Intro - Ekkokardiografi Flashcards Preview

9. semester > Intro - Ekkokardiografi > Flashcards

Flashcards in Intro - Ekkokardiografi Deck (22):
1

Normal EF?

60 %

2

Fordele ved EKKO?

Omfattende undersøgelse, der giver detaljeret viden om morfologi og funktion.

3

Ulemper ved EKKO?

Kræver avanceret apparatur
Kræver tilstedeværelse af kardiolog
Tidskrævende

4

Fordele ved FATE?

Tilgængelig
Hurtig
Kan gentages ved behov

5

Ulemper ved FATE

Begrænset undersøgelse
Udføres ofte under suboptimale
forhold
Kan ikke udelukke hjertesygdom

6

Symptomer hos unge mennesker med højresidigt hjertesvigt?

De får modsat "reglen" ikke dekliveødemer.
De får åndenød, ascites og udtalt træthed.

7

Komplikationer i ventriklerne ved AMI?

Der kan dannes aneurismer pga. iskæmi i hjertevæggen.
Desuden kan der pga. nedsat EF opstå koagler i ventriklerne.

8

Mulige årsager til dobbeltsidig hjertehypertrofi?

Udtalt hypertension, aortaklapstenose, hypertrofisk kardiomyopati.

9

Tegn på hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati?

Mitralklappen kommer pga. misdannelsen til at blokere dele af udløbet fra venstre ventrikel.

10

Doppler aflæsning?

Rød farve: ses i uddrivningsfasen fra ventriklerne.
Blå farve: ses ved indløb i atrierne (og ved utætheder i hjerteklapperne, kan det ses i ventriklerne lige efter uddrivningsfasen).

11

Tegn på aortaklapstenose?

Klapperne ses mere skinnende på EKKO, klapperne er fortykkede og har mindre bevægelighed.

12

Normal hastighedsgrænse for blodets flow i hjertet?

1 meter pr. sekund

13

Hastighedsgrænse for blodets flow i hjertet ved aortaklapstenose?

Over 3 meter pr. sekund. Ved samtidige symptomer vil man indstille patienten til kirurgi.

14

Tilstand hvor højre ventrikel er større end venstre?

Pulmonal hypertension, lungeemboli

15

Indikationer for transtorakal ekkokardiografi (TTE)?

Uafklaret åndenød
Uafklarede brystsmerter
Uafklaret mislyd Klinisk mistanke om HF (synkope, perifere ødemer, kardiohypertrofi)
Hæmodynamisk ustabil patien.
Mistanke om feber på kardiel baggrund.
Uafklaret feber med eller uden kardiale manifestationer.
Mistanke om eller påvist lungeemboli.

16

Tilladelige værdier ved EKKO?

Størrelse angives indekseret for patientens legemsstørrelse angives ved Body Surface Area.
1. V. ventrikels indre diameter bør som hovedregel ikke overstige 3,5 cm/m2
2. V. atriums indre diameter ved parasternal projektion skal være mindre end 2,7 cm/m2
3. Tykkelsen af v. ventrikels væg og det interventrikulære septum skal være tyndere end 1,1 cm

17

Muligheder ved TEE?

Estimere venstre ventrikels systoliske funktion og fyldning samt geometri af myocardium og kavitet
bestemme venstre atriums størrelse/volumen.
Diagnosticere og kvantitere venstresidig klapsygdom
kunne give et estimat af højre ventrikels systoliske funktion.
Estimere trykket i højre atrium og højre ventrikels systoliske tryk.
Påvise højresidig klapsygdom (GOLD-standard for diagnosticering af endokardit).
Påvise eller udelukke perikardieansamling.

18

Hvad kan man bruge Doppler-ekko til?

Beregning af trykgradienter (flowhastigheder) over stenotiske klapper.
Arealberegning af klapper.
Påvisning og kvantificering af hjerteklapinsufficiens.

19

Hvad bruges ejektions fraktion (EF) til?

Mål for venstre ventrikels systoliske funktion.
Kalkuleres ved at måle differencen i volumen i venstre ventrikel i slut-systole og slut-diastole.
Ejektionsfraktionen er ratio mellem slagvolumen og slut-diastolisk volumen - normalt ligger det mellem 50-70 %.

20

TAPSE?

TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion).
Bruges til at vurdere højre ventrikels systoliske funktion.
TAPSE måles med M-mode, hvor M-mode cursor placeres i laterale tricuspidalannulus.
Normalværdier skal ligge over 1,3 cm hos raske.

21

Vurdering af faserne ved diastole?

Normalt vil der være en passiv fase, hvor trykket i atrierne overstiger trykket i ventriklerne, og dermed drives blod ind i ventriklerne. Fasen ses inden p-takker på EKG.
Derefter sker kontraktion af atrierne, som er den aktive fase i diastolen.
Disse to faser betegnes ved EKKO som hhv. den tidlige fyldning (E) og den atriale kontraktion (A).
Det bedste sted at vurdere dette er i det apikale 4-kammer billede.
Stigning i E kan være tegn på pulmonal hypertension (højresidig hypertension, lungestase, emboli mm.)
Fald i E kan være tegn på venstresidigt AMI.

22

Indikationer for TEE?

Mistanke om endokarditis
Mistænkt aortadissektion
Mistænkt protesedysfunktion
Uafklaret klapsygdom
Emboli i hjertet
Perioperativ monitorering (CABG)
Aortaaneurisme (aorta ascendens).