Stringlearning - lungemedicin Flashcards Preview

9. semester > Stringlearning - lungemedicin > Flashcards

Flashcards in Stringlearning - lungemedicin Deck (54):
1

Hvad er UIP?

Unusual interstitial pneumonia. Det danske ord for sygdommen/tilstanden er idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).

2

Hvordan behandles patienter med IPF typisk?

Patienterne behandles typisk med antifibrotisk behandling som fx nintedanib eller pirfenidon.

3

Hvordan stilles diagnosen IPF?

Diagnosen kræver tilstedeværelse af 1, 2 og/eller 3:
Eksklusion af anden idiopatisk interstitiel lungesygdom
UIP mønster på HRCT.
Patologisk UIP mønster.

4

IPF mønster på CT (HRCT)?

Overvejende subpleural, basal lokalisering
Lokalisering er ofte heterogen
Bikagetegning
Retikulært mønster med perifere traktions-bronkiektasier eller traktionsbronkiolektasier*
Fravær af fund som tyder på anden diagnose.

5

Sæson for birkepollen?

April-maj

6

Sæson for græspollen?

Maj-august

7

Krydsallergier?

Er man allergisk overfor birkepollen, kan man også blive påvirket af elm, hassel og el.

8

Hvornår kan man teste for IgE-antistoffer ved mistanke om allergi?

Der skal gå uger til måneder efter første reaktion før man kan lave en RAST blodprøve, da det tager tid før der bliver dannet antistoffer.

9

Hvilke diagnostiske kriterier ser man ved UIP/IPF i exa?

Kendt eller nydiagnosticeret IPF
Akut forværring eller udvikling af dyspnø indenfor den sidste måned
CT med nye bilaterale matglasforandringer og/eller konsolideringer på en baggrund af UIP
Forværringen er ikke fuldt forklaret ved hjertesvigt eller overhydrering.

10

Hvilken undersøgelse er diagnostisk for UIP/IPF?

Transbronkial cryoskopi.

11

Typisk fund på rtg. thorax ved mel-allergi?

Bilateral hilusadenit.

12

20-årig mand er nyligt opereret for pectus excavatum med barre. Du tilser ham på 2-dagen efter operationen og finder knitren i subcutis ved palpation af venstre hemithorax. Du bestiller et røntgen af thorax. Hvad forventer du at finde?

Subcutant emfysem og pneumothorax i venstre side.

13

Karakteristiske fund ved allergisk alveolit?

1.Tilstedeværelsen af antigen-udsættelse fra et kendt allergen
2.Ekspositionsafhængige symptomer 4-8 timer efter udsættelse (ved den akutte form)
3.Tør, fin krepitation ved inspiration
4.Hypoxæmi i hvile el. ved belastning og/eller lav diffusionskapacitet
5.Typiske fund ved rtg. thorax og især på HRCT (centrilobulære mikronoduli og matglasforandringer).
6.Påvisning af specifikke IgG-antistoffer relevante for sygehistorien (ofte risikoerhverv med fugle eller landmænd)
7.BAL med lymfocytose (>30% for ikke- el. eks-rygere og > 20% for rygere); CD4/CD8 < 1.3
8.Lungebiopsi tydende på AA (typiske triade med lymfocytær intramural alveolitis, granulomer og et OP lignende billede tillader en histologisk diagnose.)

14

Hvor længe efter eksponering for et allergen eller lægemiddel kan en allergisk reaktion opstå?

Min. 3 uger efter første eksponering.å

15

Reaktioner efter indgift af kontraststoffer?

Non-immunologisk reaktion: opstår akut efter sekunder til minutter, og minder om en anafylaktisk reaktion, men bedres ikke ved antihistamin behandling.
Immunologisk: Generaliseret anafylaktisk respons. Opstår min. 3 uger efter første eksponering.

16

CREST syndrom?

