Stringlearning - lungemedicin Flashcards Preview

9. semester > Stringlearning - lungemedicin > Flashcards

Flashcards in Stringlearning - lungemedicin Deck (54)
Loading flashcards...
1

Hvad er UIP?

Unusual interstitial pneumonia. Det danske ord for sygdommen/tilstanden er idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).

2

Hvordan behandles patienter med IPF typisk?

Patienterne behandles typisk med antifibrotisk behandling som fx nintedanib eller pirfenidon.

3

Hvordan stilles diagnosen IPF?

Diagnosen kræver tilstedeværelse af 1, 2 og/eller 3:
Eksklusion af anden idiopatisk interstitiel lungesygdom
UIP mønster på HRCT.
Patologisk UIP mønster.

4

IPF mønster på CT (HRCT)?

Overvejende subpleural, basal lokalisering
Lokalisering er ofte heterogen
Bikagetegning
Retikulært mønster med perifere traktions-bronkiektasier eller traktionsbronkiolektasier*
Fravær af fund som tyder på anden diagnose.

5

Sæson for birkepollen?

April-maj

6

Sæson for græspollen?

Maj-august

7

Krydsallergier?

Er man allergisk overfor birkepollen, kan man også blive påvirket af elm, hassel og el.

8

Hvornår kan man teste for IgE-antistoffer ved mistanke om allergi?

Der skal gå uger til måneder efter første reaktion før man kan lave en RAST blodprøve, da det tager tid før der bliver dannet antistoffer.

9

Hvilke diagnostiske kriterier ser man ved UIP/IPF i exa?

Kendt eller nydiagnosticeret IPF
Akut forværring eller udvikling af dyspnø indenfor den sidste måned
CT med nye bilaterale matglasforandringer og/eller konsolideringer på en baggrund af UIP
Forværringen er ikke fuldt forklaret ved hjertesvigt eller overhydrering.

10

Hvilken undersøgelse er diagnostisk for UIP/IPF?

Transbronkial cryoskopi.

11

Typisk fund på rtg. thorax ved mel-allergi?

Bilateral hilusadenit.

12

20-årig mand er nyligt opereret for pectus excavatum med barre. Du tilser ham på 2-dagen efter operationen og finder knitren i subcutis ved palpation af venstre hemithorax. Du bestiller et røntgen af thorax. Hvad forventer du at finde?

Subcutant emfysem og pneumothorax i venstre side.

13

Karakteristiske fund ved allergisk alveolit?

1.Tilstedeværelsen af antigen-udsættelse fra et kendt allergen
2.Ekspositionsafhængige symptomer 4-8 timer efter udsættelse (ved den akutte form)
3.Tør, fin krepitation ved inspiration
4.Hypoxæmi i hvile el. ved belastning og/eller lav diffusionskapacitet
5.Typiske fund ved rtg. thorax og især på HRCT (centrilobulære mikronoduli og matglasforandringer).
6.Påvisning af specifikke IgG-antistoffer relevante for sygehistorien (ofte risikoerhverv med fugle eller landmænd)
7.BAL med lymfocytose (>30% for ikke- el. eks-rygere og > 20% for rygere); CD4/CD8 < 1.3
8.Lungebiopsi tydende på AA (typiske triade med lymfocytær intramural alveolitis, granulomer og et OP lignende billede tillader en histologisk diagnose.)

14

Hvor længe efter eksponering for et allergen eller lægemiddel kan en allergisk reaktion opstå?

Min. 3 uger efter første eksponering.å

15

Reaktioner efter indgift af kontraststoffer?

Non-immunologisk reaktion: opstår akut efter sekunder til minutter, og minder om en anafylaktisk reaktion, men bedres ikke ved antihistamin behandling.
Immunologisk: Generaliseret anafylaktisk respons. Opstår min. 3 uger efter første eksponering.

16

CREST syndrom?

Calcinosis, Raynaud fænomen, esophagus dysmotilitet, sklerodactyli og telangiectasier.
Syndromet er relateret til systemisk sklerodermi.
Der ses typisk også pulmonal hypertension i det sene forløb pga. lungeinvolvering.

