Intro - Postoperativ smertebehandling Flashcards Preview

9. semester > Intro - Postoperativ smertebehandling > Flashcards

Flashcards in Intro - Postoperativ smertebehandling Deck (14):
1

Eksempel på standard smertebehandling efter knæoperation?

GA med remifentanyl/Ultiva og propofol.
Efterfølgende NSAID og fentanyl (syntetisk/hurtigtvirkende opioid).
Efterfølgende sendes patienten hjem med paracetamol (p.o. fast) , NSAID (p.o. fast) og morfin (5-10 mg) ved behov.

2

Eksempel på standard smertebehandling efter kompliceret benbrud?

Paracetamol, NSAID og morfin (5-10 mg) ved behov.
Og desuden vil man lave en nerveblokade.

3

Epidural kateter?

Analgetika injiceres i epiduralrummet vha. en pumpe/kateter. Må max. ligge i 3-4 dage. Bruges i dag mindre i ortopædkirurgien, da det ofte kan ramme blærefunktionen (kateter eller inkontinens). Risiko for infektioner (særligt hudinfektioner, meningitis og epidural absces).

4

Nerveblokade (blok)?

UL-vejledt injektion af lokalbedøvelse. Kan virke op til 24 timer.

5

Depotmorfin?

Contalgin/malfin. Standard behandling er 10 mg x 2.

6

Efter hvor lang tid virker morfin?

Virkningen indsætter efter ca. 30 min.

7

Problemet med pn morfin?

Virkningen bøjer ofte af meget pludseligt, og derfor kan patienten ofte få voldsomme smerter inden virkningen af den næste dosis indsætter. Derfor anbefales det ofte at man også giver depotmedicin.

8

Tilpasning af depotmedicin?

Fx. Mand på 80 kg, knæ-opereret. 120 mg på et døgn. Justering: Halvdelen af samlet dosis, som patienten får. (120/2=60 mg) derefter 45 % af denne dosis, som gives som depot.
Derfor ca. 30 mg x 2 (med 12 timers intervaller for optimalt smertedække).

9

Pn. ordinationer af opioid?

Pn. dosis er ca. 10-15 % af døgndosis (<1/6)
▪ Evt. intet max på p.n.
▪ Gives til ønsket effekt eller til uønskede
bivirkninger
▪ Gives også om natten
▪ Pn. dosis kan bruges vejledende mht. hvordan
den faste behandling skal øges.

10

Ækvipotens for morfin?

Vigtige eksempler:
10 mg morfin iv. = 30 mg morfin po.
30 mg morfin po. = 15-20 mg oxynorm po.
Depot morfin 30 mg po. = depot oxycodon 15-20 mg po.
100 mg tramadol po. = 15-20 mg morfin po.
25 µg fentanylplaster = 60-90 mg morfin po.

11

Eksempler på doser til opioid-naive (første gang de får morfin)?

IV morfin 5 mg p.
Tbl. Depot morfin (Contalgin/Malfin) 20 mg x 2
Tbl. Morfin 10 mg p.n.
Tbl. Oxycodon depot 10 mg x 2
Caps. Oxynorm 5 mg p.n.
Tbl. Tramadol 50 mg x 4 (max 100 mg x 4)

12

Fentanylplastre?

Virker efter længere tid, virkningen indsætter pludseligt. Godt til non-compliante patienter, hvor det kan sikre smertedække.

13

Hyppigste bivirkninger ved opioider?

▪ Pupilkonstriktion
▪ Sedation
▪ Hostereduktion
▪ Kvalme
▪ Obstipation
▪ Urinretention
▪ Kløe
▪ Hallucinationer
▪ Myoklonier (kramper)

14

Behandling af overdosering med opioider?

To situationer:
1. Sedation, patienten falder hen, vågner ved tiltale.
2. Respirationsstop
Behandling?
Naloxon (Narcanti) (0,04mg x flere) - små doser er vigtige for at patienten ikke bringes til bevisthed for hurtigt, da det også vil bringe smerterne tilbage.