Astma Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Astma > Flashcards

Flashcards in Astma Deck (11):
1

Skal barn som har vært innlagt med mistenkt astma komme til kontroll?

-Ja, 6 uker etter innleggelse

2

Kan man stille diagnosen før fylte 2 år?

-Kan være vanskelig da man kun kan basere det på kliniske symptomer.
-Endelig diagnose med beta-2 agonist og se om det er forbedring

3

Hvilke undersøkelser bør tas i forløpet?

Inflam markører:
-ECP (eosinofil ationic protein)-lav sensitivitet
-Ekspirert NO (vanskelig hos små barn)

Bronkial hyperreaktiviet:
-Friløp test--> 6-8 minutter med løping. Observere symptomer. Auskultere 10-15 min før og etter løping. Med og uten Beta-2 agonist

Lungefunksjonsmålinger:
- Allergi tester- prikktest, sepsifikt IgE

4

Diagnose,definisjon

Astma diagnose må sterkt mistenkes under følgende omstendigheter:
1. Fra 3. anfall av luftveisobstruksjon siste året er astma
2. Et anfall av symptomer etter 2 års alder
3. Uavhengig av alder i et anfall hos bar med eksem, mat eller andre allergier.
4. Hvis baret ikke blir fri fra symptomene sinde når infeksjon er borte, eller har persisterende symptomer i mer enn en måned.

5

Hvilke tester gjøres på eldre barn?

-Luftveis obstruksjon og reversibilitet (spirometri-fra hengekøye til mer normal)
- Bronkial hyperreaktivitet (Metabolsk PD-20, EIA-test)
-Luftveie inflammasjon (ekspirert NO)

6

Fra hvilken alder kan man gjøre spirometri?

Fra 4-års alder.

7

Hvordan ser en obstruktiv spirometri kurve ut?

-Hengekøye
-FEV1 redusert
-FVC normal/redusert
-PEF redusert

8

Hvordan ser en restriktiv spirometri kurve ut?

- Høy, smal kurve
-FVC redusert betraktelig
-FEV1 redusert
-PEF normal/redusert

9

Hvordan gjøres en reversibilitetstest?

1. Spirometri
2. Bronkolytika:
Beta-2 agonist
Ipatropiumbromid
Rasemisk adrenalin
3. Siginifikant hvis FEV1 forbedres med 12 %
Mer normal kurve

10

Hvordan gjøres en provokasjonstest.

1. Direkte provokasjonstest:
Gir metakolin eller histamin
Måler bronkial reaktivitet
2. EIA test = exercised indused astham test

11

Hvilke generelle behandlingsstrategier har en ved astma?

-Generelt: Unngå tobakkrøyk, allergener, evaluere hjemmemiljø

-Behandle bronkial inflammasjon: Inhal kortikosteroider, leukotrien antagonist

-SABA ved behov

-Vurdere LABA og leukotrien antagosnist i tillegg