Symposium - Synkoper Flashcards Preview

9. semester > Symposium - Synkoper > Flashcards

Flashcards in Symposium - Synkoper Deck (10):
1

Kardielle årsager til synkoper?

Pludselige tilfælde med besvimelser. Hjertebanken. Symptomer ved fysisk anstrengelse. Familiær disposition. Brystsmerter. Strukturel hjerteanormalier.

2

Psykiatriske årsager og symptomer ved synkoper?

Hyppige tilfælde, ikke udløst af et traume, ofte unge mennesker, ingen tegn på strukturelle hjerteanormalier. Ofte lukkede øjne.

3

Neurologiske årsager og symptomer ved synkoper?

Ofte udløst af et traume. Rumopfyldende proces i cerebrum. Epilepsi (tonisk-kloniske kramper), konfusion.

4

Vasovagal synkope årsager og symptomer?

Opstår ofte i forbindelse med stillingsændring. Kan opstå ved udsættelse for ubehagelige situationer (blod og smerte). Flimrende syn. Kan undgås ved at elevere ben (øget blodforsyning til hjernen).

5

Brugada syndrom?

Arvelig tilstand med ledningsforstyrrelse i hjertet og øget risiko for ventrikulær arytmi, synkoper og pludselig død.
Karakteristiske ekg-forandringer (Brugada-mønster): Højresidig grenblok og ST-elevation i V1-V3, kan være intermitterende.

6

Brugada syndrom?

Arvelig tilstand med ledningsforstyrrelse i hjertet og øget risiko for ventrikulær arytmi, synkoper og pludselig død.
Karakteristiske ekg-forandringer (Brugada-mønster): Højresidig grenblok og ST-elevation i V1-V3, kan være intermitterende.

7

Udredning af svimmelhed og synkoper hos ældre?

God anamnese: forvarsel inden episode? tidligere tilfælde? ortostatisk hypotension? hjertesygdom? foregående traumer? Bevidsthedstab i forbindelse med fald? Gang- og balanceproblemer? Flere fald?
Svares ja til et af de 3 sidste, udredes pt. for årsag.

8

Undersøgelser af ældre med synkoper og fald?

Gennemgang af alle organsystemer.
Muskelstyrke, balance og ledbevægelser.
Ernærings- og hydreringsgrad
Kognitiv vurdering (demens er mere og mere hyppig årsagen til fald)
Synstest.

9

Hyppige cases med faldskader?

Fejlmedicinering med dobbelt diuretika behandling.
Dehydratio.
Overfølsom baroreceptor ved a. carotis.

10

Indikationer og kontraindikationer for carotis-massage?

Indikationer: gentagne synkoper med abnormal EKG.
Kontraindikationer: Stroke/blodprop i hjernen inden for det sidste ½ år.