Almen praksis - Hjerte-lunge-kar sygdomme Flashcards Preview

9. semester > Almen praksis - Hjerte-lunge-kar sygdomme > Flashcards

Flashcards in Almen praksis - Hjerte-lunge-kar sygdomme Deck (14):
1

Fordel ved hjemme-BT måling?

Generelt set vil man først kunne stille diagnosen, hypertension efter en hjemme BT måling.
Ved fuldautomatisk BT (måling på PT over min 15 min) ses at SBT er 10-20 mmHg lavere end traditionel BT måling.

2

Undersøgelser ved mistanke om sekundær hypertension?

Urin-stix
Se-elektrolytter og se-kreatinin
Mikroalbuminuri

3

Undersøgelser ved mistanke om hyperlipidæmi?

Lipid profil (LDL, HDL, total kolesterol og triglycerider)
Vægt, højde.

4

Vigtige tiltag ved patienter med hyperlipidæmi?

Kostomlægning: Reducerer LDL med 10-15 %. Individuelt er der store forskelle.
Motion: kan give et BT-fald på ca. 10 mmHg (svarer til 1 tbl.)
Alkohol: overset årsag til hypertension
Rygestop: sænker primært risikoen.

5

Hvornår bør man overveje om pt har sekundær hypertension?

Behandlingsrefraktær hypertension (mere end 3 præparater)
Alder under 40
SBT over 150 uden anden åbenlys årsag.
Skæve nyre/væsketal.

6

Standardbehandling ved ukompliceret hypertension?

Ukompliceret hypertension ( < 135/85)
Losartan 100 mg (AIIA)
Amlodipin (Ca2+ antagonist)
Atorvastatin (statiner)

7

Kontrol af patienter med hypertension?

Kontrol efter 4-6 uger.
Årlige kontroller herefter (eller ved bivirkninger o.lig.)

8

Kliniske præsentationer ved hjertesvigt i almen praksis?

Anamnese: Øget trætbarhed, IHS, hypertension, diabetes, ortopnø
Objektivt: Krepitationer, ødemer og mislyd
EKG: AFLI, Q-takker, LVH, ST-T og LBB)
BP: Øget BNP

9

Udredning af hjertesvigtspatienter?

EKKO, BP med tegn på hjertesvigt (øget BNP) og LFU

10

Behandling af kronisk hjertesvigt?

Standardbehandling: ACE/AIIA, betablokker og spiron
Kontrol 1-3 x pr. år: nyrefunktion og BT + vaccinationer
Henvisningsårsager til speciallæger: Symptomer på forværring (evt. tegn på AFLI, iskæmi, grenblok og klapfejl), mål BNP
Ved manglende respons: overvej pacemaker eller nye lægemidler (Entresto).

11

Behandling af kronisk hjertesvigt?

Standardbehandling: ACE/AIIA, betablokker og spiron
Kontrol 1-3 x pr. år: nyrefunktion og BT + vaccinationer
Henvisningsårsager til speciallæger: Symptomer på forværring (evt. tegn på AFLI, iskæmi, grenblok og klapfejl), mål BNP
Ved manglende respons: overvej pacemaker eller nye lægemidler (Entresto).

12

Mistanke om lungesygdom ved kroniske patienter?

Patienter med relevant anamnese (rygning, højt BT og hyperkolesterolæmi) med nyopstået/forværret åndenød (tobakshoste).
Overvejelser: KOL, astma, lungeemboli, lungeødem.

13

Håndtering af KOL eksacerbationer i almen praksis?

Udredning: kontrol af temp., vurdering af ekspektorat (farve), måling af SAT, CRP.
Behandling: starter med tbl. amoxicillin + clavulansyre 750 mg x 3 dgl. i 5 dage (Bioclavid).
Ved behandlingssvigt eller tegn på sepsis og respiratorisk krise (SAT under 85 % i hvile) sendes pt. direkte på hospital.
OBS: det er vigtigt at patienterne kommer hurtigt i behandling, så man beskytter lungefunktionen bedst muligt.

14

Håndtering af KOL-patienter i terminal fase?

Rygestopskursus?
Iltbehandling i hjemmet (SAT under 92 % + PaO2 < 7,3 er indikation for ilt permanent -> vurdering i lungemedicinsk regi)
Lungefysioterapi (PEP-fløjte, CPAP)
Inhalationsbehandling
Prednisolon
Støtte i hjemmet inden døden: Diuretikabehandling, morfin (evt. dråber), benzodiazepin og fast besøg af frivillige eller familiebesøg, evt. tryghedskassen (hj. spl. kan give lindrende medicin).