IBD hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > IBD hos barn > Flashcards

Flashcards in IBD hos barn Deck (17):
1

Hva er IBD?

Infalmatory Bowel Disease:
-Chrons
-UC
-IBDU

2

Årsaker til IBD?

-Genetikk
-Miljø
-Mikrober/Microbiota
-Medfødte og adaptive immunsystem

3

Hvor gamle er barna som får det?

-20-25 % av alle med ID får diagnosen

4

Hva er karakteristisk for UC?

1. Lokalisasjon: Kolorektum
2. Inflammasjon: Distalt
3. Dybde: Mucosal
4. Granulomer: 0-4 %
5. Fistulaer: Sjelden

5

Hva er karakteristisk for Crohns?

1. Lokalisasjon: GI traktus
2. Inflammasjon: Segmental
3. Dybde: Transmural
4. Granulomer: 50-70%
5. Fistulaer: Vanlig

6

Symptomer ved IBD?

UKARAKTERISTISKE
--> Abdominale smerter
--> Blodig diare
--> Feber
--> Failure to thrive
-->Forandring i avføringsmønster
--> Fatigue
-->Forsinket pubertet

7

Hvilke ektraintestinale manifestasjoner sees?

-Erythema nodosum
-Uveiter
-Arthralgier
-Primær skleroserende cholangitt(PSC)/ autoimmun hepatitt (AIH)/overlappende syndomer
-Orale plager -OFG
-Angulær cheilitis
-Jernmangel anemi

8

Ved IBD diagnose i barndom er sykdommen mindre agressiv?

-Nei, ofte mer agressivt forløp.
-I tillegg redusert vekst, forsinket pubertet og mister noe av skolegang og sosialt samvær.

9

Hva bør du spørre etter ved mistanke om Crohns/IBD?

- After, munnsår
-Avføring: defekasjon om natten, urge, blod/slim, Frekvens, konsistens.
-Pubertetstegn, menarke
-Fravær fra skolen
-Fatige

10

Undersøkelser og diagnose ved Crohns?

-Persentiler
-Lab
-Fekal Calprotectin
-Øvre og nedre endoskopi
-Ultralyd
-MR
-Kapsel endoskopi

11

Ved hvilke funn bør en mistenke Crohns?

-Høy fekal calprotectin (gjenta)
-Negativ for patologiske bakterier
-Lab:
lav Hb, Lav HCT, lav/norm ferritin, lav albumin
Høy trombocytter, høy CRP, høy SR, høy IgG

12

Hvordan arter UC seg hos barn?

-Ofte aggressiv.
-Høy risiko for å bli avhengig av steroider
-Fare for pancolitt
-Ofte atypiske fenotyper:
-->rectum spart
-->Gastritt/duodenitt
FARE FOR Toksisk megacolon

13

Diagnose av UC?

-Ultralyd
-MR
-CT--> se etter coombs tegn, tykk ilium, stenoser og dilatasjon

14

Hva bør utelukkes før IBD diagnose stilles?

- Immun deficiency/monogen sykdom
-Serologi (Hepatitt B, HIV, EBV)
-Vaksiert? MMR? Varicella?
-Quantiferon TB

15

Behandlingsmål og behandling?

Mål:
-"glemme" sykdommen, ikke planlegge dobesøk, vokse og komme i pubertet.
- induserer remissjon, bli i remmisjon

Behandling:
-Ernæring- Crohns kun EEN= exclusive enteral nutrition i 8 uker=flytende plaster
-Medikamenter:
--> Induksjon: EEN ved CD, kortikosteroider, 5-ASA, methotrexat, TNF alfa hemmer.
-->Opprettholdelse: 5-ASA, azathioprien (Imurel), metothrexate, TNF alfa blokker (Infilximab),
-Kirurgi

16

Når skal steroider brukes i behandlingen av IBD?

Kun akutt, for å indusere remisjon.
IKKE ved maintenance.

17

Hva er bivirkning av sertoidebruk hos barn?

-Redusert vekst
-Infeksjon
-Chushingoid fjes
-Depressjon
-Osteoporose
-Diabetes.