Meningitt og sepsis Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Meningitt og sepsis > Flashcards

Flashcards in Meningitt og sepsis Deck (8):
1

Årsaker til meningitt og sepsis?

-Gr. B streptokokk 3 mnd
- Str. pneumonia - alle aldere, splenektomi
- Str. pyogenes - alle aldere
-Sta. aureus - alle aldere

2

Hvilke ulike presentasjoner ser vi ved meningitt og hva er vanligst?

- Sakte utvikling av bateremi og meningitt, over dager -->VANLIGSTE, 90 %
- Rask (12 timer) utvikling av Bakteremi og fullminant sepsis
-Sakte (dager til uker) utvikling av bakteremi og mild meningococc

3

Symptomer og tegn på sepsis?

-Vedvarende feber (kan og være hypotermi)
-Irritabilitet
-Forvirring
-Forandret bevissthet
-Hypotensjon (ikke alltid)
-Blek eller spettet hud
-Kald perifert
-Kvalme og oppkast
-Resp affisert
-Tachycardi
-Nakkestivhet
-Hodepine/photofobi
-Petekkier/ekymoser (oftest ved meningokokk)
-Bulende fontanelle

4

Hva er kernigs og brudzinskis tegn

Ved nakkestivhet hos små barn:
-Kenigs tegn- løfter et bein og det andre følger med
-Brudzinskis tegn: Løfter hodet og beina følger med

5

Hva er septisk sjokk?

-En upassende massiv aktivering av det medfødte immunsystemet grunnet høyt antall bakterier i sirkulasjonen

6

Hva er inkludert i DIC?

-Massiv bakterie vekst--> høye LPS nivåer
-Økt Tissue faktor i monocytter
-Økt Tissue faktor i endothelial celler
-Naturlige koagulasjons inhibitorer konsumeres
--> Red prot C, red antitrombin

7

Sepsis uten utslett?

TENK:
-GBS

8

Hva er prehospital behandling av mistenkt sepsis?

- Hvis > 30 min til sykehus?
---> Benzylpenicillin injeksjon lat i låret
-Helst blodkulturer først
-Rask transport til sykehus