AKS - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > AKS - forelæsning > Flashcards

Flashcards in AKS - forelæsning Deck (14):
1

Fordeling af AKS tilstande?

30.000 tilfælde af AKS pr. år
NSTEMI + UAP: 37 %
STEMI: 35 %
Non-iskæmi: 28 %

2

Symptomer ved STEMI?

Varierende. Kun hver 5. STEMI giver smerter
1. Brystsmerter, der er så voldsomme at der ikke er tvivl
2. Åndenød

3

Rekanaliserende behandling ved STEMI?

Basal behandling (ASA 300 mg + evt. Ticagrelor/Briliq) + trombolyse eller PCI.
PCI er den bedste behandling, men skal foretages inden for 2 timer (120 min)

4

Undersøgelser ved mistanke om STEMI?

EKG (12 afledninger), evt. EKKO, Hjerte-CT.

5

NSTEMI præsentation på EKG?

Kan vise sig som ST depressioner. Dette er ofte et tegn på at iskæmien ikke er transmural, men blot subendocardiel.

6

Inddeling af symptomer på AKS?

Akut: Ved hæmodynamisk instabilitet og intraktable hvilesmerter
Subakut: Ved manglende medikamentiel stabilitet
Kronisk: Langvarige ukarakteristiske symptomer.

7

Komplikationer ved AMI?

1. Iskæmiske områder i hjertet -> nedsat pumpefunktion -> hjertesvigt -> kardiogent shock
2. Rytmeforstyrrelser/arytmier -> symptomer -> evt. hjertestop.
3. Myokardie ruptur (frivægsruptur -> ofte dødlig, ventrikel septum defekt eller papillærmuskelruptur m. mitralinsufficiens).

8

Udredning af brystsmerter ved mistanke om kronisk iskæmisk hjertesygdom?

Risikofaktorer
Smertekarakteristik (Svinder de i hvile? Svinder de ved NTG)

9

Diagnostik af brystsmerter?

Arbejds-EKG: meget uspecifikt (bruges enkelte gange ved udredning af aktivitetsudløst arytmi).
Hjerte-CT: benyttes til lavrisikopatienter
MPI
MRI: benyttes til intermediær risikopatienter
KAG
Invasiv trykmåling i hjertet

10

FFR-værdier?

Functional flow rate = distal koronartryk/proximal koronartryk. FFR under 0,80 er defineret som en signifikant forsnævring.

11

Hvordan bruger man FFR i klinikken?

Benyttes i dag ved estimering af flow i koronararterierne.
I dag kan man lave et meget præcist estimat af flow ud fra en hjerte-CT, der analyseres af computer-algoritmer.
Tidligere lavet ud fra kateter indsat i hjertets koronararterier via a. femoralis.

12

Grundlæggende behandling af kronisk iskæmisk hjertesygdom (angina pectoris)?

Risikomodifikation: Rygestop, kolesterolsænkende, fysisk aktivitet.
Medicinsk behandling: anti-iskæmisk behandling (betablokkere, Ca2+ blokkere, nitrater) og antitrombotisk behandling (Clopidogrel og andet NOAK)
Revaskularisering: PCI eller bypass

13

Indikationer for bypass ved angina pectoris?

Patienter med mange symptomer og uden respons på medicinsk behandling.
Alvorligheden af forsnævringerne på koronararterierne afgøres ofte med SYNTAX score.

14

Vurdering af effekten og indikation for revaskularisering?

Er der symptomatisk eller prognostisk effekt?
PCI egnede læsioner.
Patientens performance?
Er der andre forhold der taler mest for medicinsk behandling, CABG eller PCI?