17

Hvilket pleuradræn må aldrig seponeres selv om der kun kommer lidt?

Dræn med luftproduktion. Årsagen er at selv ved små mængder luft vil der være en risiko for at der er en læsion i lungen, som med tiden ville kunne udvikle ny pneumothorax.
Ved dræn med væskeproduktion er der typisk indikation for seponering ved produktion på mindre end 100 ml.

18

En 15 årig ung mand indlægges pga feber og blodigt opspyt. Anamnestisk fortæller han, at han for 3 måneder siden fik noget galt i halsen. CT scanning viser atelektase af højre underlap med proksimal obstruktion af højre underlapsbronkus og dilaterede bronkiegrene perifert herfor. Hvad er den mest sandsynlig årsag til underlapsatelektase og associerede bronkiektasi?

Inhalation af et fremmedlegeme.

19

Blodprøver viser en signifikant stigning i eosinofilitallet. Analyser af mucusplugs viste eosinofile, Charcot Leyden krystaller og hyfer. Patienten bliver CT-scannet. Hvad vil du forvente er det dominerende fund ved CT scanningen?

Dilatation af lumen af bronkiegrene, særligt i overlapperne. Dette tyder på astma eller parasitaffektion af lungerne.

20

Hvilke undersøgelser skal der til for at stille diagnosen malignt mesotheliom?

Thorakoskopiske biopsier fra den afficerede side (efter mistanke fra anamnese og rtg. eller CT).

21

Hvad er definitionen på en kappepneumothorax?

Ved en mindre pneumothorax (kappepneumothorax) er afstanden fra pleura viscerale (lungekanten) til indersiden af brystvæggen mindre end 2 cm

22

Hvilke undersøgelse er tilstrækkelig for at identificere primærtumor ved forekomst af malign pleuraeffusion?

Cytologisk materiale (egnede udstrygninger og koagel) fra pleuravæske er ofte nok (ikke nødvendigt med vævsbiopsi, da tumorcellerne vil være til stede i pleura).

23

Hvad er krydsallergi?

Allergi for f.eks. græs, kan give anledning til at man reagere på et andet allergen, f.eks. hvede. Dog vil allergien for det andet "krydsallergen" ikke være lige så kraftigt, og derfor skal man ikke nødvendigvis udelukke det fra ens kost.

24

Handlinger ved udredning af penicillin CAVE med uriticaria?

Seponer penicillinkur, afvent 3 uger inden RAST-test. Giv evt. anden antibiotika inden

25

Standardbehandling af tuberkulose?

Isoniazid og rifampicin sammen med stofferne ethambutol og pyrazinamid i 2 måneder. Herefter følger en kontinuationsfase med kun isoniazid og rifampicin 4-10 måneder (ofte suppleret med B12 vitamin).

26

Hvilken typisk præsentation har In situ/minimal-invasiv adenocarcinom?


ikke-ryger, ingen symptomer. Tumor med 3 cm i diameter. HR-CT med en matglas-forandring i højre overlap?

27

Typisk præsentation og historik ved carcinoid lunge tumor?

Ikke-ryger, præsenterer sig med tilfælde af hæmoptyse, tidligere flere tilfælde af pneumonier. Bronkoskopi med en obstruktion af underlapsbronkus grundet en tumor dækket af normal slimhinde med blødningstendens ved let berøring.

28

Hvordan bør man udrede en patient mistænkt for arbejdsrelateret astma?

Man bør bede patienten om at måle peak flow både hjemme og på arbejdspladsen. Herefter kan man give en vurdering af den udløsende årsag.

29

Typisk præsentation ved bronkieekstasi?

En 48-årig person, har aldrig røget, kronisk hoste med purulent opspyt. Dyspnoe ved anstrengelse, intermitterende hæmoptyse og pleurale smerter.
St.p: basal grov krepitation.
Blodprøver viser hypogammaglobulinæmi.

30

Hvilke undersøgelser er krævet for at stille diagnosen astma?

LFU. Reversibilitetstest. Provokationstest.
Disse bør desuden også suppleres med peakflow måling hos patienten ved mulige anfald.