A-gas fortolkning Flashcards Preview

9. semester > A-gas fortolkning > Flashcards

Flashcards in A-gas fortolkning Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hvilke værdier kan man få fra en arteriepunktur?

pH, PCO2, PO2, sO2/SAT, BE, ST-HCO3, Laktat, Glukose, Hæmoglobin, Na+, K+ og Cl-. Andre Ca2+, Erythrocytter, Methæmoglobin, CO.

2

Systematisk gennemgang af arteriepunktur?

pH: alkalose eller acidose?
pCO2: Under 4,6 kPa -> ofte respitatorisk alkalose, over 6,0 kPa -> ofte respiratorisk acidose
ST-HCO3: Under 22 mmol/l -> ofte metabolisk acidose, over 28 mmol/l -> ofte metabolisk alkalose.
Laktat: over 2,5 -> giver en metabolisk acidose -> markør for iltmangel, tegn på cellehenfald og anaerobt arbejde, evt. sepsis.

3

Kompensation af alkalose og acidose?

Kompensation: respiratorisk alkalose med renal kompensation (pCO2: < 4,6 kPa, men ST-HCO3 under 22 mmol/l eller BE < -3), respiratorisk acidose med renal kompensation (pCO2: > 6,0 kPa, men ST-HCO3 over 28 mmol/l eller BE > +3), metabolisk acidose med respitatorisk kompensation (ST-HCO3 under 22 mmol/l eller BE < -3, men pCO2: < 4,6 kPa), metabolisk alkalose med respitatorisk kompensation (ST-HCO3 over 28 mmol/l eller BE > +3, men pCO2: > 6,0 kPa).

4

Metabolisk alkalose?

En tilstand med primær stigning i Base-Excess og forhøjet pH, og hvor pCO2 er kompensativt forhøjet på grund af hypoventilation.
Årsager: Forekommer f.eks. ved tab af mavesaft (opkastninger, ventrikeldrænage), ved tab af hydrogenioner via nyrerne (diuretikabehandling, hypokaliæmi, steroidbehandling, hyperaldosteronisme) og ved tilførsel af base (natriumbicarbonat, natriumcitrat). Der findes ofte hypovolæmi og/eller hypokaliæmi.

5

Respiratorisk alkalose?

En tilstand med et primært fald i pCO2. Ved akut respiratorisk alkalose er der forhøjet pH og normal Base-Excess. Kompensatoriske ændringer medfører faldende Base-Excess og normalisering af pH.
Årsager: Forekommer f.eks. ved alveolær hyperventilation (psykogen, respiratorbehandling, hypoxæmi, acetylsalicylsyre-forgiftning, feber) og ved tilstande med hypermetabolisme (sepsis, levercirrose mm).

6

Metabolisk acidose?

En tilstand med primært fald i Base-Excess og fald i pH. Kompensatorisk øget ventilation medfører hurtigt et fald i pCO2 og dermed delvis normalisering af pH.
Årsager: Forekommer f.eks. ved øget syredannelse (ketoacidose ved diabetes og sult, laktacidose ved hypoxi og chok, forgiftninger med acetylsalicylsyre, methanol og ethylenglycol), ved tab af bicarbonat (diaré, tarmfistler, tubulær reabsorptionsdefekt) og ved nedsat udskillelse af syre (nyreinsufficiens, tubulær insufficiens).

7

Respiratorisk acidose?

En tilstand med primær stigning i pCO2 og fald i pH (akut respiratorisk acidose). Kompensatoriske ændringer medfører i løbet af få dage almindeligvis stigende Base-Excess og delvis normalisering af pH. Årsager: Forekommer praktisk taget altid pga. alveolær hypoventilation, f.eks. på grund af øget luftvejsmodstand (obstruktiv lungesygdom, fremmedlegeme, stenose), hæmning af respirationscentret (morfika, sedativa, ilttilførsel ved kronisk hyperkapni) og sygdom i thoraxvæg eller diafragma.

8

Indikationer for NIV-behandling ud fra arteriepunktur?

SAT på under 88 på trods af min. 1 times behandling med bronkodilaterende lægemidler (typisk beta-2-agonister som Ventoline) og forstøver maske.

9

Referenceværdier for arteriepunktur?

pH: 7,35-7,45
PCO2: 4,5-6,0 kPa
PO2: 11,1-13,5 kPa
sO2/SAT: 0,95-0,99 (KOL patienter 0,88-0,99)
BE: -3 til +3
ST-HCO3: 22-28 mmol/l
Laktat: 0,5-2,5
Glukose: 4,2-7,8 mmol/l,
Hæmoglobin: 8,3-10,5
Na+: 137-145 mmol/l
K+: 3,5-4,5
Cl-: 98-106
Ca2+: 1,18-1,26
Erythrocytter: 0,4-0,5
Methæmoglobin: max. <0,02
CO: max. <0,02

10

Rationalet for at man ikke bør give patienter med KOL?

Normalt vil kemoreceptorer i hjernestammen reagere med øget respiration, hvis CO2 ophobes i blodet.
10 % af alle KOL-patienter bliver med tiden mere O2 følsomme, dvs. deres kemoreceptorer styres af mængden af O2. Hvis man derfor giver disse patienter ilttilskud, vil deres RF muligvis falde, hvilket kan medføre at ophober CO2 og de udvikler CO2-forgiftning (røde og blussende kinder). Retter man ikke op på denne ophobning af CO2, vil paitenterne trues af respirationsstop.