VT og ICD behandling - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > VT og ICD behandling - forelæsning > Flashcards

Flashcards in VT og ICD behandling - forelæsning Deck (10):
1

Inddeling af VT?

Monomorf: regelmæssigt mønster på EKG under VT
Polymorf: regelmæssigt mønster på EKG under VT
Ventrikelflagren: Uregelmæssigt rytme med VT (bredde komplekser og hurtig aktion),
Ventrikelflimmer: savtakket EKG (bredde komplekser og hurtig aktion).
Torsades de point: vekslende amplitude på EKG
Non-sustained: perioder med max. 30 sekunder
Sustained: VT i længere end 120 sekunder
Andre breddeøgede: SVT med typisk grenblok, antidrom WPW-takykardi og præeksiteret atrieflimmer (uregelmæssig QRS-komplekser)

2

Tre vigtige arytmimekanismer

Reentry (95 %): Cirkelbevægelse af elektriske signaler omkring arvæv i hjertet.
Efterdepolariseringer: Forlængede QT-intervaller kan føre til arytmier (obs. på psykofarmaka og claritromycin).

3

Hyppigste årsager til VT?

AMI, kritisk koronarstenose, aneurismer, alle kardiomyopatierne.
Sjældne: Langt QT-syndrim, anstrengelsesudløst, aflejringssygdomme.

4

Arvelige ion-kanal-sygdomme

Langt QT syndrom, kort QT syndrom, Brugada syndrom, katakolaminerg VT, tidlig repolariserings syndrom.

5

Akut behandling af VT?

DC stød (360 J) ved kliniske tegn på shock, lungestase eller angina.
Anfaldsbrydende medicin som Amiodaron kan gives under opsyn af anæstesi pga. kardilaterende effekt.

6

ICD-behandling?

Inplanterbar Cardioverter Defi.
Implanteres i anæstesi

7

Typiske ICD-patienter?

Over 60 år, Tidligere AMI med VT, svære tilfælde med besvimelse, farlige arytmier (også de arvelige), patienter der skal transplanteres.

8

Hvad kan ICD?

1. Forhindre re-entry takykardi.
2. Afgive DC stød for at undgå VT (stød kan gives op til 40 J).

9

Komplikationer?

Peroperative komplikationer (blødninger mm.)
Infektioner: omkring enheden pga. bakteriel vækst efter implantation.
Shock pga. stødafgivelser i hverdagen.

10

Opsamling på behandling af VT?

Medicinsk er ofte utilstrækkelig til VT.
Akut DC-konvertering er nødvendigt på alle arytmier med breddeøgede komplekser.
RFA kan bruges til at regulere re-entry takykardier.
ICD er livsforlængende.