Emfysem og KOL - symposium Flashcards Preview

9. semester > Emfysem og KOL - symposium > Flashcards

Flashcards in Emfysem og KOL - symposium Deck (14):
1

Generel udredningsplan for nydiagnosticeret KOL?

Behandle komorbiditeter (hypertension, diabetes og osteoporose er hyppigt forekommende).
GOLD gruppe A: ingen el. SABA ved behov (eksacerbationer)
GOLD gruppe B: LAMA el. LABA (SABA ved behov (eksacerbationer))
GOLD gruppe C: LAMA + LABA (SABA ved behov (eksacerbationer))
GOLD gruppe D: Opstart i LAMA og LABA + inhalationssteroid (giver ikke øget risiko for frakturer ved osteoporose).

2

Hvilken parameter er bedst til at prædiktere prognosen ved KOL?

Lav FEV1 er direkte korreleret til en dårligere prognose.

3

Farmakologisk behandling anbefalet af DLS?

Trin 1: få symptomer og ingen eksacerbationer -> LABA el. LAMA
Trin 2: Mange symptomer
Trin 3: Mange symptomer på trods af LAMA og LABA -> gives inhalationssteroid i tillæg.

4

Hvor lang tid går der før ICS virker?

Ved symptomatisk KOL: Virkningen er først maksimal efter 3 md, hvorfor man først her laver kontrol.
Ved eksacerbationer: Der gives ICS i mindst 6-12 md -> vurdering af behandlingseffekt løbende.

5

Nedtrapning af ICS?

Halvering ag udgangsdosis og afventer effekten efter 3 md.
Ved FEV1 under 50 %: ingen yderligere reduktion, men bliver blot på halv dosis
Ved FEV1 over 50 %: trap evt. helt ud, med 3 måneders intervallers kontrol (hvis der opstår symptomer stoppes udtrapning).

6

Anden farmakologisk behandling til KOL?

PDE4-hæmmere (Roflumilast):
Gives ved svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med hoste og opspyt samt gentagne episoder med eksacerbation. Anvendes som vedligeholdelsesbehandling i tillæg til bronkodilaterende behandling. Kan ikke anvendes til behandling af akutte anfald.

Azitromycin: 250 mg x 3 ugentligt (hos patienter med mange forværringer og slimdannelse).

7

Effekten af forskellige typer af rygestop-behandling?

Rådgivning: 10 % succesrate for rygestop
NRT: 20 % succesrate for rygestop
Bupropion: 20 % succesrate for rygestop
Vareniclin: 30 % succesrate for rygestop
OBS: vigtigt at man ikke lader patienter tygge tyggegummi for læge pga. risiko for mavegener.

8

Rådgivning til rygestop (3-trins raket)?

Hvor meget ryger du?
Ved du at der er succes for rygestop ved medicinsk behandling?
Skal jeg ikke henvise til opstart af rygestopskursus?

9

Ventilbehandling af KOL-patienter?

Dette er en symptomlindrende behandling til at reducere emfysem.
Proceduren foregår på thoraxkirurgisk afdeling.
Krav til patientens performance: FEV1 over 15 % (alt herunder giver for stor risiko for død).
Forberedelse: perfusionsskintigrafi (bruges til at vurdere hvilken del af lungen der er mest præget af emfysem, og har størst gavn af indgrebet). HRCT for at udelukke cancer.

10

Behandling af bronkiolitis?

PEP-fløjte, CPAP.
Azitromycin (250-500 mg 3 gange om ugen), evt. Roflumilast (1-2 tbl. pr uge -> 4 pr. uge -> 1 tbl. hver dag).
Overvej pneumokok vaccination.

11

Behandling af emfysem?

PEP-fløjte, CPAP.
Rehabilitering efter infektioner.
Fokus på sufficient ernæring (mange pt. med emfysem taber sig, og har brug for øget energitilførsel)
Overvej pneumokok vaccination.
Ved alvorlige tilfælde overvejes kirurgi med ventil-behandling eller anden volumenreduktion.

12

Varighed af hoste efter en virusinfektion?

50 % har fortsat hoste efter 14 dage.
25 % har fortsat hoste efter 21 dage.

13

Differentialdiagnostik hos unge med vedvarende hoste?

Astma, allergi, forkølelse, sinuitis, postnasal dripping, GI-problematik (refluks).
Generelt skal man tænke på andet end KOL og cancer hos unge.
Udredning: reversibilitetstest (B2-agonist, anstrengelsestest, mannitol-test).
God idé at starte behandling tidligt i løbet af udredningen, for at se om symptomerne svinder.
Ved fortsatte symptomer og B-symptomer skal cancer også udelukkes.

14

Vigtigt udredning af ældre overvægtige patienter med langvarig hoste og åndenød?

De kan være overvægten, der giver symptomerne.
Vigtigt at man laver LFU med udvidet panel (DLCO). Patienter med lungefibrose, kan nemlig have normale parametre for FEV1, FVC og ratio.
Desuden skal cancer også udelukkes.