Dyspnø - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Dyspnø - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Dyspnø - forelæsning Deck (10):
1

Definition?

En subjektiv følelse af ikke at kunne få luft.

2

Gradering af dyspnø?

Medical research counsil (MRS): skala fra 1-5
Borg skala: vurdering af åndenød ved fysisk belastning
NYHA: skala fra I-IV

3

Årsager til dyspnø?

Respiratorisk obstruktion eller restriktion
Øvre luftvejsobstruktion
Kardielle årsager
Neurologiske årsager
Funktionelle årsager: stress og angst
Toksisk: anæmi, medicinbivirkning, diabetisk ketoacidose, laktat acidose.
Kondition og overvægt

4

Inddeling af åndenød (akut, subakut eller kronisk)?

Akut: symptomer opstået på sekunder til minutter?
Subakut: symptomer opstået på timer til dage?
Kronisk: symptomer opstået på dage, md. , år?

5

Alfa-1-trypsin mangel?

Mangel på antiinflammatoriske enzymer, der er vigtig for at bevare elasticitet af leveren og lungerne.
Sygdommen kan føre til øget bindevævsdannelse i lever og/eller lunger med resulterende kronisk leversygdom (cirrose) og/eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, emfysem)

6

Tegn på emfysem på rtg. thorax?

Affladede diafragmakupler. Forøget volumen i thorax. Langt og smalt hjerte.

7

Tegn på lungeemboli på A-gas?

Pulmonary Embolism and ABG:
Classic finding: hypoxemia and hypocapnea (respiratory alkalosis)
Normal ABG: 18% will have a low PaO2, 6% will have normal A-a gradient
Mixed Acidosis: in setting of hemodynamic collapse
Utility of ABG: minimal, even when combined with other modalities.
Outcome: SpO2 < 95% on room air

8

Symptomer ved dyspnø pga. hjertesvigt?

Åndenød ved fysisk aktivitet. Smerter omkring hjertet.

9

Klinik ved dyspnø pga. hjertesvigt?

Venstresidigt hjertesvigt. Systolisk hjerteinsufficiens (EF under 40 %)
Patologi: mangel på perfusion af muskler (giver træthed), pulmonal hypertension (nedsat diffusionskapacitet).

10

Hvad er NT-Pro-BNP?

De natriuretiske peptider er hjertehormoner, som øger den glomerulære filtration og sænker tilbageresorptionen af vand og natrium. Peptidhormonerne øger blodkarrenes permeabilitet og virker antagonistiske til en række vasekonstriktorer f.eks. angiotensin II, aldosteron, antidiuretiske hormon mm.
BNP menes at have en antifibrotisk virkning
Hos raske personer syntetiseres BNP helt overvejende i atrierne
Ved hjertesygdom i ventriklerne fx hjerteinsufficiens opreguleres især den ventrikulære ekspression af BNP-genet kraftigt
Ved ventrikelhypertrofi, -dilatation eller øget transmuralt tryk udsættes kardiomyocytterne for stræk, hvilket øger syntesen og frigivelsen af BNP.