Intro - Allergier Flashcards Preview

9. semester > Intro - Allergier > Flashcards

Flashcards in Intro - Allergier Deck (15):
1

Undersøgelser på lungemedicinsk afdeling?

Anstrengelsestest: test ifbm. astma
Allergenprovokation: Foretages ifbm. astma
Cykeltest: anstrengelsestest til at måle lungefunktionen
Gangtest: anstrengelsestest til at måle udholdenhed
Kikkertundersøgelse(bronkoskopi: undersøger slimhinden og udtagne celle- eller vævsprøver.
Lungefunktionsundersøgelse: Undersøgelse af lungernes funktion ifht. normalt.
Metacholintest: Kan påvise astma
Mannitoltest: Foretages ifbm. astma
Mantoux-test: Kan påvise tuberkulose
Røntgenundersøgelse: basisundersøgelse ved lungesygdomme
Skylning: lavage af luftveje og ventrikel for at samle materiale til dyrkning og resistens.

2

Algoritme for udredning af allergi?

Grundig anamnese
Mastcelle-degranuleringstest (priktest).

3

Dermografisme?

Kaldes også nældefeber. Tilstand hvor man danner kvadler, der er en flygtig dermal hævelse.

4

Phadiatop?

Screeningsundersøgelse der kan laves i almen praksis, hvorefter man kan vurdere om man skal henvise til dermatologerne.

5

Allergen-provokation?

Oral (gennem munden) allergen-provokation: Med medicin eller fødevarer i fast form, i flydende form eller i kapselform
Øjen-provokations-test: Med allergen i øjendråbeform. Nasal prokation: Allergenet sprayes eller dryppes i næsen.
Bronchial provokation: Forstøvet allergen indåndes.
OBS: Antigenet og tilsætningsstoffer skal være rent og stabilt.

6

Antibiotika-anafylaksi?

Vurdering af patienten:
- Nældefeber
- Medikamentielt rash
- Alment påvirket? -> Pt. indlægges akut på sygehuset ved alvorlige tilfælde

7

RAST-test (Radio Allergo-Sorbent Test)?

Tests for allergenspecifikke IgE antistoffer, hvor der testes for reaktivitet mod f.eks. dyrehår, støvmider, pollen, svamp. Ikke så god til udredning af penicillinallergi og medikamentielle allergier.

8

BAT-test?

Basophil activation test. Bruges særligt ved fødevareallergier.

9

SPT-test?

Skin prik test (standard priktest)

10

Hvad er guldstanddard for udredning af penicillinallergi?

Først vil man tage en IgE-blodprøve 4-6 uger efter første reaktion på penicillin. Er denne positiv vil patienten have bekræftet CAVE for penicillin resten af livet. Hvis IgE-blodprøven er negativ udsættes patienten for en penicillin provokationstest, hvor patienten udsættes for den mistænkte type penicillin, og observeres nøje under testen.

11

Allergivaccination?

Ved at injicere små mængder af allergener (eller give det som tablet) over min. 4 måneder, vil immunforsvaret muligvis hyposensibiliseres og derved forsvinder allergien.

12

Indikationer for allergivaccination?

Til patienter, der har haft alvorlige reaktioner med cirkulationspåvirkning er allergivaccination vigtig.
Det kan også anvendes af personer som er meget irriterede over deres allergi.
Vaccinerne virker i dag bedst på: Høfeber (græs og træpollen), bi- og hvepsestik samt husstøvmider.

13

Vigtige pollensæsoner?

Forår: Hasselpollen, ellepollen og elmepollen i de tidlige forårsmåneder (februar-maj).

Birkepollen: er højst i april-maj.

Græspollen: april-september (højst juni).

Bynkepollen: i juli og august.

14

Årsag til reaktion efter indtag af hasselnødder, en priktest, der viser et positivt resultat for græs, birk og husstøvmider?

Oralt allergi syndrom, som kan fremkalde en krydsreaktion mellem særligt birkepollen og hasselnødder.

15

Hvordan behandles anafylaktisk shock?

Adrenalin i.m., anlæggelse af venflons -> antihistamin + steroid i.v.