Calcinosis, Raynaud fænomen, esophagus dysmotilitet, sklerodactyli og telangiectasier.
Syndromet er relateret til systemisk sklerodermi.
Der ses typisk også pulmonal hypertension i det sene forløb pga. lungeinvolvering.

17

Hvilket pleuradræn må aldrig seponeres selv om der kun kommer lidt?

Dræn med luftproduktion. Årsagen er at selv ved små mængder luft vil der være en risiko for at der er en læsion i lungen, som med tiden ville kunne udvikle ny pneumothorax.
Ved dræn med væskeproduktion er der typisk indikation for seponering ved produktion på mindre end 100 ml.

18

En 15 årig ung mand indlægges pga feber og blodigt opspyt. Anamnestisk fortæller han, at han for 3 måneder siden fik noget galt i halsen. CT scanning viser atelektase af højre underlap med proksimal obstruktion af højre underlapsbronkus og dilaterede bronkiegrene perifert herfor. Hvad er den mest sandsynlig årsag til underlapsatelektase og associerede bronkiektasi?

Inhalation af et fremmedlegeme.

19

Blodprøver viser en signifikant stigning i eosinofilitallet. Analyser af mucusplugs viste eosinofile, Charcot Leyden krystaller og hyfer. Patienten bliver CT-scannet. Hvad vil du forvente er det dominerende fund ved CT scanningen?

Dilatation af lumen af bronkiegrene, særligt i overlapperne. Dette tyder på astma eller parasitaffektion af lungerne.

20

Hvilke undersøgelser skal der til for at stille diagnosen malignt mesotheliom?

Thorakoskopiske biopsier fra den afficerede side (efter mistanke fra anamnese og rtg. eller CT).

21

Hvad er definitionen på en kappepneumothorax?

Ved en mindre pneumothorax (kappepneumothorax) er afstanden fra pleura viscerale (lungekanten) til indersiden af brystvæggen mindre end 2 cm

22

Hvilke undersøgelse er tilstrækkelig for at identificere primærtumor ved forekomst af malign pleuraeffusion?

Cytologisk materiale (egnede udstrygninger og koagel) fra pleuravæske er ofte nok (ikke nødvendigt med vævsbiopsi, da tumorcellerne vil være til stede i pleura).

23

Hvad er krydsallergi?

Allergi for f.eks. græs, kan give anledning til at man reagere på et andet allergen, f.eks. hvede. Dog vil allergien for det andet "krydsallergen" ikke være lige så kraftigt, og derfor skal man ikke nødvendigvis udelukke det fra ens kost.

24

Handlinger ved udredning af penicillin CAVE med uriticaria?

Seponer penicillinkur, afvent 3 uger inden RAST-test. Giv evt. anden antibiotika inden

25

Standardbehandling af tuberkulose?

Isoniazid og rifampicin sammen med stofferne ethambutol og pyrazinamid i 2 måneder. Herefter følger en kontinuationsfase med kun isoniazid og rifampicin 4-10 måneder (ofte suppleret med B12 vitamin).

26

Hvilken typisk præsentation har In situ/minimal-invasiv adenocarcinom?


ikke-ryger, ingen symptomer. Tumor med 3 cm i diameter. HR-CT med en matglas-forandring i højre overlap?

27

Typisk præsentation og historik ved carcinoid lunge tumor?

Ikke-ryger, præsenterer sig med tilfælde af hæmoptyse, tidligere flere tilfælde af pneumonier. Bronkoskopi med en obstruktion af underlapsbronkus grundet en tumor dækket af normal slimhinde med blødningstendens ved let berøring.

28

Hvordan bør man udrede en patient mistænkt for arbejdsrelateret astma?

Man bør bede patienten om at måle peak flow både hjemme og på arbejdspladsen. Herefter kan man give en vurdering af den udløsende årsag.

29

Typisk præsentation ved bronkieekstasi?

