(HTLV-1)

Virus er specifik for CD4+-T-celler.
Binder åbenbart til GLUT-1, men har tropisme over for CD4+-T-celler.
Der er en lang latensperiode. Ca 30 år før der opstår leukæmi(oftest monoklonal).
Virus kan ligge latent eller replikere meget langsom i mange år.
Påvirker IL-2 produktion i høj grad -> øget Th-celle proliferation.

13

Inkubationstid(HTLV-1)

30-50 år

14

Kliniske symptomer(HTLV-1)

HTLV-1 infektion er ofte asymptomatisk.
1 ud af 20 personer vil udvikle ATLL(adult acute lymfotrofisk leukæmi) over en 30-50 årig periode.
T-celle lymfom/leukæmi: Karakteriseret ved eleveret leukocyttal, hudlæsioner. Oftest fatal inden for få år uanset behandling.
Kan også forårsage benigne sygdomme: Infektiøs dermatitis, inflammation, uveititis(betændelse i øjet)

15

Diagnose(HTLV-1)

Detektion af antigen eller antistoffer mod HTLV-1 via ELISA og RT-PCR.

16

Behandling(HTLV-1)

Evt. interferoner og revers transcriptase hæmmere, men ingen effektiv godkendt behandling.

17

Profylakse(HTLV-1)

Ingen vaccine.
Risiko-reduktion, sikker sex. Medicinsk terapi til mor og barn, hvis der er risiko for smitte.
Screene donorblod og donororganer.