Stringlearning - karkirurgi Flashcards Preview

9. semester > Stringlearning - karkirurgi > Flashcards

Flashcards in Stringlearning - karkirurgi Deck (22):
1

Hvilken radiologisk metode anvendes til at foretage stentanlæggelsen ved stenose af iliaca communis med samtidig claudicatio?

Digital subtraktions angiografi.

2

Hvilken patientgruppe har oftest et popliteaaneurisme, og hvad er risikoen for, at de også har et abdominalt aortaaneurisme?

Middelaldrende og ældre mænd (hyppigst 50-70 år). Deres risiko for samtidigt abdominalt aortaaneurisme er 33 %.

3

Hvordan bør man håndtere kvindelige patienter med AAA på 6,9 cm i diameter i aorta descendens 12 md efter operation med rørprotese i aorta?

Hvis disse patienter er ikke er akut påvirkede, vil de ikke skulle behandles akut. I stedet bør de henvises ambulant til hjerte- eller karkirurgisk afdeling mhp. kirurgi, da en diameter på over 6,5 i aorta descendens bør opereres, hvis operabel.

4

Hvilken rækkefølge af symptomer ses typisk ved arteriel emboli?

1. Pulsløshed
2. Pludselige smerter
3. Bleg hud (voksagtig)
4. Sovende fornemmelse (paræstesier)
5. Paralyse

5

Hvad er risiko for apopleksi inden for et år efter påvist carotisstenose (> 70 %) svarende til carotisbifurkaturen?

10-20 %
Behandlingen er medicinsk (ASA, Clopidogrel og statin) eller kirurgisk (oprensning af a. carotis ved åben kirurgi).

6

Behandling ved stærk mistanke om DVT?

Højdosis LMH (100 IE/kg), kompressionsstrømper/forbinding og mobilisering. Ved UL-verificeret diagnose opstartes Marevan eller NOAK (fx Rivaroxiban, Apixiban) i min. 5 døgn eller til INR er mellem 2-3)

7

Hvordan skal en simpel superficiel tromboflebitis behandles?

Støttestrømper og hirudoid creme (subcutan heparin).

8

Hvad er definitionen på et inflammatorisk abdominalt aortaaneurisme?

Et abdominalt aortaaneurisme med fibrosedannelse. Denne type udgør 5 % af alle abdominale aortaaneurismer.

9

Hvad er risikoen ved carotis trombenarterektomi?

Kontralateral hemiparese, hæshed og påvirkning af tungen, som vil falde til venstre side.

10

73 årige kvinde netop opereret for venstresidig carotis stenose. På opvågningen begynder hun at have tiltagende problemer med at synke samt at få luft. Samtidig kan du se saturationen falder fra 97 til 92 på trods af 2 liter nasalt ilt.

Hvad er den mest oplagte årsag til patientens problemer?

Hæmatom efter operationen, som bliver så stort at det trykker på både spiserør og trakea.

11

Ultralyd viser et 4,8 cm stort aorta aneurisme som er uømt.
Hvordan skal den videre behandlingsplan være?

Kontrol ultralyd efter 6-12 md og opstart i statinbehandling og ASA.

12

Mulige komplikationer ved endovaskulær eller kirurgisk behandling af AAA?

Død, nyreskade førende til dialysekrævende behandling, akut iskæmi af UE, tarmiskæmi, AMI, apopleksi og sårinfektion.

13

Popliteal entrapment?

A. poplitea går medialt om m. gastrocnemius istedet for mellem hoveder (normalt), eller tilstand med hypertrofi af musklen hos ekstremt veltrænede => kompression => iskæmi, behandles med myotomi og arterierekonstruktion.

14

Fremgangsmetode hos patienter med irreversibel nekrose af alle 5 tæer pga. diabetes?

Der bør foretages CT-angiografi inden man tager den endelige vurdering om, hvor ambutationen skal foretages.

15

Hvordan håndteres grafter der pga. sår, får kontakt til hudoverfladen?

Disse bør fjernes og reopereres, da der er for stor risiko for infektion og dannelse af biofilm.

16

Hvilket udsagn er sandt for poplitea aneurismer?

Halvdelen af patienterne har bilaterale aneurismer i aa. popliteae og 1/3 har også abdominal- eller femorale aneurismer.

17

Hvilken konsekvens har fund af rigor i ankelled?

Hvis der findes rigor i et ankelled samtidig med fraværende puls i samsidige fod, så er det ikke muligt at revaskularisere. Og benet er derfor tabt, og må amputeres.

18

Digital subtraktions angiografi bruges mest ved hvilke sygdomme?

Det er nyttigt til diagnosticering og behandling af særligt arterielle okklusioner, herunder a. carotis stenose, lungeemboli og akut ischaæmi i UE; arteriel stenose, særligt ved renal arterie stenose, cerebrale aneurysmer og arteriovenøse misdannelser (AVM).

19

Cystisk adventitiel nekrose?

Cystisk abnormitet i adventitia af a. poplitea -> kompression af arterien -> tromboserisiko øges. Ses hyppigere hos unge.
Behandles med resektion af cystedannelsen i adventitia.

20

Hypoplasic aortic syndrome?

Aterosklerotiske der ses udelukkende omkring aortabifurkaturen. Det forekommer næsten kun hos kvinder, og oftere omkring menopausen. Rygning er en risikofaktor.

21

Hvilken paraklinisk test vil du først få udført for at bekræfte diagnosen PAD?

Ankel-brachial BT for at vurdere om dette opfylder kriteriet for PAD.
Perifert blodtryk: ankel/brachial indeks (ABI) målt i hvile < 0,90.

22

Førstevalg til undersøgelse af stenoser i UE?

CT-angiografi fortrækkes når det er for en generel screening, hvis der ved objektiv undersøgelse er fravær af puls distalt for lysken.