Stringlearning - anæstesi Flashcards Preview

9. semester > Stringlearning - anæstesi > Flashcards

Flashcards in Stringlearning - anæstesi Deck (16):
1

Hvordan håndteres en allergisk reaktion overfor Cefuroxim med bronkospasmer og hudkløe, hvis det opstår inden en operation?

Der gives antihistamin og steroid i.v. samt inhalationsmedicin (B2-agonist) og derefter observeres patientens BT og P samt EKG. Hvis tilstanden hurtigt bedres og der ikke er risiko, kan operationen fortsætte.

2

Hvad betyder "crash induction" inden for anæstesi, og hvornår bruges det?

Akut anæstesi-indledning (“crash induction”) består af præoxygenering, hurtig intravenøs indgift af indsovningsmiddel og muskelrelaxans samt intubation uden maskeventilation. Denne anæstesiform anvendes for at undgå aspiration.

3

En 50-årig kvinde er indlagt med en lungebetændelse på sengeafdelingen. Ved en fejl får hun en stor mængde kaliumklorid i blodåren. Hvilke muligheder har du for hurtigt at behandle et meget forhøjet kalium?

I.v. insulin og glukose + B2-agonist på inhalationsmaske.
Dette er alt sammen med til at aktivere Na/K pumpen, og derfor forøger det mængden af K+ der transporteres ind i cellerne og væk fra blodbanen, hvilket er den ønskede effekt.

4

Hvad er karakteristisk for funktionelle(psykisk årsag) anfald med bevidsthedstab?

Lukkede øjne. Modsat mange somatiske anfald, hvor øjnene vil holdes åbne.

5

Behandlingsprocedure ved astmaanfald hos en
31årig kvinde med kendt allergisk astma, tiltagende åndenød og hoste i 3 dage og faldende peakflow. Ved ankomsten er hun takypnøisk: RF 35, hendes peakflow måles til 120 l/min og saturationen er 92%. A-gas: PaO2 8,0 kPa og PaCO2 7,1 kPa.

Tilkalder anæstesiologisk tilsyn, giver prednisolonkur og B2-agonist på maske.

6

En patient undergår kirurgi og er blevet anæsteseret, intuberet i trachea og ventileres på respirator. Undervejs tages en arteriegas analyse, der viser følgende: pH: 7,29. PCO2: 7,2 kPa. PO2: 13,1 kPa. BE: -1,3. Der ændres på respiratorens indstillinger og efter 20 min. viser ny arteriegas analyse; pH: 7,41. PCO2: 5,6 kPa. PO2: 12,9 kPa. BE -1,4. Hvilken ændring af respiratorens indstillinger er foretaget?

Man øger den alveolære ventilation ved at øge tidalvolumen eller respirationsfrekvensen. Herved retter man den respiratoriske acidose, da der pga. øget ventilation også vil udåndes mere CO2 og H+ falder derfor pga. ligevægtssystemerne.

7

Tilstande hvor akut indledning bør anvendes, pga. aspirationsrisiko?

Eksempler på tilstande med høj aspirationsrisiko:
- Subileus- eller ileustilstande, fascieruptur
- Gravide efter 20. uge og indtil 24 timer post partum
- Patienter med hiatus hernie, gastric banding eller gastroøsofageal reflux
- Kvalme/opkast inden operationen

Eksempler på tilstande med mulig aspirationsrisiko:
- Patienter med diabetes (pga. polyneuropati)
- Stærke opioid krævende smerter.
OBS: Nystartet opioidbehandling uden kvalme/ opkastning indicerer ikke i sig selv akut indledning

8

Hvordan håndteres en voldsom åben blødning fra carotis?

Komprimér hårdt på såret, læg 2 store venflons, bestiller type og forlig til evt. transfusioner, giv 8 portioner væske, umiddelbart tynde væsker.

9

Kontraindikation mod ventrikelaspiration?

Kranietraumer, columna cervicalis fraktur, perforeret hulorgan, aortaaneurisme (spørg evt. kirurg), patienter med gastric banding og gastric bypass, akut glaukom og penetrerende øjenlæsioner, fremmedlegemer eller ætsninger af oesophagus, patienter med blødning eller absces i mund eller pharynx, obstetrisk anæstesi (dvs. efter 20. uge).

10

Særlige forholdsregler ved bedøvning af patienter med ileus eller subileus?

Ventrikel- eller duodenalsonde er påkrævet ved subileus- eller ileus-tilstande og kan overvejes ved fascieruptur og hos andre patientkategorier med høj aspirationsrisiko. Sonden anlægges på sengeafdelingen i så god tid som muligt inden anæstesiindledningen.

11

Operationspatient, som postoperativt er behandlet med morfin intravenøst, findes på sengeafdelingen ukontaktbar med dårlige farver, lettere cyanotisk og udsættende respiration. BT er 145/75, pulsen 75. Hvilken akut behandling vil du iværksætte?

Der skal gives Naloxon og iltbehandling i refrakte/løbende mindre doser.

12

Hvad skal man gøre med en patient med akut nyreinsufficiens. Pt er vågen. BT 110/50, HF 50 spm. Saturation 97% med ilttilskud. EKG viser sinusbradykardi med brede QRS-komplekser og høje T-takker. Hvilke tiltag bør iværksættes?

CaCl2 5 mmol i.v.
Calcium er en kation, der er essentiel for neurotransmission, knogledannelse, enzymatiske reaktioner og muskelsammensætning (herunder hjerte). I myokardiet øger det kraften af ​​sammentrækning og øger CO. Calcium har også en stabiliserende virkning på myokardemembraner, når farligt høje kaliumniveauer gør hjertet i fare for fibrillering.

13

Hvad er den anbefalede basale væskeinfusion per døgn til en kvinde på 80 år, vægt 70 kg, som hverken spiser eller drikker?

2 L KNaG
Dette er et balanceret væsketilskud, der vil vedligeholde personens metabolisme og elektrolytbalance.

14

66-årig mand slået om fra sinusrytme til atrieflimren med en frekvens på 160-190 s.p.m.. Da patienten er hæmodynamisk ustabil med et blodtryk på 90/45 og er svært forpustet, beslutter man at DC-konvertere patienten akut, selvom han ikke har fastet i 6 timer. Hvilken anæstesiform vil man vælge til denne patient?

Patienten præoxygeneres, anæstesien indledes med analgetikum (fx fentanyl), hypnotikum (fx propofol) og muskelrelaksans (fx Suxametason). Intuberes i trakea. Der DC-konverteres og patienten ekstuberes, når han vågner fra GA..

15

Hvad er den mest optimale postoperative smertebehandling for en 37-årig kvinde indlægges akut med ileus, voldsomme mavesmerter og opkastning?

Epidural smertebehandling med infusion af bupivakain (pga. obstruktion af tarm) og evt. tbl. paracetamol, hvis pt. kan tage tabletter.

16

Behandling af patienter med hyponatræmi og krampeanfald?

Sikre ABC. Stesolid i.v. (10 mg). Infusion med hyperton saltvand (1 mmol NaCl/kg) gentaget op til 3 gange med symptombedring som behandlingsmål.