Intro - Anæstesiologi Flashcards Preview

9. semester > Intro - Anæstesiologi > Flashcards

Flashcards in Intro - Anæstesiologi Deck (18):
1

De fire hovedområder ved anæstesi?

Bedøvelse/anæstesi, intensiv terapi, smertebehandling og præhospital behandling.

2

Arbejdsopgaver i anæstesien?

Præoperativ vurdering, anæstesi, postoperativ behandling, akutte og kroniske smerter, akut medicin, intensiv terapi, væske- og elektrolytbehandling og ABCDE!

3

Præoperativt tilsyn?

Den akutte lidelse/operation, komorbiditet (vigtigt med grundig forberedelse), objektivt (luftvejsvurdering), evt. supplerende undersøgelser.

4

ASA-vurdering?

ASA-klassifikation beskriver patienternes komorbititet:
ASA I: Rask patient. Rask, ikke-ryger, intet eller minimalt alkoholforbrug.
ASA II: Mild systemisk sygdom. Ingen funktionsindskrænkning. Ryger, alkoholindtag i social sammenhæng.
ASA III: Alvorlig systemisk sygdom. Afgrænset funktionsnedsættelse. Dysreguleret DM eller HA, KOL, ekstrem svær overvægt (BMI > 40).
ASA IV: Alvorlig systemisk sygdom, som er konstant livstruende.

5

Klassiske komplikationer efter operationer?

Immobilisering, atelektaser, pneumoni, almen påvirkning, organpåvirkning, sepsis og død i værste fald.
Derfor vigtigt at behandle og overvåge patienter tæt efter en operation.

6

Overvejelser ved luftvejshåndtering?

Maskeventilation, overvejelser: Fuldskæg, snorken, søvnapnø, strålebehandling, BMI over 30, Mallampati III-IV, kan ikke lave underbid og høj alder.
Intubation, overvejelser: Mundåbning, thyromental afstand (ved kort afstand er vinklen skarpere), Mallampati, nakkebøjning og høj alder.

7

Fasteregler inden elektiv operation?

Voksne
- Fast føde og "tykke væsker": 6 timer
- Klare væsker: 2 timer
Børn (op til 18)
- Brystmælk og modermælkserstatning: 4 timer
- Klare væsker: 1 time

8

Aspirationsprofylakse?

Overholde fastereglerne.
Ventrikelsonde anlagt på sengeafdelingen inden bedøvelse
Peristaltik hæmmende medicin.
Speciel anstæsiteknik (crash induction)
Ultralyd af ventriklen (bruges endnu ikke, men har potentiale i fremtiden).

9

PONV (postoperative nasusea and vomiting) risikogrupper?

Kvinder har højere risiko, køresyge, overvægtige.

10

Stadierne af anæstesien?

Sedation
Regional anæstesi (central blokade fx spinal/epidural, perifer fx axillær/femoral blokade)
Generel anæstesi ("analogi som et sikkerhedsbælte på en flyvetur")

11

Monitorering af patienter i anæstesi?

Overvåges af uddannet personale, SAT, EKG 3-5 afledninger og Non-invasivt BT (minimum SAT).

12

Anæstesiapperatet?

Cirkel-system:
Gas-system, anæstesicirkel,

13

Generel anæstesi?

Bevidstløshed, smertestillende, muskelafslappende, sovemedicin,

14

Typiske præparater?

Inhalation: Sevofluran
IV-hypnotika: Propofol, ketamon
Opioider: Remifentanyl, Fentanyl, alfentalyl
Beroligende: Triazolam (benzodiazepin)

15

Typer af kunstig luftvej?

Ikke-sikre: maske og larynxmaske
Sikre: OPA (oropharyngeal airway)
OBS: kræver sedation

16

Basal/akut luftvejshåndtering?

Tungeholder (til patienter med søvnapnø)
NPA (Nasopharyngeal airway): kræver normalt ikke sedation

17

Avanceret luftvejshåndtering?

Larynxmaske: fordelen er at det er lettere af etablere adgangen. Dog er der risiko for aspiration
Klassisk intubation: kræver træning af anlægge, og der bruges laryngoskop.

18

Algoritme for gennemgang af til a-gas i anæstesien?

1. Hvad fejler patienten?
2. Er der hypoxæmi (PaO2 < 10 eller SAT under 95 %)
3. Hvad er pH (7,35 - 7,45)
4. Hvad er PCO2 (4,5 - 6,0 kPa)
5. Hvad er BE (-3, +3)
6. Konklusion (respiratorisk eller metabolisk acidose eller alkalose)