Hjertestop - symposium Flashcards Preview

9. semester > Hjertestop - symposium > Flashcards

Flashcards in Hjertestop - symposium Deck (24):
1

ROSC?

Return of spontaneous circulation. Vigtigt at give information om præcise tidspunkter.

2

No-flow?

Vigtigt at give information om præcise tidspunkter.

3

Procedure ved præhospital behandling efter genoplivning?

ABCDE stabilisering
Starte behandling af udløsende årsag
Tidspunkter for ændringer
Transport til et specialiseret hospital

4

Faktorer for et vellykket HLR?

Tidlig erkendelse af hjertestop, tidlig alarmering, tidlig HLR , tidlig AED (inden for 2 min efter , tidlig ankomst af professionelle.

5

Hjertestop på hospital med indikation for genoplivning, hyppighed?

Ca. 3400 pr. år (tal fra 2017).

6

På hvilke afdelinger sker hjertestop hyppigst på AUH?

Kardiologisk, intern medicin, intensiv.

7

Hvor mange har abnorme vitalparametre inden hjertestop?

65-80 % af alle har abnormale vitalparametre. Men vigtigt at nævne at der er en måleusikkerhed på disse parametre.

8

Årsager til hjertestop på hospitaler?

AMI, arytmier, lungeembolier.

9

Hvor mange patienter har stødbar rytme på hospitalet ved hjertestop?

Ca. 20 %

10

Hvor mange overlever 30 dage efter hjertestop på hospitalet?

Ca. 30 %

11

Hvor mange får hjerneskade efter hjertestop på hospitalet?

Ca. 5 % (tal fra Sverige)

12

Avanceret genoplivning?

Fortsæt altid HLR, find AED, manuel defibrillator, Medicin, avanceret luftvejshåndtering og opsporing af udløsende årsag.

13

Efterbehandliung

Vurder ABCDE, SAT 94 %, 12-punkts EKG,

14

Behandling af ikke-stødbare rytmer?

Medicin: Adrenalin 1 mg i.v. (hvert 3.-5. min), evt. Calciumklorid. Fortsættes indtil evt. stødbar rytme eller til vurdering af situationen.

15

Behandling af stødbare rytmer?

Defibrillering hurtigst muligt, HLR i 2 min. Vurder hjerterytme hvert 2. min. Amiodaron 300 mg (150 mg efter 5. stød).

16

De 4 H'er?

Hypovolæmi (behandles med kirurgi og volumenterapi), hyperkalæmi/hyperkalæmi (behandling med stabilisering IV), hypotermi (behandles med genopvarmning) og hypoxi (behandles evt. med HLM)

17

De 4 T'er?

Trykpneumothorax (behandles med dræn), tamponade (pga. traumer, operationer -> dræn/kirurgi), trombose (lungeemboli, AMI ofte post-operativt -> kirurgi) og toksisitet (morfika, medicin -> behandles med antidot).

18

UL ved hjertestop?

Ikke evidens for at UL kan bedre prognosen. Det må ikke forsinke HLR og det kan bruges i pauser under HLR. Alle patienter med hjertestop vil have belastet/dilateret højre hjerte halvdel pga. blodet vil bevæges ud i venesystemet pga. mindre modstand i disse kar.

19

Luftvejshåndtering ved hjertestop?

Tjek ved kapnografi.

20

Medicin ved hjertestop?

Ingen evidens for bedring af prognose direkte.
Fibrinolytika, bikarbonat, adrenalin og amiodaron.

21

Hvornår skal man stoppe behandling?

Man bør ikke indstille behandling ved fortsatte stødbare rytmer.
Ved asystoli i mere end 20 min. med avanceret genoplivning, bør man som team vurdere at indstille behandling.

22

Behandling efter succesfuld HLR?

Revurder ABCDE (sikker luftvej, hæmo/pneumothorax, BT), SAT over 94 %, 12-punkts EKG, udredning af den udløsende årsag.

23

Målrettet diagnostik efter hjertestop?

Anamnese: funktionsniveau, symptomer før hjertestop, medicin
Objektivt undersøgelse: fuld gennemgang.
Paraklinik: EKG (konferer altid med kardiologerne), rtg. thorax, A-gas, infektionstal.
Visitation: ved relevant organ fokus som udløsende årsag til hjertestop kontaktes specialafdelinger (efter hjertestop ender pt. ofte på intensiv).
Profylaktisk:

24

Målretttet temperaturstyrring efter hjertestop?

Til patienter der ikke vågner op efter hjertestop, men har naturlig rytme.
Indikationer drøftes ved anæstesiologerne.
Procedure: sænker legemestemperatur til 33-36 grader i 24 timer (vigtigt at undgå feber efter hjertestop).
Reducerer dødeligheden og bedre den neurologiske prognose.