Allergi Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Allergi > Flashcards

Flashcards in Allergi Deck (7):
1

Hva er atypi?

-En person med en tendens til å produsere IgE antistoff i respons til allergener, vanligvis proteiner, og utvikle typiske symptomer som astma, rhinoconjungitivitt, utricaria, anafylaksi eller eksem/dermatitt

2

Hva er risikofaktorer og beskyttende faktorer for å utvikle allergi i barndom?

-Røyking i svangerskap
-Bruk av paracetamol
- Arv
-Enkelte infeksjoner
-Bare morsmelk første 6 mnd, bør smake på forskjellige ting

3

Symptomer på astma bronkiale?

-Episoder med tungpust
-Ekspiratorisk stridor (forlenget ekspirium, retraksjoner, jugular, thorakal, costodiaphragmatisk)
-Hørbare pipelyder

4

Sympt på allergisk rhinokonjungtivit?

-Tett neste
-Rennende nese
-Kløe
-Konjungivale symp: Rubor, kløe, rennende øyne
Årstidsbetinget
-Redusert AT, sløvhet, red intelektuel kapasitet

5

Behandling av allergisk rhinitt?

-Mild intimitterende: Unngåelse, oral eller lokal H1 blokker
-Moderat/alvorlig intimiterende: Intra-nasale steroider + over
-Mild persisterende: Samme som over
-Moderat/alvorlig persisterende: Samme som over + evt vaksinering

6

Hva er urticaria?

-Allergisk eller fysisk (arvelig)
-Viktig å diagnostisere:
Arvelig angioødem/Quincke =ALVORLIG
Lokal ødem som kan gå nedover i halsen og føre til kvelning.

7

Hva er anaphylaksi?

-Allergisk sjokk.
-Symptomer fra minst 2 organsystem. Hjerte, resp, hud, tarmer.
-Oftest fra stikkende subjekter- Helepersonel, veps og peanøtter.
BEH: Adrenalig subcutant- RASKT