Forelæsning - Pneumoni, empyem og absces Flashcards Preview

9. semester > Forelæsning - Pneumoni, empyem og absces > Flashcards

Flashcards in Forelæsning - Pneumoni, empyem og absces Deck (9):
1

Tegn på alvorlig pneumoni?

Høj temperatur, Leukopeni (særligt ved ældre er det tegn på at knoglemarv/immunforsvaret er presset), Høj alder (over 65), konfusion, høj urea.

2

Forskel på typisk og atypisk pneumoni?

Typisk (fx S. Pneumoniae): pludselig debut med høj feber, hoste (initielt tør, og derefter purulent), smerter, betydelig leukocytose og infiltrat på rtg. thorax.
Atypisk (fx Chlamydia, Mycoplasma): Gradvis prog. af symptomer, træthed, kvalme, ofte lettere produktiv hoste, beskedne tegn på infiltrater på rtg. thorax og smitter ofte omgangskredsen.

3

CURB65 score?

Confusion: 1 point
Urea: over 6 giver 1 point
Resp. frekvens: over 22 giver 1 point
BT: under 90 giver 1 point
>65 år eller under 65: 1/0 point
0-1: Behandles i eget hjem
1-2: Behandles subakut på hospital
2-3: Behandles akut på hospital
4-5: Behandles på intensiv afdeling

4

Atypiske pneumonier?

Chlamydia pneumonia: Langsom inkubation,
Legionella: diffuse symptomer, konfusion, lever og nyrepåvirkning i alvorlige tilfælde

5

Diagnostik ved pneumoni?

Bloddyrkning, ekspektorat D+R, PCR-analyse, Urintest LUT og PUT, bronkoskopi med BAL, serologi (antistoffer).

6

Antibiotika behandling?

Hjemme-erhvervet: Benzylpenicillin
Mycoplasma: Claritromycin (høj CURB65 -> også penicillin)
Aspirations-pneumoni: Metronidazol

7

Bronkieektasi?

Permanent dilatation af terminale bronkioler. Hvis større end den ledsagende arterie, kan man på HRCT diagnosticere bronkieektasi.
Symptomer: permanent hoste med store mængder ekspektorat.
Diagnosticering: Mistanke ved luftvejssymptomer, CT-thorax
Undersøgelser: ekspektorat til D+R, udredning af immundefekter (s-immunogloboliner, mykobakterier)
Udredning: på specialiseret lungeafdeling.
Profylaktisk: PEP-fløjte, sidelejring om natten, evt. behandling med AB

8

Absces?

Årsag: efter en pneumoni, tumor med central nekrose og sekundær infektion eller central okkluderende tumor.
Agens: aerobe (S. pneumonia, S. aureus, Haemophilus ), anaerobe (Bacteroides fragilis oftest efter operationer)
Behandling: Aerobe (IV penicillin i min. 2 uger, ofte 4-6 uger, Cefuroxim ved CAVE), anaerobe (Metronidazol + penicillin IV)
Undersøgelser: Rtg. thorax (proces med væskespejl), CT-thorax, BAL (til udredning med PCR)
Komplikationer: empyem

9

Empyem?

Definition: pusansamling i pleurahulen, alvorlig/livstruende sygdom -> thoraxkirurgi
Forekomst: sjælden, 500 tilfælde pr. år.
Risikofaktorer: alkoholmisbrug, immundefekte, levercirrose, GERD, kirurgi (iatrogent), komplikation til pneumoni eller absces, TB.
Agens: S. aureus, S. pneumonia, gram-neg. (Klebsiella, Pseudomonas), anaerobe bakterier (10 %), sjældent svampe.
Symptomer: kroniske almensymptomer (let feber, efterfølgende en pneumoni uden bedring), respirationssynkrone stingsmerter.
Diagnosticering: GOLD standard er CT (ofte med fortykket pleura), større empyem kan ses på rtg. thorax, men skal altid suppleres med CT-thorax, UL til anlæggelse af dræn. Cytologi efter centese (celletal, TB-udredning, PCR)
Behandling: Foregår akut på lungemedicinsk afdeling eller thoraxkirurgisk. Drænage ved UL + evt. skylning med actilyse (med stort dræn, 12 eller 14 French). Opstart i AB-behandling hurtigst muligt i 2 uger i.v. og efterfølgende tbl. (Tazocin, meropenem og evt. Metronidazol).
Prognose: 15-20 % mortalitet efter 1 år (ofte pga. komorbiditet), overlever de 1 år er der ingen overdødelighed, langvarige smerter forekommer hyppigt.