Brystsmerter - symposium Flashcards Preview

9. semester > Brystsmerter - symposium > Flashcards

Flashcards in Brystsmerter - symposium Deck (20):
1

Smertekvaliteter ved brystsmerter?

Stikkende: Pneumoni, pleurit og pneumothorax
Skærende: Maverelaterede
Trykkende: AMI (kvalme + opkastning), med udtråling til venstre arm.
Respirationssynkrone: Pneumoni, pleurit og pneumothorax
Stillingsafhængige: Pneumoni, lungeødem

2

Hvor virker nitroglycerin?

Dilatation af koronararterierne.
Mindsker spasmer i øsofagus.

3

Tilgang til patienten med brystsmerter?

Objektiv undersøgelse, EKG, smerteanamnese, vitalparametre, EKKO, CT-angio, CT-TAB, KAG eller HCT og gastroskopi.
BP: CKMB (unødvendig i dag, erstattet af TnT), troponiner (I og T), pro-BNP (mindre brugt, da det er en markør for åndenød), D-dimer, Hgb, lever- og galdetal (symptomerne ligner nogle gange AMI).

4

Præhospitalets strategi ved brystsmerter?

EKG: ved pågående brystsmerter, ved nyopstået dyspnø, ved vedvarende brystsmerter.
EKG sendes til kardiologerne.
TnT måles ved COBAS i ambulancen (svar efter 12 min).
TnT over 50 ng/L er tegn på iskæmi.

5

Typer af iskæmisk hjertesygdom?

Stabil angina pectoris
Variant/spasmeangina (spasmerne kan ligne STEMI, men svinder ved nitroglycerin behandling).
AKS: UAP, AMI (STEMI, NSTEMI og BBBMI)
Pludselig hjertedød

6

Hjertesygdomme hvor behandlingsresultatet er tidsafhængigt?

Hjertestop
Blodprop i hjertet
Hjertearytmi
Blodprop i lungerne
Aortadissektion
Trykpneumothorax

7

Akut behandling af STEMI?

300 mg ASA, Heparin (7.500-10.000 IE), evt. ADP-receptor blokker (fx. Ticagrelor).
Efterfølgende akut PCI-behandling på invasivt hjertecenter.

8

Procedure ved NSTEMI?

Yderligere udredning med troponiner på regionshospital (observation i mindst 3 timer) inden man beslutter, om patienten skal på invasivt hjertecenter (direkte indikation ved TnT over 50 ng).

9

Patogenesen ved AMI?

Plaqueruptur i koronarkar -> trombedannelse -> transmural iskæmi af myokardiet.

10

Hvor sidder blodprop typisk, hvis der opstår LBBB?

LAD. Det skal behandles akut med PCI.

11

Hvad er RBBB + AMI typisk et tegn på?

En proksimal okklusion af LAD. Det skal behandles akut med PCI.

12

Vurdering af EKG med grenblok?

Det er ofte svært at vurdere ST-elevationer med samtidigt grenblok. Disse EKG'er skal vurderes af kardiologer.

13

Lungeemboli i tal?

1400 indlæggelser pr. år
30 dages mortalitet på 14 %

14

Symptomer og udredning ved lungeemboli?

Symptomer: åndenød, brystsmerter (kan minde om AMI), TnT forhøjelse, besvimelser, DVT, hoste, feber. Generelt under diagnosticeret.
Udredning: Well's score over 5 giver indikation for CT. PESI-score (over 1 er 30 dages mortalitet 11 %). D-dimer forhøjet (alder delt med 100) giver indikation for CT.
EKKO med tegn på højresidig belastning (HV dilatation, hypokinesi af HV frie væg).
CT-angio er diagnostisk.

15

Behandlingsmuligheder ved lungeemboli?

Trombolyse: Alteplase
Kirurgi: ved store embolier, sadelembolier.
ECMO: ved patienter der ikke bør trombolyseres (aktivt blødende eller høj risiko for blødning).
Højrisko: Akut trombolyse
Intermediær-høj: AK + tæt observation på hospital
Intermediær-lav: AK + observation på hospital
Lav: AK i trombolyseklinik subskut.
AK-behandling: lav (mindst 3 md), intermediær (mindst 6 md) højrisiko (livslang).

16

Tiltag ved gravide med mistanke om lungeemboli?

EKKO inden for 24 timer.
UL af underekstremiteterne.

17

Typisk præsentation ved type A-aortadissektion?

Brystsmerter, rygsmerter, og smerter i lår. Forvirret patient. Lavt BT (sys. under 100). D-dimer forhøjet (ved normal D-dimer kan dissektion ofte udlukkes)
Dilateret og hypertrofisk VV. CT-angio.
EKKO med akut aortainsufficiens (evt. med påvirkning af cerebralkar)
OBS: ofte en familiær disposition (ved 2 eller flere i samme familie med dissektion, vil man udrede resten af familien.
Større forekomst ved: Marfan syndrom, Turners syndrom.

18

Typer af aortadissektioner?

A: dissektionen starter i ascendens eller arcus (evt. med involvering af koronarkar, som kan give STEMI)
B: dissektionen starter efter ascendens eller arcus

19

Diagnosticering af aortadissektion?

EKG-gated CT-TAB er 100 % sensitivt.

20

Behandling af aortadissektion?

Inden kirurgi: Labetalol + natriumhyproxid
Kirurgi: foretages ved thorakotomi på thoraxkirurgisk afdeling.
A-dissektioner: behandles med rørprotese med re-implantation af koronararterierne. Evt. med udskiftning af aortaklappen ved samtidig insufficiens.
B-dissektioner: behandles konservativt med antihypertensiva. Evt. stent af aorta descendens ved diameter over 65 mm i diameter.