En 48-årig person, har aldrig røget, kronisk hoste med purulent opspyt. Dyspnoe ved anstrengelse, intermitterende hæmoptyse og pleurale smerter.
St.p: basal grov krepitation.
Blodprøver viser hypogammaglobulinæmi.

30

Hvilke undersøgelser er krævet for at stille diagnosen astma?

LFU. Reversibilitetstest. Provokationstest.
Disse bør desuden også suppleres med peakflow måling hos patienten ved mulige anfald.

31

Typisk præsentation af en Pancoast tumor?

Ældre patient (over 60). Fortætning i højre apexregion. Almen sygdomsfølelse, ikke tilsigtet vægttab og over smerter i den højre skulder og ned langs den mediale del af højre arm.
Objektivt: miosis og ptosis.

32

Er der forskel på hvor allergifremkaldende nødder er, hvis de er opvarmede eller ej?

Ja. Fx kan en birkepollenallergiker reagere voldsomt på rå hasselnødder, men ikke reagere på opvarmede hasselnødder.

33

Hvilke undersøgelser skal som minimum foretages inden man kan tilbyde operation ved lungecancer?

Rtg thorax, PET-CT, finnålsbiopsi, transthorakal biopsi fra mediastinale lymfeknuder.

34

Hvad er den typiske patienthistorie ved postoperativ lungeemboli?

Ældre patienter der er blevet opereret er i højere risiko. Symptomerne opstår typisk nogle dage efter operationen, med kortvarige besvimelser, åndenød, svært ved at få luft, og let trykken i brystet.
Typisk EKG med sinustakykardi = 112 s.p.m. og let ST depression i V1 og V2.

35

Hvilken AB-behandling vælger man ofte til patienter over 65 år med KOL, der mistænkes for at have en atypisk pneumoni?

Cefuroxim i.v. (750 mg x 4 dagl.). Dette gives, da patiener med KOL hyppigere rammes af atypiske pneumonier, og derfor bør man forsøge at undgå, at de rammes af alvorlig sygdom, så deres lungefunktion beskyttes.

36

Hvornår benyttes ventilations-/perfusionsskintigrafi?

Lungeskintigrafi bruges til diagnostik af flere sygdomme, men hovedindikationen er mistanke om lungeemboli
Ved lungeemboli er blodstrømmen perifert for embolus nedsat, hvilket vises som manglende aktivitet på billederne af perfusionen og normal aktivitet på billederne af ventilationen.
Undersøgelsen benyttes normalt i subakutte situationer, eller akut hvis ikke patienten kan tåle CT-kontrast. Generelt er CT-angiografi førstevalg til at påvise lungeemboli i akutte situationer.

37

Aktuelle indikationer for ventilations-/perfusionsskintigrafi?

Diagnostik af lungeembolier
Kontrol efter behandling af lungeembolier (trombolyse, operation)
Præoperativt før operation af lungecancer for vurdering af lungernes forventede restfunktion
Før stråleterapi ved lungecancer
Præoperativt før lungetransplantation
Præoperativt før volumenreducerende kirurgi
Ved mistanke om forstyrrelser i den regionale perfusion og ventilation ved uafklaret lungesygdom
Ved mistanke om medfødte misdannelser i hjerte og lunger

38

Typisk præsentation ved allergisk bronkopulmonal aspergilliose?

Kendt astma.
I de sidste måneder haft tiltagende hoste og ekspektoration.
Ekspektoratet er brunligt, små cylindre lignende udseende.
St. p: bronkial respiration i højre overlap samt spredte rhonchi
Blodprøver viser eosinofili samt forhøjet IgE 353

39

Hvad er den mest sandsynlige patogenese bag idiopatisk pulmonal fibrose?

Abnorm aktivering af WNT og NOTCH-pathways + stigende alder og forbrug af alveolære stamceller.

40

Hvilken undersøgelse skal laves hos patienter
med sarkoidose inden de opstartes i Prednisolonbehandling?

Man bør lave en DEXA-skanning, så man er sikker på at man ikke risikerer at forværre evt. osteoporose.

