Forstoppelse og diaré Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Forstoppelse og diaré > Flashcards

Flashcards in Forstoppelse og diaré Deck (14):
1

Hva er viktige diff diagnoser ved akutt diare?

-Akutt gastroenteritt
-AB bruk
-Laktasemangel
-Kulmelkallerig
-Cøliaki
-IBD
-CF
-FOrstoppelse
-Toddlers diare
-HUS
-Hirschsprungs

2

Hva er Bristol Stool chart?

-Skjema som hjelper foreldre med å forklare barnest avføring.
-Type 1-7, der 1 er hardest

3

Hvilke varselstegn må vi være obs på?

-Vekttap
-Failure to thrive
-Blodig avføring
-Nattlig avføfring
-Barnet slutter med aktiviteter
-Fravær fra skolen

4

Hvordan utredes det?

-Vkstkurve
-Lab: CBC, CRP, ALAT, Albumin, TSH, fT4, ferritin, IgA anti-gliadin, IgA anti-transglutaminase
-Røntgen abdomen
-Avføringsprøver: Fecal calprotetctin, patogener

5

Hvilke symptomer sees ved kumelkallergi?

-Dysmobilitet: Diare/forstoppet
-Kolitt
-Utslett
-Failure to thrive

6

Hva er toddlers diare?

->3 løse avføringer hver dag, ingen magesmerte
->4 uker
- Normal vekst og utvikling
-Normaliseres før 4 år

7

Hvilke abdominale/gastro symptomer sees ved CF?

-Mekonium ilius
-Sympt på fett-malabsorpsjon
-Vekst retardasjon
-Rektal prolaps
(Lunge symptomer)

Diagnose:
-Fekal elastase
-Svettetest
-Genetisk testing

8

Hva kan være årsaken til GI obstruksjon/dysmotilitet?

-Mb Hirschsprung
-Forstoppelse
-Toksisk megakolon
-Tarm psudobstruksjon (SSBO= smal bowel bacteria overgrowth)

9

Hva er forstoppelse?

1.Reduksjon i frekvensen av tarmbevegelse
2. Hardt og tørt tarminnhold
3. Traminnhold som er hardt eller vondt å trykke ut

10

Årsaker til forstoppelse?

-Hardening av feses
-Ikke nok inntak av fiber
-Dehydrering

11

Hva er årsaker til sekundær obstipasjon?

-Medikamenter
-Paralyse
-Hypothyroidisme
-Hypokalemi
-Skade på anal sfinkter
-Alvorlig annen sykdom

12

Hva er encorprese?

-Ufrivillig avfrøing hos barn over 4 år
-Gutt:jente= 3:1
-Primær: Barnet har aldri vært kontinent for avføring
-Sekundær: Nyoppstott

13

Varseltegn å være obs på ved forstoppelse?

-Episode med obstipasjon har vært lengre enn 3 uker
-Kan ikke delta i normale aktiviteter
-Trykking ikke nok for å få ut avføring
-Væske eller diare lekker ut av anus
-Små, smertefulle rifter rundt anus
-Hemorroider utvikles

14

Behandling ved forstoppelse?

-Tøm først rektum med klyx
-Gi oralbehandling
-Oppretthold behadling i minst 3 mnd, VIKTIG

-Væske og fiber, avføringsmiddel
-Laktulose
-Movicol