Syg sinus knude og AV-blok - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Syg sinus knude og AV-blok - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Syg sinus knude og AV-blok - forelæsning Deck (7):
1

Indikationer for Pacemaker (PM) ved syg sinus knude (SSS)?

AVB III
AVB II
AVBI med symptomer (Wenkeback)

SSS med symptomer

2

Anlæggelse af PM?

Information til patienten.
Sedation
Lokalanæstesi
Profylaktisk AB (Dicillin)
Opvågning (patienten kan typisk gå hjem samme dag)
Hele proceduren (med kirurgen/kardiologen på stuen)tager normalt ikke mere end 20-30 min.

3

Single chamber pacing?

Pace-elektrode udelukkende i ventriklen eller atriet. Det viser sig at man ikke har samme synkronisation mellem atrie og ventrikler. Derfor er man gået væk fra dette.

4

Double chamber pacing?

Pace-elektrode både i ventriklen og atriet. Det viser sig at man har bedre synkronisation mellem atrie og ventrikler ved denne teknik og derfor er denne metode den foretrukne.

5

Eskapaderytmer?

En eskapaderytme er en rytme der starter længere nede end sinusknuden. Dette vil som regel give bradykardi. Jo tættere på AV-knuden, desto smallere bliver QRS-komplekset.

6

Typer af eskapaderytmer?

Man skelner mellem ventrikulær eskapade og supraventrikulær eskapade, der består af atrial eskapade og AV-nodal eskapade.

Ventrikulær eskapade er langsomme og bliver aktiveret når de primære og sekundære rytmer kommer ud af spil. Ekspaderytmer i et EKG er derfor et tegn på at der er problemer i de højere ledningsbaner.

7

Vigtige tiltag ved påvist eskapaderytme?

Det er vigtigt ikke at prøve at undertrykke en eskapaderytme, da det kan føre til hjertestop.