Kardiomyopati - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Kardiomyopati - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Kardiomyopati - forelæsning Deck (6):
1

Typiske fund i EKG ved kardiomyopati?

Dilateret kardiomyopati - Ekg:
Oftest abnormt
Uspecifikke ST ændringer
Venstresidig hypertrofi og grenblok er almindelige fund
Sinustakykardi og atrieflimmer kan også ses
AV-blok foreligger sjældent
Restriktiv kardiomyopati - Ekg:
Små udslag (low voltage) og uspecifik ST-T forandringer
Nogle har atrieflimmer/flagren
Ledningsforstyrrelser kan forekomme

2

Risiko ved atrieflagren?

Pga. mangelfuld tømning af atrierne vil der været øget risiko for koageldannelse (særligt i venstre aurikel), som øger risiko for blodpropper i hjernen.

3

Symptomer på kardiomyopati?

Dyspnø, hjertestop, højresidig hjertesvigt med halsvenestase (dilateret), leverstase og ødemer
Angina

4

Hyppigste former for kardiomyopati?

Dilateret, hypertrofisk, restriktiv (sjælden), arytmogen højre ventrikel kardiomyopati
Giver ventrikulære arytmier (udgået fra højre ventrikel) og pludselig død hos unge mennesker
Arytmier og synkopetilfælde er typisk.

5

Typisk præsentation af dilateret kardiomyopati?

VV diameter på over 8 cm. EF på under 30 %.

6

Typisk præsentation af hypertrofisk kardiomyopati?

Total hjertediameter på over 15 cm. Septum med øget vægtykkelse på over 3 cm.