Hjertekirurgi - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Hjertekirurgi - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Hjertekirurgi - forelæsning Deck (15):
1

3-klapsygdom?

LAD (left anterior desending, ramus descendens anterior, den anden store koronararterie afgående fra hovedstammen af venstre koronararterie), CX (ramus circumflexus, den ene store koronararterie afgående fra hovedstammen af venstre koronararterie), RCA (right coronary artery, højre koronararterie)

2

Indikationer for hjertekirurgi?

Når PCI ikke er muligt, hovedstammestenose, 3-karsygdom (med EF på inder 50 %), 1-2 karsygdom med LAD involveret.

3

Typer af obstruktioner i koronarkarene?

Okklusion og stenose.

4

CAGB (coronary artery graft bypass)?

80 % af al koronarkirurgi, Hjerte-lunge-maskine (ECMO) + sternotomi
Fordele: stillestående hjerte (bedre anastomosekvalitet)
Ulemper: tang på aorta -> embolier (1 % risiko) -> CNS-påvirkning

5

OPCAB (off pump coronary artery graft bypass)?

Uden HLM + sternotomi (operation på det bankende hjerte.
Fordele: mindre systemisk inflammatorisk respons, mindre invasivt.
Ulemper: Kan være svært at få god oversigt

6

Graftmateriale til bypass?

LIMA: Left internal mammery artery (bruges altid som førstevalg!)
RIMA: Right internal mammery artery
Vena saphena magna eller parva
Ateria radialis (husk Allens test)

7

Klapkirurgi i Danmark, hyppigheder?

Hyppigst: Aortastenose (2-3 % med bikuspid klap har øget risiko for sygdom), Mitralstenose.

8

Indikationer for operation af aortastenose?

Svær forkalkning, triade-symptomer (brystsmerter, dyspnø og synkoper).
Symptomatiske patienter: Klapareal under 1 cm2 (normalt 4 cm2), middelgradient på over 40 mmHg, Vmax over 4 m/s.

9

Behandlinger af aortainsufficiens?

Over 65 år: biologisk klap (holder ikke lige så længe, omkring 10 år, og der kan laves valve-in-valve).
Under 65 år: mekanisk klap (holder ofte 30-35 år).

10

Typer af biologiske klapper?

Carpentier Edwards (kalveklap, mest brugt på AUH), grise-klap (trikuspid)

11

TAVI (transkateter aortaklap implantation)?

Patienter med høj risiko (komorbiditet, høj alder, svær KOL, nyreinsufficiens, porcelæns aorta, tidligere CABG med åbne grafter og svært nedsat venstre ventrikelfunktion).

12

Mitralinsufficiens indikationer for OP?

Symptomatiske patienter: Venstre ventrikel volumen belastning
St. c. høres ofte godt i venstre aksilrand.

13

Mitralinsufficiens behandling?

Valvuloplastik (reparation af)
Mekaniske klapper: livslang
Biologiske klapper: 10 år

14

INR-grænser ved klapkirurgi?

Aortaposition: INR 2-3
Mitralposition: INR 2,5-3,5
OBS: ved samtidig koronaroperation gives 75 mg ASA

15

Komplikationer til koronarkirurgi?

Blødninger: 0,7-4 %
Tromboemboliske: 0,5-1 % pr. patientår
Proteseendokardit: 0,5 % pr. patientår
Paravalvulær lækage.