Epilepsi Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Epilepsi > Flashcards

Flashcards in Epilepsi Deck (19):
1

Definisjon av epilepsi?

-En av følgende tilstander:
1. Minst to uprovoserte (eller reflex) anfall som oppstår med mer enn 24 timers mellomrom
2. Et uprovosert (eller refleks) anfall og sansynlighet for fremtidig tilfeller de neste 10 årene.

2

Hvilke ulike typer anfall skiller vi mellom?

-Generalisert og fokal/partiell og undergrupper under disse

1.Generalisert:
-Klonisk
-Tonisk
-Tonisk/klinisk
-Myoklonisk
-Abscens
-Atonisk

2. Partiell/Fokal:
-Enkel partiell (bevart bevissthet, men motor, sensorisk, autonome og psykiske symptomer)
-Kompleks partiell (Påvirker bevissthet)
-Sekundær generalisert

3

Hva er risikoen for å få epilepsi i løpet av livet?

- 3%
-50% starter før 5 år
-70-80% før 20 år
-75 % av epilepsien hos barn vil "brenne ut".

4

Etiologi?

-60- 80 % ukjent årsak
-Prenatal: Utviklingsforstyrrelser, infeksjoner (CMV)
-Perinatal: Hypoksi/Ischemi, intrakraniell blødning, infeksjon (meningitt, encephalitt)
-Postnatal: Hypoxi/Ishemi- eks nesten drukning, infeksjon, tumor.
-Genestisk, neurometabolsk/degenerativ sykdom.

5

Hva er neonatale anfall?

-Ofte atypiske
-Kan være bisarre og uvanlige
-Subtile symptomer: øyeblinking, leppe-smelling, suging, vasomotoriske, apne.

6

Hva kan være årsaken til neonatale anfall, hvordan diagnostisere?

-Metabolske:
Hyopkalsemi, hypoglysemi, hyponatremi, hypomagnesemi.
- Diagnose ved EEG

7

Hva er pyridoxinavhengige anfall?

-Ofte neonatal debutt av refraktære anfall.
-Pyridoxin (Vitamin B6) er en kofaktor i produkjon av GABA (antiepileptica)
-Barnet kan ha ulike typer annfall, til og med status epileptikum
-Respons til iv pyridoxin er ofte god og stopper anfallene raskt
-VIktig med tidlig behandling

8

Hva er infantile spasmer?

-Debut mellom 2 og 18 mnd
-Kaotisk EEG
-Psykomotorisk påvirkes ofte, og barnet mister ferdigheter
-Pluttselig kontraksjon av nakke, trunkus og ekstremiteter
-Kan være i bare halve del av kroppen
-Klustere av anfall kan peristere over flere minutter med korte intervall mellom med intens gråting fra barnet

9

Hva er GLUT-1 mangel syndrom?

-Defekte glukose transport over blod-hjernebarrieren
-Symptomer: anfall, utviklinsforsinkelser, ataxi, spastisitet, hypotoni, aquired microcephaly.
-Husk å vurdere lumbal punksjon av alle barn med epilepsi. Må glukose i blod og CSF samtidig.
-Behandling: Ketogen diett (Høy på fett og lav på karbohydrater)

10

Hva er Lennox-Gastaut syndrom?

- Debut 1-8 år, flere gutter enn jenter.
-5% av barn med epilepsi. 20% har infantile spasmer før syndrom.
-90% blir tilbakestående
-"Fult hus" med ulike typer anfall (tonisk,atonisk, atypiske abscens, myoklonia, kompleks partiell, generalisert)
-Mange daglige anfall
-EEG: rolig bakgrunnsaktivet med slo spikebølger
-Vanskelig å behandle

11

Hva er Landua-Kleffner syndrom?

-Initialt normal utvikling og normalt språk.
-Så taper barnet språk og 80 % har partiell epilepsi av centroremporal opphav
-Diagnose: 24-timers EEG.

12

Hva er abscense anfall?

1. Typiske:
Barn med normal IQ og nevro status.
Ofte epileksi i familie
Debut 5-8 år
Opp til 100-200 anfall hver dag
Starter pluttselig, slutter pluttselig
Redusert bevissthet, kan ha blinking med øyne
Hyperventilering og photostim kan fremprovosere

2. Atypiske:
Starter og stopper saktere
Ofte hos barn med andre anfall i tillett

13

Hva er juvenile myoclonic epilepsi

- 5% av peileksien
-Debut mellom 12-18 år
-Pluttselig, symmetrisk myoclonia, mest i armer og kuldre, nakke-- ofte i serie.
-90 % også generalisert tonisk klonisk anfall
-Anfall provoseres av søvndeprivasjon, stress, photostim, menstruasjon, alkohol.
-Nevro status og MR norm
-diagnose med EEG
-Ofte god respons på behandling

14

Hva er status epileptikum?

-Anfall som varer >30 minutter
eller flere anfall med pauser hvor pas IKKE kommer til bevissthet som til sammen varer > 30 min.
-Nevro skade kan komme etter 30 min.

Typer:
1. Kramper/uten kramper
2. Generalisert/pariel

Alvorligste og mest livstruene er generalisert tonisk-klinisk SE.

15

Behandling ved Status epileptikum?

- ABC
-Behandle etiologi
-Behandle med antiepileptikum

16

Akutt behandling av epilepsi i barndom?

-Generaliserte tonisk-kloniske: DIAZEPAM rektalt ved anfall lengre enn 3-5 min
-Evt MIDAZOLAM, BUCCOLAM
-Ved partielle anfall gis behandling hvis anafall værer mer enn 10-15 min

17

Profylaktisk behandling ved epilepsi?

-70 % blir anfallsfrie
- Start med lav dose og øk gradvis for å unngå bivikinger
-Forsøk å unngå polyterapi

18

Hvilke hensyn må en med epilepsi ta?

- ALDRI bade alene
-Noen kan ikke se på TV eller PC.

19

Hvilke alternativ finnes ved behandlingsressistent epilepsi?

-30 % vanskelig å behandle.
-Kan kirurgi være aktuelt?
-Steroider, immunoglobuliner
-Ketogen diett
-Nervus vagus stimulering