41

Hvilke tilstande skal man mistænke ved NSIP (non specific interstitial pneumonia)?

Reumatologisk udløst lungesygdom (RA), alveolær proteinose, og lungekontusion/traumer.

42

23-årig kvinde henvender sig på grund af lungebetændelse en til to gange årligt over de sidste 5 år. Har af og til hoste med opspyt af slim.
Hvad vil være den bedste måde at udrede hende på?

Udredning for immundefekt med blodprøver (Ig-typer) og HRCT skanning af lungerne (for at udrede mulige differentialdiagnoser, særligt bronkieektasi med denne anamnese).

43

Håndtering af patienter med bronkieektasi?

De bør gennemgå udredning for immundefekt (MBL, immunoglobuliner og subklasser). Derefter bør de anbefales sekretmobiliserende behandling (PEP og evt. CPAP). Desuden bør ekspektorat sendes til dyrkning, og behandles med relevant AB. Influenzavaccination anbefales også, og desuden hurtig AB-behandling ved nye tilfælde.

44

Hvad skal man mistænke som årsag til øget dyspnø ved anstrengelse ved patienter med systemisk sclerodermi?

Pulmonal hypertension pga. fibrose af lungerne.

45

Hvilket pleuradræn må aldrig seponeres selv om der kun kommer lidt?

Dræn med fortsat luftproduktion. Det er nemlig tegn på at defekten i lungen efter pneumothorax ikke er helet nok til at drænet kan seponeres.

46

Hvad bruges undersøgelsen FENO (NO i udåndingsluften) til i den daglig astmaklinik?

Til at vurdere om patienter med diagnosticeret astma er velkontrolleret (lav NO i udåndingsluften) eller ukontrolleret (høj NO i udåndingsluften).

47

Ved lungestetoskopi høres bilateralt inspiratoriske krepitationer, ellers er den objektive undersøgelse normal. Lungefunktionsundersøgelse viser normale lungevolumina men nedsat diffusion.
Hvad er de mest sandsynlige fund på HRCT scanningen?

Bilateral hilusadenit, basal subpleural retikulering, traktionsbronkieektasi og apikal emfysem. Dette kan være tegn på sarkoidose eller på IPF, hvilket også stemmer med nedsat diffusionskapacitet.

48

HRCT fund ved progradieret sarkoidose?

Prominerende centrale bronkovaskulære bundter, distorsion af hilus regioner, der er trukket bagud og apikalt samt talrige nodulære forandringer svarende til interstitiet.

49

Hvad skal FEV1 el DLCO være for at lobektomi ved lungecancer er kontraindiceret?

Under 30 %

50

Typisk præsentation/beskrivelse af HRCT ved sarkoidose?

Prominerende centrale bronkovaskulære bundter, distorsion af hilus regioner der er trukket bagud og apikalt samt talrige nodulære forandringer svarende til interstitiet.

51

Hvad er den hyppigste kontraindikation mod operation ved lungecancer?

Lungefunktionsnedsættelse på under 30 % af FEV1 eller DLCO under 30 %

52

Typiske symptomer på allergisk alveolitis?

Anfaldsvis hoste, åndenød, hurtigt indsættende høj feber, led- og muskelsmerter evt. vægttab over flere mdr. ofte i forbindelse med risikoerhverv (arbejde i landbrug, fugleejere og tømrer/murer og støv) - evt. skimmelsvamp i en gammel lejlighed.

53

Hvor længe skal asymptomatiske patienter med sarkoidose kontrolleres?

2 år. Hvis ingen progression vil man kunne afslutte patienten.

54

Retningslinjer for multiorgan sarkoidose?

Hvis ikke patienterne har behandlingsrefraktær anterior uveitis, hjerte eller hjerne-involvering, vil man være afventende med steroidbehandling. Kontrol hver 3. md i 3 år for vurdering om evt. progression.